Hoofd : Zoeken : Spelbestanden

Spelbestanden

De categorie Gamebestanden bevat opgeslagen videogamebestanden en bestanden waarnaar wordt verwezen door videogames. Het omvat ook gamerooms, dit zijn softwarekopieën van games die zijn ontwikkeld voor andere systemen, zoals de Super Nintendo en Nintendo 64. Deze bestanden kunnen worden afgespeeld met een software-emulator.