Programmeren : Eclipse Stichting : Eclips

Eclipse

Versie
4
Platformen
luistert Open Source
Categorie Programming

Softwarebeoordeling

Hoofdfuncties

  • Gratis IDE voor applicatieontwikkeling
  • Native ondersteunt Java
  • Zeer uitbreidbaar
  • Kan worden aangepast aan het werkgebied
  • Gemakkelijk te integreren met versiebeheersystemen

Eclipse is een gratis IDE waarmee u softwaretoepassingen kunt ontwikkelen en debuggen. Het is beschikbaar voor Windows, Mac OS X en Linux.

Eclipse wordt vooral gebruikt voor het ontwikkelen van Java-software, maar kan ook voor andere programmeertalen worden gebruikt. Eclipse heeft bijvoorbeeld distributies die worden gebruikt om C/C++- en PHP-software te ontwikkelen. Het programma is gebaseerd op Equinox-technologie, die een plug-insysteem biedt om de basissoftware uit te breiden.

Hieronder vindt u een lijst met de belangrijkste Eclipse-distributies:

Het plug-inframework van Eclipse maakt het eenvoudig om extra functies te installeren. Je kunt bijvoorbeeld ook ondersteuning toevoegen voor talen als Fortran, JavaScript, Perl, Ruby, Groovy en Python met direct beschikbare plug-ins. Bovendien kunt u uw eigen plug-ins maken en delen met andere gebruikers.

Als je op zoek bent naar een goede, gratis Java IDE, dan is Eclipse een goede ontwikkeltool. Als je programma’s ontwikkelt in andere talen dan Java, zijn er wellicht betere opties beschikbaar.

Bijgewerkt: 22 oktober 2014

▶ Primaire bestandsextensie

.project – Eclipse Project-instellingenbestand

▶ Andere bestandsextensies gebruikten Eclipse 4

Ondersteunde bestandstypen
.JSP Java Server-pagina
.BOUWPATH Eclipse-buildpadbestand
.GROOVY Groovy broncodebestand
.C C/C++ broncodebestand
.PY Python Script
.H C/C++/Objective-C headerbestand
.HPP C++ headerbestand
.JS JavaScript-bestand
.html Hypertext-opmaaktaalbestand
.MK Makefile
.JAVA Java-broncodebestand
.CSS Trapsgewijze stijlblad
.pl Perl-script
.CPP C++ broncodebestand
.RB Ruby-broncode
.PHP PHP-broncodebestand
.EIGENSCHAPPEN Java-eigenschappenbestand
.XML XML-bestand
Aanvullende gerelateerde bestandsformaten
.BSH BeanShell-script
.ALX BlackBerry Application Loader XML-bestand
.TLD Tagbibliotheek-descriptorbestand
.AP_ ADT Android-ontwikkelaarspakket
.GEGEVENSKAART DITA-onderwerpoverzichtbestand
.GVY Groovy broncodebestand
.DITA DITA-document
.JSPF Java-serverpaginafragment
.IPP Inline Guard-macrobestand
.UML UML-gegevensobjectmodel
.J Java-bronbestand
.NSH NSIS-headerbestand
.JA Java-bronbestand
.APPEL Eclipse Java Applet-beleidsbestand
. JAR Java-archiefbestand
.NSI NSIS-script
.PHP3 PHP 3-webpagina
.EXL JSDAI-opname- of uitsluitingslijst
.SYM Symbolenbestand
.NS Bash Shell-script
.XMI XML-metagegevensuitwisselingsbestand
.UMLCLASSE UML-klassemodel
.SVN-BASIS Subversion-basisbestand
.FXML FXML-broncodebestand
.CXX C++ broncodebestand
.HXX C++ broncode headerbestand
.KLAS Java-klassebestand