NEJ : SV : NL .dwf-fil

.dwf Filtillägg

Filtyp Designa webbformatfil

Utvecklaren Autodesk
Kategori 3D-bildfiler
bildad Binary

.DWF-alternativnummer

En DWF-fil är en 2D/3D-ritning sparad i Design Web Format (DWF) utvecklad av Autodesk. Den innehåller designdata, som inkluderar grafik och text. DWF-filer sparas i komprimerat format för att minska storleken på filen.

Mer information

Design Web Format utvecklades som ett enhetsoberoende och upplösningsoberoende ritformat för distribution av design. Det är inte tänkt att ersätta populära CAD-format, utan används istället för att spara design i ett mer tillgängligt, öppet format som kan öppnas utan att behöva köpa dyr CAD-mjukvara.

Program som öppnar DWF-filer
Windows
IMSI TurboCAD Pro
Adobe Acrobat
ACD Systems Canvas
Autodesk Design Review
CorelCAD
Säker programvara FME Desktop
CAD Systems Obegränsat Slick! ViewPlus
IMSI DoubleCAD
DWG TOOL Acme CAD Converter
Linux
Adobe Acrobat
Macintosh
IMSI TurboCAD för Mac
Adobe Acrobat
CorelCAD
iOS
Autodesk AutoCAD 360
WEB
ShareCAD.org
Autodesk A360 Viewer

Om DWF-filer

Vårt mål är att hjälpa dig förstå vad filen med tillägget *.dwf är ansvarig för och hur man öppnar den.

Filtyp: Design Web Format Fildokument, Mac, Windows, Linux, Android och iOS programbeskrivningar som listas på den här sidan har undersökts individuellt och verifierats med kommandot How To Open. Vi strävar efter 100 % träffsäkerhet och publicerar endast information om de filformat som vi har testat flera gånger.