Hoved : Filutvidelser : .pdb Fil

.pdb Filutvidelse

Filtype 1Program Database

Utvikleren N/A
Kategori Database Files
Format N/A

Hva er en PDB fil?

En PDB-fil er en databasefil som brukes av ulike applikasjoner, inkludert Pegasus, Quicken, MS Visual Studio og Palm Pilot-programvare. Den lagrer data i et strukturert format og er vanligvis installert med tilhørende applikasjon.

Mer informasjon

PDB-filer som brukes av forskjellige programmer, blir vanligvis lagret i et proprietært format, noe som betyr at de kun kan åpnes av programmet de ble installert med. For eksempel er en Intuit Quicken PDB-fil ikke gjenkjent av Microsoft Visual Studio.

Visual Studio bruker PDB-filer til å lagre feilsøkingsinformasjon om et program, inkludert symbolinformasjon, som er for stor til å lagres i programmet seg selv. Symbolinformasjonen består av en liste over alle symboler i en programmodul med adresser, navnet på filen og linjen symbolet ble deklarert på. Du kan bruke Visual Studio til å laste inn informasjon fra FBB-filen for å feilsøke et program.

Programmer som åpnes PDB filer
Windows
Microsoft Visual Studio

Filtype 2Protein Data Bank File

Utvikleren N/A
Kategori Data Files
Format Text

.PDB alternativnummer 2

Datafil opprettet i Protein Data Bank (PDB) format; lagrer 3D-koordinater som spesifiserer strukturen av atomer innenfor et protein eller en annen kjemisk forbindelse; brukes som et standardformat for å studere proteinstrukturer; også brukt av Research Collaboratory for Structural Bioinformatics (RCSB) for å studere biologiske makromolekyler.

Mer informasjon

Mange Protein Data Bank-filer blir gjort tilgjengelige gjennom Worldwide Protein Data Bank (wwPDB), en organisasjon som arkiverer makromolekyler og distribuerer dem fritt.

MERK: PDB-filer blir ofte sett på en Java-applet som bruker Jmol, en open source-molekylvisualiseringspakke. PDB-filer støttes også av noen molekylære visningsprogrammer.

Programmer som åpnes PDB filer
Windows
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Avogadro
RasMol
Agile Molecule Abalone
Agile Molecule Ascalaph
Okino Computer Graphics PolyTrans
Linux
Mozilla Firefox
Avogadro
Jmol
Macintosh
Mozilla Firefox
Apple Safari
Avogadro
iOS
Apple Safari
WEB
Animated Physics

Filtype 3Tanida Demo Builder File

Utvikleren Tanida
Kategori Data Files
Format N/A

.PDB alternativnummer 3

Filmprosjektfil opprettet og brukt av Demo Builder, et program som brukes til å lage opplæringsprogrammer, presentasjoner og demonstrasjoner for å vise hvordan programvare og systemer fungerer; inneholder innspilte scener, sammen med importert video og bilder.

Mer informasjon

Et Demo Builder-filmprosjekt kan eksporteres til en rekke formater, avhengig av hvordan du vil presentere opplæringen din. Støttede formater inkluderer Flash, HTML, Windows Media Video, MPEG4 og Word Document.

Programmer som åpnes PDB filer

Filtype 4Palm Desktop Database File

Utvikleren Palm
Kategori Database Files
Format Binary

.PDB alternativnummer 4

Standard dataformat brukt av flere forskjellige programmer på Palm-baserte PDA-enheter; kan lagre ulike typer data, for eksempel ebøker, tekstbehandlingsdokumenter, regneark, databaser, kart og bildefiler.

Mer informasjon

For å bestemme hvilket program som ble opprettet en PDB-fil, åpner du filen i et tekstredigeringsprogram. Type- og Creator-kodene skal være plassert i overskriften til filen nær toppen av dokumentet.

Programmer som åpnes PDB filer
Windows
XnViewMP
Palm Desktop
LLUSoft PDB Explorer
DC & Co iSilo
Calibre
Cool Reader
Linux
XnViewMP
txt2pdbdoc
Calibre
Cool Reader
Android
Fictionwise eReader
Cool Reader
Macintosh
XnViewMP
Lemkesoft GraphicConverter
PorDiBle
Calibre
Cool Reader

Filtype 5PowerDesigner Database Backup File

Utvikleren Sybase
Kategori Backup Files
Format N/A

.PDB alternativnummer 5

Sikkerhetskopiering av en PowerDesigner-database ( .PDM ) fil; inkluderer data lagret i databasen, samt referanser til andre filer; opprettet som en sikkerhetskopi dersom hoveddatafilen må gjenopprettes.

Programmer som åpnes PDB filer
Windows
Sybase PowerDesigner

Om PDB filer

Målet vårt er å hjelpe deg med å forstå hva filen med utvidelsen * .pdb er ansvarlig for og hvordan du åpner den.

Filtype PowerDesigner Database Backup File Dokument, programvarebeskrivelser for Mac, Windows, Linux, Android og iOS som er oppført på denne siden, har blitt undersøkt og verifisert enkelt ved hjelp av Hvordan Apne-kommandoen. Vi strever etter 100% nøyaktighet og publiserer kun informasjon om filformatene som vi har testet flere ganger.