Hoved : Filutvidelser : .stp Fil

.stp Filutvidelse

Filtype 1STEP 3D CAD File

Utvikleren N/A
Kategori 3D Image Files
Format N/A

Hva er en STP fil?

En STP-fil er en 3D-monteringsfil støttet av ulike mekaniske designprogrammer som TurboCAD og Fusion 360. Den inneholder tredimensjonale objektdata lagret i standarden for utveksling av produktdata (STEP) -format. STP-filer lagres i et tekstbasert ASCII-format som samsvarer med STEP-programprotokollene ISO 10303-2xx.

Mer informasjon

STP-filer brukes primært til å overføre 3D-grafikk mellom forskjellige CAD- og CAM-systemer. Mange produsenter bruker STP-filen for å designe og prissette forme eller produserte deler.

MERK: STP-filer kan også bruke den mindre vanlige .STEP utvidelsen.

Programmer som åpnes STP filer
Windows
IMSI TurboCAD Pro
Adobe Acrobat
CADSoftTools ABViewer
Autodesk 3ds Max
Dassault Systemes SolidWorks
Altium Designer
Autodesk Fusion 360
Dassault Systemes CATIA
Autodesk Inventor
ideaMK STP Viewer
FreeCAD
Linux
Adobe Acrobat
Dassault Systemes CATIA
LKSoft IDA-STEP
FreeCAD
Macintosh
Adobe Acrobat
Dassault Systemes SolidWorks
Autodesk Fusion 360
FreeCAD
WEB
ShareCAD.org

Filtype 2RoboHelp Stop List File

Utvikleren Adobe Systems
Kategori Data Files
Format Text

.STP alternativnummer 2

Vanlig tekstfil opprettet av RoboHelp, et Windows Help authoring-program; lagrer en stoppeliste som inneholder søkeord som Smart Index-veiviseren ignorerer når du oppretter søknadsindeksen for hjelpedokumentasjon; kan bare være 512 tegn lang; opprettet som en del av et RoboHelp-prosjekt ( .XPJ ).

Mer informasjon

Stopplister inneholder vanligvis ord som "den", "eller" og "a." Dette er ord som vanligvis ikke er nyttige for å indeksere som nøkkelord for hjelpedokumentasjonssøk.

Programmer som åpnes STP filer
Windows
Adobe RoboHelp

Filtype 3SharePoint Template

Utvikleren Microsoft
Kategori Web Files
Format N/A

.STP alternativnummer 3

Nettstedsmal laget for Microsoft SharePoint, et nettbasert samarbeidsprogram; inneholder et forhåndsdesignt nettsted som kan lastes fra SharePoint-malegalleriet; brukes som utgangspunkt for å lage nye nettsteder.

Mer informasjon

For å opprette en STP-fil, klikk "Site Settings." Deretter velger du "Gå til Nettstedadministrasjon" under "Administrasjon". Under Ledelse og statistikk, velg "Lagre nettsted som mal."

MERK: SharePoint STP-filer inneholder bare informasjon om hva som er tilpasset på nettstedet. De inkluderer ikke den fullstendige definisjonen av nettstedet.

Programmer som åpnes STP filer
Windows
Microsoft Windows SharePoint Services
Microsoft Office SharePoint Server

Filtype 4Analysis Studio Project Information File

Utvikleren Appricon
Kategori Data Files
Format XML

.STP alternativnummer 4

Fil laget av Analysis Studio, et program som brukes til data mining og statistisk analyse; inneholder prosjektskjema og prosjektobjekter i et XML-format; holder handlinger, datatransformasjoner og variabler som tillater datasett å rekonstrueres fra et originalt datasett.

Mer informasjon

Når Analysis Studio er i online-modus, kan data lastes ned og rekonstrueres fra en ekstern analyseserver. Når du er i frakoblet modus, brukes .DATA filer som er lagret på den lokale maskinen.

Programmer som åpnes STP filer

Om STP filer

Målet vårt er å hjelpe deg med å forstå hva filen med utvidelsen * .stp er ansvarlig for og hvordan du åpner den.

Filtype Analysis Studio Project Information File Dokument, programvarebeskrivelser for Mac, Windows, Linux, Android og iOS som er oppført på denne siden, har blitt undersøkt og verifisert enkelt ved hjelp av Hvordan Apne-kommandoen. Vi strever etter 100% nøyaktighet og publiserer kun informasjon om filformatene som vi har testet flere ganger.