Programmeren : MacroMates : TextMate van MacroMate

TextMate van MacroMate

Versie
2
Platform
luistert Zakelijk
Categorie Programming

Softwarebeoordeling

Hoofdfuncties

  • Ondersteunt alle belangrijke programmeertalen
  • Maakt het bewerken van extensies via pakketten mogelijk
  • Kan macro's opnemen om saai werk te automatiseren
  • Bevat functies zoals het vouwen van broncode en het zoeken en vervangen van globale projecten

MacroMate's TextMate is een robuuste teksteditor waarmee u verschillende taken kunt uitvoeren, zoals het bewerken van broncodes, het schrijven van schermafbeeldingen, het uitvoeren van SQL-query's en het maken van blogposts. Het programma ondersteunt alle belangrijke programmeertalen en draait op het Mac-platform. Vanaf versie 2 heeft MacroMates de broncode voor TextMate beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars die aangepaste wijzigingen in de editor willen aanbrengen.

Met TextMate kunt u opdrachten, macro's, sjablonen en klemborden gebruiken om de broncode te organiseren en te maken. TextMate biedt een zoek- en vervangfunctie waarmee u snel tekst kunt vinden en vervangen met meerdere filteropties. De teksteditor heeft de mogelijkheid om meerdere codeblokken te markeren en te bewerken met behulp van meerdere markeringen. TextMate biedt ook slimme uitvoering, die voorspelt wat u gaat typen, zodat u sneller kunt coderen.

Met TextMate kunt u de editor uitbreiden met Bunter. Met pakketten kunt u grammatica's toevoegen en macro's, codefragmenten, opdrachten, sjablonen en andere snelkoppelingen combineren in een pakket voor de editor. Elk pakket bevat sneltoetsen die kunnen worden geactiveerd om in uw code te worden ingevoegd, zodat u uw broncode efficiënter kunt ontwikkelen. U kunt uw eigen aangepaste bundels maken, afhankelijk van uw ontwikkelingsbehoeften.

MacroMate's TextMate is een waardevol hulpmiddel voor elke ontwikkelaar. Het ondersteunt alle belangrijke programmeertalen, snelkoppelingen en bundels om de editor uit te breiden. Elke Mac-ontwerper of -ontwikkelaar die met code werkt, zou deze editor een kans moeten geven.

Bijgewerkt: 25 september 2018

▶ Primaire bestandsextensie

.tmproject - TextMate-project

▶ Andere bestandsextensies gebruikten MacroMate's TextMate 2

Ondersteunde bestandstypen
.HS Haskell-script
.BSH BeanShell-script
.BIB BibTeX bibliografiedatabase
.PROFIEL Bash Shell-profiel
.SCPT AppleScript-scriptbestand
.STRINGS Tekstreeksbestand
.DTD Documenttypedefinitiebestand
.S Broncodebestand
.TLD Tagbibliotheek-descriptorbestand
.NET ZO ActionScript-bestand
.ASM Broncodebestand voor assembleertaal
.M Objective-C-implementatiebestand
.RJS Ruby Javascript-bestand
.ADB Ada-lichaamsbestand
.MD Markdown-documentatiebestand
.IS IN Erlang-broncodebestand
.GROOVY Groovy broncodebestand
.TMBUNDEL TextMate-bundelbestand
.M4 Macroprocessorbibliotheek
.C C/C++ broncodebestand
.CFG Configuratiebestand
.CFG Wesnoth Markup-taalbestand
.PY Python Script
.CONFIG Configuratiebestand
.P Pascal-broncode
.BASHRC Bash niet-interactief login-shellbestand
.DBM ColdFusion-serverbestand
.BASH_PROFILE Bash Interactief Login Shell-bestand
.RHTML Ruby HTML-webpagina
.D D Broncodebestand
.TXT Bestand met platte tekst
.GAAN Ga naar broncodebestand
.XQ XQuery-bestand
.TSV Tabgescheiden waardenbestand
.F Fortran-broncode
.PCH Voorgecompileerd headerbestand
.PAS Pascal-bronbestand
.HH C++ headerbestand
.H C/C++/Objective-C headerbestand
.INC Bestand opnemen
.JS JavaScript-bestand
.R Rez-broncodebestand
.STY LaTeX-stijl
.XQM XQuery-module
.PEUL Perl POD-bestand
.PDE Broncodebestand van de ontwikkelomgeving verwerken
.RBW Ruby-script
.TCL Tcl-script
.JAVA Java-broncodebestand
.P.M Perl-module
.pl Perl-script
.CPP C++ broncodebestand
.SRC Source Code
.CGI Gemeenschappelijk gateway-interfacescript
.RB Ruby-broncode
.MARKDOWN Markdown-documentatiebestand
.PHP PHP-broncodebestand
.RST reStructuredText-bestand
.ML ML-broncodebestand
.EIGENSCHAPPEN Java-eigenschappenbestand
.TMTAAL TextMate Taalgrammaticabestand
.TMPROJ TextMate-projectbestand
.TMTHEMA TextMate-themabestand
.XSLT XSL-transformatiebestand
.XQL XML-querytaalbestand
.XQUERY XQuery-broncodebestand
.SQL Gestructureerd zoektaalgegevensbestand
.YML YAML-document
.XML XML-bestand
.CONF Unix-configuratiebestand
.LHS Geletterd Haskell-script
.LISP Lisp-broncodebestand
.HOED Lua-bronbestand
Aanvullende gerelateerde bestandsformaten
.JSP Java Server-pagina
.MARKDN Markdown-bestand
.ADVERTENTIES Ada-specificatiebestand
.ASCX ASP.NET-gebruikerscontrolebestand
.MD Machinebeschrijvingsbestand
.GVY Groovy broncodebestand
.PHP4 PHP 4-webpagina
.TPL Phorum-sjabloon
.F90 Fortran 90 broncodebestand
.DWT Dreamweaver-webpaginasjabloon
.VERD Mac OS X-distributiescript
.INFO Generiek informatiebestand
.FPP Fortran-broncode
.VOOR Fortran 77 bronbestand
.HPP C++ headerbestand
.SLST Spelgegevensbestand
.NFO Warez-informatiebestand
.ASHX ASP.NET Web Handler-bestand
.INF Installatie-informatiebestand
.PHP3 PHP 3-webpagina
.PHP5 PHP 5-webpagina
.RPY Python Script
.XSL XML-stijlblad
.MDOWN Markdown-bestand
.SCRIPTTERMINOLOGIE AppleScript-scriptterminologiebestand
.XQY XQuery-bronbestand
.HXX C++ broncode headerbestand
.HTC HTML-componentbestand
.HTACESS Apache HTACCESS-bestand
.CONF Generiek configuratiebestand
.YAML YAML-document
.ZAAIEN ASP-configuratiebestand
.HRL Erlang-headerbestand
.LSP Lisp-programmabroncodebestand
.MKD Markdown-documentatiebestand