Programmeren : Microsoft :Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio

Versie
2017
Platform
luistert Zakelijk
Categorie Programming

Softwarebeoordeling

Hoofdfuncties

  • Tools voor het bewerken, bouwen, debuggen en testen van software
  • Ondersteuning voor C/C++, C#, Visual Basic, F#, SQL, CSS, JavaScript en andere talen
  • Programmadistributie voor Windows-, web-, cloud- en SharePoint-platforms
  • Live testen van eenheden, uitvoeren tot klikken en uitzonderingen Helper's foutopsporings- en testtools
  • Direct beheer van teamprojecten gehost door providers zoals GitHub en Team Foundation Server
  • Aangepaste omgeving

Visual Studio is een softwareontwikkelingstool die wordt gebruikt om Windows-programma's en webapplicaties te maken. De ontwikkelkit bevat een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) en testtools voor alle fasen van het softwareontwikkelingsproces.

Visual Studio bevat de volgende componenten:

De Visual Studio IDE bevat verschillende ingebouwde perspectieven om verschillende taken uit te voeren. Er zijn unieke interfaces beschikbaar voor het programmeren van de broncode, het opsporen van fouten en het creëren van visuele vormen. Ontwikkelaars kunnen een van deze kant-en-klare lay-outs gebruiken of hun eigen perspectieven aanpassen. De Visual Studio-suite omvat Microsoft Visual Basic, Visual C++, Visual C#, Visual F#, Visual Web Developer en Team Foundation Server. De software ondersteunt een breed scala aan programmeertalen, waaronder C, C++, VB.NET, C#, F#, XML, HTML, JavaScript en CSS.

Microsoft Visual Studio biedt ontwikkelaars een aanpasbare IDE en ondersteunt een breed scala aan populaire programmeertalen. Het is een goed hulpmiddel voor professionele softwareontwikkelaars die commerciële software willen maken. Microsoft Visual Studio is ook handig voor webontwikkelaars die dynamische websites en interactieve webapplicaties willen maken voor het .NET-framework.

Bijgewerkt: 23 oktober 2018

▶ Primaire bestandsextensie

.sln - Visual Studio-oplossingsbestand

▶ Andere bestandsextensies gebruikten Microsoft Visual Studio 2017

Ondersteunde bestandstypen
.DGML Door Visual Studio geregisseerd grafiekdocument
.TESTINSTELLINGEN Visual Studio-testinstellingenbestand
.IDB Visual Studio Intermediate Debug-bestand
.BSC Visual Studio-bronbrowserinformatiebestand
.DBPROJ Visual Studio Database-projectbestand
.DTD Documenttypedefinitiebestand
.SSC SourceSafe-statusbestand
.ASM Visual Studio Assembler-broncodebestand
.ASCX ASP.NET-gebruikerscontrolebestand
.SRF Serverresponsbestand
.VSI Visual Studio Content-installatiebestand
.VSP Visual Studio-prestatierapportbestand
.KABELJAUW Gecompileerde broncode
.ASP Actieve serverpagina
.TOEVOEGEN Definitiebestand van Visual Studio-invoegtoepassing
.XSD XML-schemadefinitie
.APPXSYM Windows 8 App-pakketsymbolenbestand
.SDL Servicebeschrijving Taalbestand
.VDP Visual Studio-implementatieproject
.EDMX ADO.NET Entiteitsgegevensmodelontwerperbestand
.CD Visual Studio-klassediagram
.MSHI Microsoft Help-indexbestand
.CSX Visueel C#-script
.DEF Moduledefinitiebestand
.CS C# broncodebestand
.DISCOMAP DISCO Discovery-uitvoerbestand
.C C/C++ broncodebestand
.CLW Visueel C++ ClassWizard-bestand
.CONFIG Configuratiebestand
.CSPROJ Visual Studio C#-project
.VSSCC Broncontrolebestand voor Visual Studio-oplossing
.VSPSC Visual Studio Project-bronbeheerbestand
.FSPROJ Visueel F#-projectbestand
.VB Visual Basic-projectitembestand
.FUNCTIE SharePoint-functiebestand
.DGSL Visueel shader-grafiekbestand
.DISCO DISCO-ontdekkingsdocument
.REKWISIETEN Visual Studio Projecteigenschappenbestand
.FSX Visueel F#-scriptbestand
.FS Visueel F#-bronbestand
.HH C++ headerbestand
.H C/C++/Objective-C headerbestand
.HTM Hypertext-opmaaktaalbestand
.RCT Visual Studio-bronsjabloon
.INC Bestand opnemen
.HPP C++ headerbestand
.HLSL Shader-taalbestand op hoog niveau
.JS JavaScript-bestand
.XAMLX Visual Studio Workflow Service-bestand
.RESW Windows-bronnenbestand
.html Hypertext-opmaaktaalbestand
.INCL C++ Inline-bestand
.IPCH Intellisense voorgecompileerd headerbestand
.VSPS Visual Studio geserialiseerd prestatierapport
.APPXUPLOAD Windows 8 App-uploadpakket
.APPX Windows 8-apppakket
.MEESTERS ASP.NET-hoofdpagina
.aspx Uitgebreid bestand voor actieve serverpagina
.ASAX ASP.NET Server-toepassingsbestand
.ASHX ASP.NET Web Handler-bestand
.MDMP Windows-minidump
.MIJNAPP XML-bestand voor Visual Studio-toepassing
.IDL Interfacedefinitietaalbestand
.NUPKG NuGet-pakket
.MDF SQL Server-databasebestand
.XSC Intern infobestand van Visual Studio-gegevensset
.NCB Visuele C++ IntelliSense-database
.ODL Objectbeschrijving Taalbestand
.INSTELLINGEN Visual Studio-instellingenbestand
.ORDEREDTEST Visual Studio besteld testbestand
.DOELEN MSBuild Targets-bestand
.CSS Trapsgewijze stijlblad
.SQLPROJ Visual Studio SQL Server-project
.CPP C++ broncodebestand
.PSESS Visual Studio-prestatiesessiebestand
.HUID ASP.NET Skin-bestand
.RES C++-compatibel bronscript
.MSHA Microsoft Help-activabestand
.RC2 Visual Studio-bronnenbestand
.RC Bronscript
.RDLC Visual Studio-clientrapportdefinitiebestand
.DIAG-SESSIE Diagnostisch sessiebestand
.RUG Apparaatonafhankelijk bitmapbestand
.TT Visual Studio-tekstsjabloon
.DBML Visual Studio OF ontwerpbestand
.TESTRUNCONFIG Visual Studio Test Run-configuratiebestand
.XSL XML-stijlblad
.MFCRIBBON-MS MFC Ribbon Definition XML-bestand
.VDPROJ Visual Studio installatie- en implementatieproject
.TLI Typelib gegenereerd C/C++ inline-bestand
.RESX .NET beheerd bronnenbestand
.RGS Registerscript
.DE REGELS Visual Studio Code Analysis-regelsetbestand
.BRONNEN Visual Studio-bronbestand
.RESJSON Windows JavaScript-bronnenbestand
.GEBRUIKERS Visual Studio Project-gebruikersoptiesbestand
.VERFRISSEN Visual Studio-vernieuwingsbestand
.SBR Visual Studio Source Browser tussenbestand
.SUO Visual Studio Solution-gebruikersoptiesbestand
.TRX Visual Studio-testresultatenbestand
.CC C++ broncodebestand
.SDF Compact databasebestand van SQL Server
.SVC WCF-webservicebestand
. HET KNIP Visual Studio IntelliSense-codefragment
.WSP SharePoint-oplossingspakket
.VSPF Visual Studio-prestatiefilterbestand
.VSPROPS Visual Studio Projecteigenschappenbestand
.VSHOST.EXE Visual Studio Hostingprocesbestand
.VBHTML ASP.NET Razor-webpagina's
.FSSCRIPT Visueel F#-script
.VSMDI Visual Studio Test-metagegevensbestand
.VSINHOUD Visual Studio-inhoudsbestand
.VSIX Visual Studio-extensie
.VBPROJ Visual Studio Visual Basic-project
.VSZ Visual Studio Wizard-bestand
.FSI Visueel F#-handtekeningbestand
.VCP Geïntegreerd visueel C++-projectbestand
.XSS XML-stijlblad
.XSLT XSL-transformatiebestand
.VCPROJ Visueel C++-projectbestand
.FILTERS Visueel C++ projectfilterbestand
.SITEMAP ASP.NET-siteoverzichtbestand
.XHTML Uitbreidbaar hypertext-markuptaalbestand
.VSMPROJ Visual Studio-tekstmacroproject
.CXX C++ broncodebestand
.WID Visual Studio Widget-bestand
.WIQ Querybestand voor Visual Studio-werkitems
.WSF Windows-scriptbestand
.WEB-TEST Visual Studio Webtestbestand
.ASMX ASP.NET-webservicebestand
.HXX C++ broncode headerbestand
.W32 Win32 Makefile
.VSPX Visual Studio-prestatierapportgegevensbestand
.SQL Gestructureerd zoektaalgegevensbestand
.WATERINSTELLINGEN Visual Studio-instellingenbestand
.VSMACROS Visual Studio binair macroproject
.VSDISCO DISCO Dynamisch ontdekkingsdocument
.XML XML-bestand
.VCXPROJ Visueel C++-project
.VCW Geïntegreerd visueel C++-werkruimtebestand
.VBSCRIPT Visual Basic-script
.XAML XAML-bestand
.TLH Typelib gegenereerd C/C++ headerbestand
.WSDL Webservices Beschrijving Taalbestand
.AXD ASP.NET Web Handler-bestand
.CSHTML ASP.NET Razor-webpagina's
.LICENTIES Visual Studio-gelicentieerd klassenbestand
.LICX Visual Studio-licentiebestand
.LSPROJ Visual Studio LightSwitch-project
.NACHT Natvis VC++ Debugger-visualisatiebestand
Aanvullende gerelateerde bestandsformaten
.BROWSER ASP.NET Browserdefinitiebestand
.DSW Visueel C++ 6 werkruimtebestand
.PDB Programmadatabase
. Dll Dynamic Link Library
.APPREF-MS Microsoft-toepassingsreferentiebestand
.ACCDB Toegang tot het databasebestand van 2007
.SOLLICITATIE ClickOnce-implementatiemanifestbestand
.AIF Audio-uitwisseling bestandsformaat
.MPE MPEG-filmbestand
GIF Grafisch uitwisselingsformaatbestand
.ALGEMENE TEST Visual Studio generiek testbestand
.CLS Programmaklassebestand
.PCX Penseelbitmapafbeeldingsbestand
.DLX Hernoemd DLL-bestand
.TXT Bestand met platte tekst
.dmp Windows-geheugendump
.DSP Visueel C++ 6-project
.IPP Inline Guard-macrobestand
.HDMP Windows Heapdump
. Avi Audio Video Interleave-bestand
.AIFF Audio-uitwisseling bestandsformaat
.RPT Crystal Reports-bestand
.QT Apple QuickTime-film
.ILK Incrementeel koppelingsbestand
.JPE JPEG-afbeelding
.MDB Microsoft Access-database
.MSM Windows Installer-samenvoegmodule
.MDP Visueel C++ 5 werkruimtebestand
.MPEG MPEG-film
.AU Audiobestand
Eps Ingekapseld PostScript-bestand
.OLB OLE-objectbibliotheek
JPEG JPEG-afbeelding
.DEKKING Visual Studio-codedekkingsrapport
.PRI Pakketbronindexbestand
. JPG JPEG-afbeelding
WAV WAVE-audiobestand
.SRC Source Code
MOV Apple QuickTime-film
.RAUW Echt audiobestand
.MPG MPEG-videobestand
.TGA Targa-afbeelding
.TLB OLE-typebibliotheek
.RAM Echte audio-metagegevensbestand
.RLL Microsoft-bronnenbibliotheek
. EXE Windows-uitvoerbaar bestand
.SVN-BASIS Subversion-basisbestand
. TIF Getagged afbeeldingsbestand
.WMF Windows Metabestand
PNG Draagbare netwerkafbeelding
.OCX Controle ActiveX
.LAADTEST Visual Studio laadtestbestand