Hoved : Filutvidelser : .spq Fil

.spq Filutvidelse

Filtype SPSS Database Query File

Utvikleren IBM
Kategori Database Files
Format N/A

.SPQ alternativnummer

Fil laget av SPSS data mining og statistisk analyse programvare; lagrer en spørring til en database; spesifiserer ODBC-databasetypen (for eksempel MS Access, dBASE, Excel-fil), datafeltene som skal trekkes ut, og transformasjoner som skriver dataene til ønsket format.

Mer informasjon

SPQ-filer tillater SPSS-brukere å lagre spørringer slik at de kan kjøres flere ganger. Dette er nyttig for å oppdatere datasettet når dataene i kildedatabasen endres.

SPSS-spørringsfiler kan kjøres med dialogboksen Fil → Åpne database → Kjør forespørsel .... De kan opprettes i databaseveiviseren, som du kan få tilgang til i fil → Åpne database → Ny søk ... programmenyalternativ.

Programmer som åpnes SPQ filer
Windows
IBM SPSS
Linux
IBM SPSS
Macintosh
IBM SPSS

Om SPQ filer

Målet vårt er å hjelpe deg med å forstå hva filen med utvidelsen * .spq er ansvarlig for og hvordan du åpner den.

Filtype SPSS Database Query File Dokument, programvarebeskrivelser for Mac, Windows, Linux, Android og iOS som er oppført på denne siden, har blitt undersøkt og verifisert enkelt ved hjelp av Hvordan Apne-kommandoen. Vi strever etter 100% nøyaktighet og publiserer kun informasjon om filformatene som vi har testet flere ganger.