Hoofd : Zoeken : Webbestanden

Webbestanden

De categorie Webbestanden bevat bestanden die betrekking hebben op websites en webservers. Deze omvatten statische en dynamische webpagina's, webapplicaties en bestanden waarnaar wordt verwezen door webpagina's. Bestanden die zijn gegenereerd door webontwikkelingssoftware vallen ook in deze categorie.