Pedagogisk treffsted Namdalen

Offisiell åpning av Pedagogisk treffsted Namdalen fant sted på Vertshuset, Grong, tirsdag 12. september 2000.

Grunnskolene i kommunene Høylandet, Grong, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Namsskogan og Overhalla hadde da gått sammen om å lage et "treffsted" på internett. Kommunene har samarbeidet i mange år i forbindelse med kompetanseutvikling i grunnskolen. Opprettelse av et pedagogisk treffsted var derfor en naturlig fortsettelse av dette samarbeidet.

Utvikling av web’en startet som et kommunalt prosjekt i Overhalla i 1999, og kommunene i Indre Namdal (Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Snåsa), og Midtre Namdal (Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla) deltar nå i samarbeidsprosjektet (fra 2003). Treffstedet er nå en portal for regionalt skolesamarbeid. Alle de 11 kommunene har tatt i bruk læringsplattformen, It's learning. Etter at denne ble tatt i bruk, er en del av det som tidligere ble lagt ut på våre nettsider lagt inn i læringsplattformen .

Etter en tid uten regional prosjektledelse, startet Dagfinn Johansen, 1. mai 2009 i 100% stilling som prosjektleder for skoleutvikling for kommunene i Indre og Midtre Namdal. Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag er også med i fellesskapet, gjennom direkte samarbeid med Grong videregående skole og Olav Duun videregående skole (Namsos). Prosjektlederen har nå hovedansvaret for vår regionale internettportal. Dagfinn Johansen er lærerutdannet og har jobbet 11 år som lærer i folkehøgskole (Vefsn folkehøgskole 4 år), grunnskole (Overhalla barne- og ungdomsskole/ Hunn skole) og musikkskole. I 1995 ble han pedagogisk konsulent i Overhalla kommune. Fra 2003 til 2009 hadde han stillingen som fagsjef for oppvekst i Overhalla kommune.

p7s, crypt12, apkg, p7s, wallet

Fra 1. mai 2012 er prosjektet gått over til å bli en fast ordning. Dagfinn Johansen fortsetter nå som Koordinator for Indre og Midtre Namdal skoleutvikling.

Nyheter fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Svømmmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
Skal du ta fag som privatist ?
Stipend til kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning
Sentralt gitt eksamen i grunnskolen våren 2015
Om klage på standpunktkarakterer
Ekstern skolevurdering - noe for din kommune?
Nyhetsbrev nr 1-2015 Barnehage og opplæring
Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering 2015
Fra RLE til KRLE
Realfagskommuner i Nord-Trøndelag
Røstadseminaret videreføres ikke
Kronikk - Hva gjør du for å hindre mobbing i hverdagen?
Nye forslag for å bekjempe mobbing
Samisk innhold på tvers av læreplaner (Gávnos)
Hurtiginnføring i regelverket om særskilt språkopplæring

Siste nytt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Trøndersk samling på Hell
Rekordbeløp til nordtrøndersk idrett
Ny nasjonal merkeordning - Velkommen etter
Tester ny asfaltmetode i Lierne
Slovenere på studietur i Steinkjer
Informasjonsmøter for Interreg
Rydd et kulturminne
Tettstedkonferanse og byvandring
Ledige stillinger søker hverdagshelter
Se alle innslag på årets UKM-fylkesmønstring

Ny koordinator for IN/MN skoleutvikling

Sondre Heia er fra august 2014 ansatt i 100% stilling som koordinator for skoleutvikling for de 11 kommunene Midtre og Indre Namdal.