NEJ : SV : NL .gexf-fil

.gexf Filtillägg

Filtyp Graph Exchange XML-formatfil

Utvecklaren GEXF arbetsgrupp
Kategori Datafiler
bildad XML

.GEXF alternativnummer

Graffil skriven i språket GEXF (Graph Exchange XML Format), ett språk som används för att beskriva nätverkskonstruktioner; anger grafens noder och kanter, samt användardefinierade attribut som nodvikter eller kantriktningar; kan användas som ett utbytesformat mellan grafiska applikationer.

Mer information

OBS: GEXF-filer kan läsas och skrivas med hjälp av ett Java-bibliotek som heter gexf4j.

Program som öppnar GEXF-filer

Om GEXF-filer

Vårt mål är att hjälpa dig förstå vad filen med tillägget *.gexf är ansvarig för och hur man öppnar den.

Filtyp: Graph Exchange XML-format Fildokument, Mac, Windows, Linux, Android och iOS programbeskrivningar som listas på den här sidan har undersökts individuellt och verifierats med kommandot How To Open. Vi strävar efter 100 % träffsäkerhet och publicerar endast information om de filformat som vi har testat flera gånger.