Introduksjon til portskanning i nettverkssikkerhet

Hva er portskanning? Det ligner på en tyv som går gjennom nabolaget ditt og sjekker hver dør og hvert vindu i hvert hus for å se hvilke som er åpne og hvilke som er låst. TCP (Transmission Control Protocol) og UDP (User Datagram Protocol) er to av protokollene som utgjør TCP / IP-protokollpakken, som brukes … Les mer