Hoved : Filutvidelser : .tpl Fil

.tpl Filutvidelse

Filtype 1Document Template

Utvikleren N/A
Kategori Misc Files
Format N/A

Hva er en TPL fil?

Templatefil opprettet av ulike typer applikasjoner; lagrer standardinnstillingene for sidelayout, skrevet tekst og annen informasjon for et dokument; brukes til å generere dokumenter med lignende stil og struktur.

Mer informasjon

Eksempelbruk av malfiler inkluderer firma brevpapirmaler og tegnemaler.

Programmer som åpnes TPL filer
Windows
Open with the original program that created the template
Macintosh
Open with the original program that created the template

Filtype 2HTTP File Server Template

Utvikleren N/A
Kategori Web Files
Format Text

.TPL alternativnummer 2

En TPL-fil er en mal som brukes av HTTP File Server (HFS), et fildelingsprogram som brukes til å sende og motta filer over HTTP. Den inneholder HTML delt inn i seksjoner som beskriver hver del av en HTML-side som vises til en forespørrende nettleser. TPL-filer brukes av HFS for å dynamisk bygge HTML-sider.

Mer informasjon

TPL-filer lagrer primært HTML, men kan også inneholde CSS og JavaScript. HFS tar HTML- eller CSS- eller JavaScript-koden fra TPL-filer som er kategorisert av seksjoner med firkantede parenteser ([]). Noen av seksjonene inkluderer stil, lenke, kommentar og opplasting.  TPL-filer inneholder også symboler omgitt av prosentvise tegn (%) som brukes til å definere hver seksjon.

For å åpne og redigere TPL-filer i HFS må du være i "Ekspertmodus" i HFS. For å gå inn i ekspertmodus, velg Meny → Andre alternativer → Bytt til ekspertmodus. Når du er i ekspertmodus, velg Meny igjen og velg deretter HTML-mal → Rediger ... eller Endre fil ....

MERK: Maler blir vanligvis lagret i samme mappe som filen hfs.exe.

Felles TPL filnavn

hfs.tpl - Standardnavn for maler som brukes av HFS.

Programmer som åpnes TPL filer
Windows
HTTP File Server
IDM UltraEdit
Linux
IDM UltraEdit
Macintosh
IDM UltraEdit

Filtype 3Adobe Photoshop Tool Presets File

Utvikleren Adobe Systems
Kategori Settings Files
Format Binary

.TPL alternativnummer 3

Innstillingsfil som brukes av Adobe Photoshop, et program som brukes til å redigere rastergrafik; inneholder forhåndsinnstilte opplysninger for et Photoshop-verktøy, som kan inneholde en strekkbreddeinnstilling for børsteverktøyet, et mønster for fyllingsverktøyet eller en annen innstilling; brukes til lagring og gjenbruk av verktøyinnstillinger.

Mer informasjon

Verktøyforhåndsinnstillinger kan nås enten via Verktøyforhåndsinnstillinger-panelet (Vindu → Verktøyforhåndsinnstillinger) eller ved å åpne Preset Manager ved å velge Rediger → Forhåndsinnstillingsbehandling ... og deretter velge "Verktøy" fra rullegardinlisten .

Programmer som åpnes TPL filer
Windows
Adobe Photoshop
Macintosh
Adobe Photoshop

Filtype 4Canvas Template

Utvikleren ACD Systems
Kategori Vector Image Files
Format Binary

.TPL alternativnummer 4

Tegnemal laget av Lerret, et teknisk tegningsprogram; inneholder forhåndsinnstilt grafikk og innstillinger for å opprette nye .CVX tegninger; brukes til å tegne nye illustrasjoner med samme utgangspunkt.

Programmer som åpnes TPL filer
Windows
ACD Systems Canvas

Filtype 5Wii Image File

Utvikleren Nintendo
Kategori Spillfiler
Format N/A

.TPL alternativnummer 5

Bildefil som brukes av Nintendo Wii-spill som Mario Kart Wii; inneholder ett eller flere bilder som utgjør menyer som vises i Wii-spill og Wii-konsollen selv; inkluderer palett- og bildehode og dataseksjoner for hvert bilde som finnes i filen for å tildele høyde, bredde osv .; vanligvis funnet i .SZS filer.

Programmer som åpnes TPL filer

Filtype 6Phorum Template

Utvikleren Phorum
Kategori Developer Files
Format Text

.TPL alternativnummer 6

En TPL-fil er en mal som brukes av Phorum, et PHP og MySQL-basert åpen kildekode-meldingsbrettsystem. Den inneholder malekode, som er hovedsakelig vanlig HTML blandet med Phorum tilpasset malespråk som består av enkle setninger. TPL-filer brukes til å vise dynamiske data generert av Phorum, for eksempel søkeresultater, meldingsinformasjon og lister over private meldinger.

Mer informasjon

TPL-filen åpnes i MacroMates TextMate 2

Malen språket som finnes i TPL-filer består av HTML og enkle Phorum template statements. Disse utsagnene støtter fire datatyper, som kan være heltall, strenger, PHP-konstanter eller malvariabler. Siden malingsspråket er lagret i TPL-filer som vanlig tekst, kan du åpne og redigere TPL-filer med hvilken som helst tekstredigerer.

Phorum bruker vanligvis TPL-filer til å lagre malkode, men kan også bruke .PHP filer hvis de er plassert i malkatalogen og er navngitt med riktig basenavn. For eksempel, hvis Phorum viser footer-malen, søker den først etter footer.php i malkatalogen, og hvis filen ikke eksisterer, vil deretter lete etter footer.tpl. Inkluderingen av PHP-filer lar brukerne bare bruke PHP / HTML-kode for maler hvis de ikke vil bruke Phorum-malingsspråket som kreves av TPL-maler.

Programmer som åpnes TPL filer
Windows
Phorum
Macintosh
MacroMates TextMate

Filtype 7TatukGIS Editor Print Template File

Utvikleren TatukGIS
Kategori Settings Files
Format N/A

.TPL alternativnummer 7

Utskriftsmal laget av TatukGIS Editor, en GIS-kartlegging og dataredigeringsprogram; lagrer alternativer for utskriftsdialogboksen som leveres fra dialogboksen Maler-rullegardinliste; kan inkludere alternativer som kartposisjonering, legender og minimaputskrifter; tillater forskjellige utskriftsoppsett å bli gjenbrukt.

Programmer som åpnes TPL filer

Om TPL filer

Målet vårt er å hjelpe deg med å forstå hva filen med utvidelsen * .tpl er ansvarlig for og hvordan du åpner den.

Filtype TatukGIS Editor Print Template File Dokument, programvarebeskrivelser for Mac, Windows, Linux, Android og iOS som er oppført på denne siden, har blitt undersøkt og verifisert enkelt ved hjelp av Hvordan Apne-kommandoen. Vi strever etter 100% nøyaktighet og publiserer kun informasjon om filformatene som vi har testet flere ganger.