Hoved : Filutvidelser : .xhtml Fil

.xhtml Filutvidelse

Filtype Extensible Hypertext Markup Language File

Utvikleren N/A
Kategori Web Files
Format XML

.XHTML alternativnummer

En XHTML-fil er en nettside skrevet i XHTML, en omformulering av HTML 4 som et XML 1.0-program. Den bruker standard HTML-koder, men må overholde strengere XML-retningslinjer.

Mer informasjon

Mange nåværende nettsteder inkluderer websider basert på enten XHTML 1.0 eller XHTML 1.1 spesifikasjonen.

Programmer som åpnes XHTML filer
Windows
AbiSource AbiWord
Adobe Dreamweaver
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Richardson EditRocket
ACD Systems Canvas
Microsoft Visual Studio
Calibre
Adobe RoboHelp
Microsoft Edge
Adobe ColdFusion Builder
IDM UltraEdit
Linux
AbiSource AbiWord
Mozilla Firefox
Richardson EditRocket
Calibre
IDM UltraEdit
Macintosh
Adobe Dreamweaver
Mozilla Firefox
Richardson EditRocket
Apple Safari
Calibre
Adobe ColdFusion Builder
IDM UltraEdit
iOS
Apple Safari

Om XHTML filer

Målet vårt er å hjelpe deg med å forstå hva filen med utvidelsen * .xhtml er ansvarlig for og hvordan du åpner den.

Filtype Extensible Hypertext Markup Language File Dokument, programvarebeskrivelser for Mac, Windows, Linux, Android og iOS som er oppført på denne siden, har blitt undersøkt og verifisert enkelt ved hjelp av Hvordan Apne-kommandoen. Vi strever etter 100% nøyaktighet og publiserer kun informasjon om filformatene som vi har testet flere ganger.