Hoved : Filutvidelser : .sdoc Fil

.sdoc Filutvidelse

Filtype 1Samsung Memo

Utvikleren Samsung
Kategori Data Files
Format Zip

Hva er en SDOC fil?

En SDOC-fil inneholder et notat laget av Samsung Notes, en notatboks som vanligvis brukes av utvalgte Samsung mobile enheter, for eksempel S Note og Galaxy S7. Det kan lagre tekst, håndskrevne notater, bilder, skisser og lyd.

Mer informasjon

SDOC-filer åpnes vanligvis av Samsung Notes.  Men siden filen komprimeres med Zip-komprimering, kan du omdøpe utvidelsen ".sdoc" til ".zip" og trekke ut innholdet i filen. Du kan deretter manuelt åpne filene som utgjør notatet.

Programmer som åpnes SDOC filer

Filtype 2Sealed Word Document

Utvikleren Oracle
Kategori Encoded Files
Format Binary

.SDOC alternativnummer 2

"Forseglet" Word-dokument ( .DOC file) opprettet av Oracles IRM-dokumentbeskyttelsesprogramvare; låser dokumentet slik at det kun kan sees av en bruker med tilstrekkelige rettigheter; brukes til å sikre distribusjon av forretningsdokumenter og e-postvedlegg.

Mer informasjon

SDOC-filer kan vises ved hjelp av Oracle IRM Desktop, et program som "unseals" dokumentene for visning. Dokumentene kan imidlertid kun vises hvis brukeren har de nødvendige rettighetene. IRM-programvare integrerer også noen ganger i Corporate Word-installasjoner og gir mulighet til å "forsegle" et dokument etter redigering av det.

MERK: Oracle IRM-programvare oppretter også flere andre forseglede filtyper, som forseglede .PDF files ( .SPDF forlengelse).

Programmer som åpnes SDOC filer

Filtype 3Satra Khmer Document

Utvikleren Driver-TC group
Kategori Text Files
Format Binary

.SDOC alternativnummer 3

Dokument opprettet av Satra Khmer, et program som brukes til å beskytte dokumenttekst; inneholder tekst som er blitt overført fra vanlig tekst til Satra-tekst ved hjelp av det proprietære transposisjonssystemet; brukes til lagring av sensitiv informasjon.

Mer informasjon

MERK: Satra Khmer brukergrensesnitt vises på Khmer-språket, som også kalles kambodsjansk. Søknaden er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting.

Programmer som åpnes SDOC filer
Windows
Driver-TC group Satra Khmer

Om SDOC filer

Målet vårt er å hjelpe deg med å forstå hva filen med utvidelsen * .sdoc er ansvarlig for og hvordan du åpner den.

Filtype Satra Khmer Document Dokument, programvarebeskrivelser for Mac, Windows, Linux, Android og iOS som er oppført på denne siden, har blitt undersøkt og verifisert enkelt ved hjelp av Hvordan Apne-kommandoen. Vi strever etter 100% nøyaktighet og publiserer kun informasjon om filformatene som vi har testet flere ganger.