NEE : SV : NL .rtf-bestand

. RTF Bestandsextensie

Bestandstype Rich Text-formaatbestand

De ontwikkelaar Microsoft
Categorie Tekstbestanden
Formaat Tekst

.RTF-optienummer

Een RTF-bestand is een tekstbestandsindeling die "rich text" ondersteunt. Het bevat verschillende soorten tekstopmaak, zoals vet, cursief, verschillende lettertypen en lettergroottes, en aangepaste tabbladinstellingen. RTF-bestanden ondersteunen bijvoorbeeld ook objecten en afbeeldingen . JPG og PNG bestanden, opgeslagen in het tekstbestand.

Meer informatie
___ categorieën_naam28 ___ Audiobestanden ______ categorieën_tekst28 ___

De categorie audiobestanden bevat gecomprimeerde en ongecomprimeerde audioformaten, die golfvormgegevens bevatten die kunnen worden afgespeeld met audioafspeelsoftware. Deze categorie bevat ook MIDI-bestanden, partituren en audioprojectbestanden, die doorgaans geen audiogegevens bevatten.

_____ categorieën_naam29 ___ Ontwikkelaarsbestanden ______ categorieën_tekst29 ___

De categorie Ontwikkelaarsbestanden bevat bestanden die verband houden met softwareontwikkeling. Deze omvatten programmeerprojectbestanden, broncodebestanden, codebibliotheken, headerbestanden en klassenbestanden. Samengestelde objecten en componenten vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam30 ___ Tekstbestanden ______ categorieën_tekst30 ___

Tekstbestanden bevatten tekstgegevens en kunnen worden opgeslagen in platte tekst of RTF-indeling. Hoewel de meeste tekstbestanden documenten zijn die door gebruikers zijn gemaakt en opgeslagen, kunnen ze ook door softwareontwikkelaars worden gebruikt om programmagegevens op te slaan. Voorbeelden van tekstbestanden zijn tekstverwerkingsdocumenten, logbestanden en opgeslagen e-mailberichten.

_____ categorieën_naam31 ___ Diverse bestanden ______ categorieën_tekst31 ___

De categorie Diverse bestanden bevat verschillende bestandstypen die niet in andere categorieën passen. Enkele voorbeelden zijn gedeeltelijk gedownloade bestanden, installatiebestanden en hernoemde bestanden. Deze categorie kan naast computers ook bestanden bevatten die betrekking hebben op andere hardwareapparaten.

_____ categorieën_naam53 ___ Camera Raw-bestanden ______ categorieën_tekst53 ___

Camerabestanden zijn afbeeldingsbestanden die zijn gemaakt door digitale camera's. Ze worden opgeslagen in een ongecomprimeerd en onbewerkt formaat waarin de exacte gegevens worden opgeslagen die door de sensor van de camera zijn vastgelegd. Omdat elk type digitale camera een andere sensor heeft, bestaan ​​er veel verschillende soorten cameraformaten. Om een ​​Camera Raw-bestand te openen, moet het programma zowel het bestandstype als het specifieke cameramodel waarmee de foto is gemaakt ondersteunen.

_____ categorieën_naam33 ___ Instellingenbestanden ______ categorieën_tekst33 ___

Instellingenbestanden slaan instellingen op voor het besturingssysteem en applicaties. Deze bestanden zijn niet bedoeld om door de gebruiker te worden geopend, maar worden door het overeenkomstige programma gewijzigd wanneer de programma-opties worden gewijzigd. Instellingenbestanden kunnen ook voorkeursbestanden of configuratiebestanden worden genoemd.

_____ categorieën_naam34 ___ Rasterafbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst34 ___

Rasterafbeeldingen zijn het meest voorkomende type afbeeldingsbestanden. Ze bestaan ​​uit een raster van pixels waarbij elke pixel een individuele kleur in de afbeelding vertegenwoordigt. Zowel webafbeeldingen als digitale afbeeldingen worden opgeslagen als rasterafbeeldingen. Hoewel sommige rasterafbeeldingsformaten niet-gecomprimeerd zijn, gebruiken de meeste een vorm van beeldcompressie.

_____ categorieën_naam35 ___ Webbestanden ______ categorieën_tekst35 ___

De categorie Webbestanden bevat bestanden die betrekking hebben op websites en webservers. Deze omvatten statische en dynamische webpagina's, webapplicaties en bestanden waarnaar webpagina's verwijzen. Bestanden die zijn gegenereerd door webontwikkelingssoftware vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam36 ___ Gegevensbestanden ______ categorieën_tekst36 ___

Gegevensbestanden zijn het meest voorkomende type gegevensbestanden. Ze kunnen samen met applicaties worden geïnstalleerd of door gebruikers worden gemaakt. De meeste gegevensbestanden worden opgeslagen in een binair formaat, hoewel sommige gegevens opslaan als platte tekst. Voorbeelden van gegevensbestanden zijn bibliotheken, projectbestanden en opgeslagen documenten.

_____ categorieën_naam37 ___ Videobestanden ______ categorieën_tekst37 ___

De categorie Videobestanden bevat een breed scala aan videoformaten, die verschillende codecs gebruiken om videogegevens te coderen en te comprimeren. Deze categorie bevat ook videoprofielbestanden en video-informatiebestanden, die mogelijk geen videogegevens bevatten.

_____ categorieën_naam38 ___ eBook-bestanden ______ categorieën_tekst38 ___

eBook-bestanden zijn digitale boeken die zijn ontworpen om te worden bekeken op eReaders, zoals Amazon Kindle, Sony Reader, Barnes and Noble Nook en iPad. Ze kunnen echter vaak op een pc worden bekeken met behulp van eReader-software. Hoewel veel eBook-formaten op meerdere apparaten kunnen worden bekeken, kunnen sommige eigen eBook-formaten alleen worden bekeken met behulp van specifieke hardware of software.

_____ categorieën_naam39 ___ Pagina-indelingsbestanden ______ categorieën_tekst39 ___

Pagina-indelingsbestanden zijn documenten die zowel tekst- als afbeeldingsgegevens kunnen bevatten. Ze bevatten ook opmaakinformatie, die het paginaformaat, de marges en de manier waarop de inhoud op de pagina is georganiseerd, definieert. Pagina-indelingsdocumenten worden vaak gebruikt om afdrukbare publicaties te maken, zoals kranten, tijdschriften en brochures.

_____ categorieën_naam40 ___ 3D-afbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst40 ___

3D-beeldbestanden omvatten driedimensionale modellen, 3D-animaties en 3D-projectbestanden. 3D-modellen bestaan ​​meestal uit polygonen en hoekpunten die de vorm van het model bepalen. Ze kunnen ook texturen bevatten, evenals informatie over verlichting en schaduw.

_____ categorieën_naam41 ___ Systeembestanden ______ categorieën_tekst41 ___

Het systeembestand bevat bestanden die verband houden met Mac-, Windows- en Linux-besturingssystemen. Enkele voorbeelden zijn systeembibliotheken, pictogrammen, thema's en apparaatstuurprogramma's. Bestanden die vanuit het systeem worden verzonden, vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam42 ___ Pluginbestanden ______ categorieën_tekst42 ___

Plug-inbestanden bieden extra functies en functionaliteit aan bestaande programma's. Ze worden doorgaans gebruikt door beeld-, video- en audiobewerkingsprogramma's, maar ook door webbrowsers. Plug-ins worden ook wel add-ons en extensies genoemd.

_____ categorieën_naam43 ___ Gecodeerde bestanden ______ categorieën_tekst43 ___

Gecodeerde bestanden zijn bestanden waarin gegevens in een gecodeerd formaat worden opgeslagen. Deze omvatten gecodeerde bestanden, ongecomprimeerde archieven en binair gecodeerde tekstbestanden. Bestanden worden vaak gecodeerd om veiligheidsredenen en om te voorkomen dat ze beschadigd raken tijdens gegevensoverdracht.

_____ categorieën_naam44 ___ Back-upbestanden ______ categorieën_tekst44 ___

De categorie Back-upbestanden bevat individuele bestandsback-ups en bestanden die verband houden met back-upsoftware. Individuele back-upbestanden worden vaak automatisch gegenereerd door softwareprogramma's. Back-upsoftwarebestanden omvatten incrementele back-ups en volledige systeemback-ups.

_____ categorieën_naam45 ___ CAD-bestanden ______ categorieën_tekst45 ___

Computer-Aided Design (CAD)-bestanden kunnen 2D- of 3D-ontwerpen bevatten. Ze worden gegenereerd door CAD-programma's, waarmee modellen of architectonische plannen kunnen worden gemaakt. 2D CAD-bestanden worden vaak tekeningen genoemd, terwijl 3D-bestanden vaak modellen, onderdelen of samenstellingen worden genoemd.

_____ categorieën_naam47 ___ Databasebestanden ______ categorieën_tekst47 ___

Databasebestanden slaan gegevens op in een gestructureerd formaat, georganiseerd in tabellen en velden. Individuele vermeldingen in een database worden records genoemd. Databases worden vaak gebruikt om gegevens op te slaan waarnaar wordt verwezen door dynamische websites.

_____ categorieën_naam48 ___ Uitvoerbare bestanden ______ categorieën_tekst48 ___

Uitvoerbare bestanden bevatten code die wordt uitgevoerd wanneer het bestand wordt geopend. Windows-programma's, Mac OS X-programma's, scripts en macro's worden allemaal beschouwd als uitvoerbare bestanden. Omdat deze bestandstypen code uitvoeren wanneer ze worden geopend, mogen bekende bestanden, zoals bestanden die als e-mailbijlage zijn ontvangen, niet worden geopend.

_____ categorieën_naam49 ___ Schijfimagebestanden ______ categorieën_tekst49 ___

Schijfkopiebestanden bevatten een exacte kopie van een harde schijf of een ander type medium. Ze bevatten alle bestanden, evenals de bestandssysteeminformatie. Hierdoor kunnen schijfimages worden gebruikt voor het dupliceren van schijven, cd's en dvd's. Ze worden ook vaak gebruikt voor back-updoeleinden.

_____ categorieën_naam50 ___ Gecomprimeerde bestanden ______ categorieën_tekst50 ___

Gecomprimeerde bestanden gebruiken bestandscompressie om schijfruimte te besparen. Gecomprimeerde archiefformaten kunnen ook worden gebruikt om meerdere bestanden in één archief te comprimeren. Er kunnen verschillende open en eigen compressie-algoritmen worden gebruikt om bestanden te comprimeren, en daarom zijn er veel verschillende gecomprimeerde bestandstypen.

_____ categorieën_naam54 ___ Lettertypebestanden ______ categorieën_tekst54 ___

Lettertypebestanden bevatten een of meer lettertypen die toegankelijk zijn voor het besturingssysteem en de toepassingen. De meeste moderne lettertypen worden opgeslagen in de formaten OpenType of TrueType, die zowel door Macintosh- als Windows-computers kunnen worden gebruikt.

_____ categorieën_naam51 ___ Vectorafbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst51 ___

Vectorafbeeldingen bestaan ​​uit paden, in plaats van individuele pixels. Deze paden kunnen worden gebruikt om lijnen en vormen in de afbeelding weer te geven. De meeste vectorafbeeldingsformaten kunnen ook kleuren, verlopen en afbeeldingseffecten bevatten. Omdat vectorafbeeldingen afbeeldingsgegevens als paden opslaan, kunnen ze worden vergroot zonder kwaliteitsverlies, waardoor ze een goede keuze zijn voor logo's en andere tekeningen.

_____ categorieën_naam52 ___ Spreadsheetbestanden ______ categorieën_tekst52 ___

Spreadsheetbestanden slaan gegevens op in cellen, die zijn georganiseerd in rijen en kolommen. Elke cel kan een specifiek type gegevens bevatten, zoals een tekstreeks, getal of datum. Cellen kunnen ook formules bevatten die naar andere cellen verwijzen.

_____ categorieën_naam46 ___ GIS-bestanden ______ categorieën_tekst46 ___

De categorie Geografische Informatiesystemen (GIS) bevat bestanden die verband houden met GPS-apparaten en kaartsoftware. Deze bestanden kunnen kaarten, opgeslagen routes en waypoints bevatten. Veel GIS-bestanden worden opgeslagen in open formaten, die kunnen worden overgedragen tussen GPS-apparaten en computersystemen.

_____ extensie_beschrijving19494 ___

Een RTF-bestand is een tekstbestandsindeling die "rich text" ondersteunt. Het bevat verschillende soorten tekstopmaak, zoals vet, cursief, verschillende lettertypen en lettergroottes, en aangepaste tabbladinstellingen. RTF-bestanden ondersteunen ook objecten en afbeeldingen, zoals %li_nk% en %li_nk% bestanden, opgeslagen in het tekstbestand.

___Het RTF-bestand wordt geopend in Microsoft WordPad

Rich Text Format (RTF) werd in 1987 door Microsoft geïntroduceerd en ontwikkeld tot 2008, toen Microsoft stopte met het updaten van het formaat. Er zijn in de loop der jaren veel herzieningen van RTF geweest, waarbij de meeste tekstverwerkers een bepaalde versie van het formaat ondersteunen.

Een van de belangrijkste voordelen van RTF-bestanden is de interoperabiliteit tussen tekstverwerkers en besturingssystemen. Dit betekent dat u het bestand kunt opslaan in WordPad in Windows en kunt openen in Teksteditor in OS X, met weinig wijziging in de opmaak. Eventuele wijzigingen in de opmaak kunnen worden toegeschreven aan de verschillende versies van de RTF-specificatie die door verschillende programma's en programmaversies worden ondersteund.

_____ extensie_gemeenschappelijk19494 ___

Nieuw Rich Text Document.rtf - De standaardnaam die wordt gegeven aan nieuwe RTF-bestanden die zijn gemaakt via het Windows-contextmenu (klik met de rechtermuisknop in een map en selecteer Nieuw → Rich Text Document).

_____ product_main_features7859 ___
 • Biedt een lintinterface vergelijkbaar met Microsoft Word
 • Maakt rijke opmaak en grafische invoeging mogelijk
 • Ondersteunt het Office Open XML-formaat
_____ product_tekst7859 ____

Schermafbeelding van Microsoft WordPad 6

De belangrijkste kenmerken

Microsoft WordPad is een teksteditor die bij Microsoft Windows wordt geleverd. Het is vergelijkbaar met Microsoft Word, maar biedt niet zoveel functies. Maar het biedt veel meer functies dan Microsoft Kladblok, een andere teksteditor die bij Windows wordt geleverd.

Met WordPad kunt u tekstdocumenten maken en bewerken. Het programma maakt opmaak mogelijk, waarbij u kunt aanpassen hoe de tekst wordt gerangschikt, verschillende lettertypen kunt kiezen, regelafstand kunt instellen en meer. Met de teksteditor kunt u ook objecten, zoals afbeeldingen of Microsoft Paint-tekeningen, aan het document koppelen of invoegen. Het biedt verschillende handige functies, zoals de mogelijkheid om uw document snel per e-mail te verzenden. Een andere handige functie is dat WordPad de Office Open XML %li_nk%-indeling ondersteunt.

Microsoft WordPad is ideaal voor het werken met documenten waarvoor geen zware grafische toepassingen nodig zijn, zoals het maken van aantekeningen. Het is krachtiger dan Kladblok, maar komt niet in de buurt van Microsoft Word. Ondanks het gebrek aan kracht zal de teksteditor nog steeds nuttig zijn voor Microsoft Windows-gebruikers.

Bijgewerkt: 25 september 2017

_____ product_main_features8610 ___
 • Compatibel met Microsoft Office-formaten
 • Maak macro's om het werk te automatiseren met behulp van PerfectScript of de Macro Development Wizard
 • Gebruik het geavanceerde coderingssysteem om dynamische documenten te maken en uw code eenvoudig georganiseerd te houden
 • Open en exporteer PDF-bestanden met ingebouwde PDF-software
_____ product_tekst8610 ____

Schermafbeelding van Corel WordPerfect X8

Hoofdfuncties

Corel WordPerfect is een tekstverwerker met veel functies, ontworpen om de efficiëntie bij het maken van documenten te maximaliseren. Het is populair bij academische gebruikers en advocatenkantoren vanwege de macromogelijkheden en andere tijdbesparende functies. Oorspronkelijk beschikbaar voor meerdere platforms, wordt WordPerfect nu alleen uitgebracht voor Windows als onderdeel van de WordPerfect Office-suite.

WordPerfect bevat veel functies die zijn ontworpen om uw tekstverwerkingservaring snel en efficiënt te maken. Het heeft veel verschillende sneltoetsen die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot hulpmiddelen zonder op een pictogram te hoeven klikken of door menu's te hoeven navigeren. U kunt ook de gebruiksvriendelijke macro-/scripttaal PerfectScript gebruiken om uw eigen macro's te maken. Met PerfectScript kunt u macro's maken om taken te automatiseren, zoals het maken van documenten, het bewerken van documenten en het weergeven van de resultaten van berekeningen. Als u PerfectScript niet wilt gebruiken, is er een macro-ontwikkelingswizard die u in plaats daarvan kunt gebruiken. WordPerfect sluit macro's niet rechtstreeks in uw documenten in, dus er zijn geen problemen met macro's die als virussen worden gebruikt, zoals Microsoft Word.

De andere functie die WordPerfect tot een krachtig hulpmiddel maakt, is de streamingcode-architectuur. U kunt uw document maken met behulp van 'tags'. Dit zijn tags in uw hele document die de stijl en verwerking van uw gegevens verzorgen. Een document dat u met tags maakt, lijkt op HTML, omdat het een combinatie is van tekst- en codetags die het gedrag van de tekst beïnvloeden. U kunt uw codes beheren met de functie Codes onthullen, die in een tweede bewerkingsscherm wordt geopend en alle gegevens en stijlen toont die in het document worden gebruikt. Vanuit het bewerkingsscherm kunt u op al uw gegevens of stijlen klikken om de stijleditor of het gegevensconfiguratievenster te openen en wijzigingen aan te brengen.

WordPerfect is een geweldig alternatief voor Microsoft Word voor tekstverwerking en is een zeer krachtige productiviteitstool. Als je het leuk vindt om je typervaring aan te passen met snelkoppelingen en macro's, is dit absoluut de betere keuze tussen de twee. WordPerfect kan uw documentcreatieproces naar een hoger niveau tillen en u helpen de efficiëntie te maximaliseren zoals u dat wilt.

Bijgewerkt: 21 november 2018

_____ product_main_features7753 ___
 • Leest en schrijft bestanden in standaard RTF-formaat
 • Opent populaire tekstdocumentformaten zoals Open XML gebruikt door Microsoft Word
 • Ondersteunt afbeeldingen, video en audio met behulp van het RTFD-formaat
_____ product_tekst7753 ____

Apple TextEdit is een open source teksteditor die wordt meegeleverd met Mac OS X. Het is een eenvoudig programma dat handig is voor het lezen en bewerken van tekstdocumenten.

TextEdit leest en schrijft %li_nk% en gebruikt Rich Text Format. Deze indeling ondersteunt verschillende tekstkenmerken, zoals uitlijning, lettertype, stijl, kleur, nadruk en grootte. Met TextEdit kunt u grafische, video- en audiobestanden in het document invoegen en wordt het documentformaat geconverteerd naar RTFD (Rich Text Format with Graphics) en de bestandsextensie naar %li_nk%. Het kan verschillende tekencoderingen lezen en schrijven, zoals Unicode (UTF-8 en UTF-16), Western (Mac OS Roman) en Traditioneel Chinees (Mac OS). TextEdit opent ook populaire tekstdocumentformaten, zoals het Open XML-formaat dat wordt gebruikt door Microsoft Word en het OpenDocument Text-formaat dat wordt gebruikt door Apache OpenOffice en LibreOffice.

Apple TextEdit is een handige teksteditor voor alle Mac-gebruikers. Het kan een grote verscheidenheid aan tekstdocumentformaten openen, waaronder RTF en Open XML. Hoewel het er misschien niet aantrekkelijk uitziet, is TextEdit een goede optie voor het lezen en bewerken van tekstbestanden.

Bijgewerkt: 24 maart 2014

_____ product_main_features7964 ___
 • Industriestandaard, veelgebruikte tekstverwerker
 • Ondersteuning voor DOCX-, DOC- en ODT-formaten
 • Aangepaste werkbalkindelingen voor applicatiewerkruimte
 • Focusdisplay om de ruimte voor het schrijven en lezen van documenten te maximaliseren
 • Herschik objecten om tekstlagen, afbeeldingen en afbeeldingen opnieuw te rangschikken
 • Verzamel documentgeneratie en database-integratie
 • Geavanceerde ondersteuning voor macroscripting
_____ product_tekst7964 ____

Microsoft Word voor Mac is een industrieel tekstverwerkingsprogramma dat samen met Excel voor Mac en PowerPoint voor Mac deel uitmaakt van de Microsoft Office voor Mac-suite. Het is oorspronkelijk alleen voor Windows ontwikkeld, maar is nu ook beschikbaar voor het Mac-platform.

Word voor Mac wordt gebruikt om documenten te maken voor persoonlijk en zakelijk gebruik. De tekstverwerker bevat basis- en geavanceerde functies voor pagina- en tekstopmaak. Enkele geavanceerde functies zijn onder meer Focus View om de ruimte voor het schrijven en lezen van documenten te maximaliseren, cocreatie voor gelijktijdige samenwerking en het opnieuw ordenen van objecten om tekstlagen, afbeeldingen en afbeeldingen te verplaatsen. Word voor Mac slaat documenten op in de Office Open XML %li_nk%-indeling, terwijl ook de oude %li_nk%-indeling wordt ondersteund. Het programma biedt ook ondersteuning voor het OpenDocument-formaat (%li_nk%).

Wanneer u begint met het maken of bewerken van uw document, biedt de tekstverwerker u werkbalken voor lijnstijlen en andere opties voor het schrijven en opmaken van documenten. Met de gebruikersinterface van Word voor Mac kunt u de tekst, afbeeldingen, vormen, SmartArt en diagrammen in het document manipuleren. Word bevat duizenden downloadbare online documentsjablonen, die als startpunt dienen voor het maken van nieuwe documenten. Er zijn sjablonen beschikbaar voor verschillende soorten documenten, waaronder brochures, bedrijfsformulieren, etiketten, enveloppen, menu's, nieuwsbrieven en planners. Aangepaste sjablonen (opgeslagen in %li_nk%- en %li_nk%-bestanden) kunnen ook worden gemaakt voor bedrijfsbriefhoofden en andere soorten documenten die een consistent uiterlijk vereisen.

Word voor Mac brengt Microsoft Word naar het Mac-platform. De tekstverwerkingsmogelijkheden, ondersteuning van populaire bestandsformaten en het brede gebruik onderscheiden de applicatie van de rest van het pakket. Als u het eenmalige bedrag of het jaarlijkse Office 365-abonnement kunt betalen, is Microsoft Word voor Mac een geweldige oplossing voor al uw tekstverwerkingsbehoeften.

Bijgewerkt: 18 december 2018

_____ product_main_features7619 ___
 • Standaard tekstverwerkingsfuncties, zoals tekstopmaak
 • Ondersteuning voor populaire kantoorproductiviteitsbestanden, waaronder .DOCX
 • Samenwerkingsmogelijkheden aan hetzelfde document tegelijkertijd met anderen via AbiCollab.net
_____ product_tekst7619 ____

AbiSource AbiWord is een tekstverwerkingsprogramma vergelijkbaar met Microsoft Word, beschikbaar voor Windows en Linux. Met het programma kunt u documenten maken en tegelijkertijd met anderen samenwerken.

Met AbiWord kunt u veel van de standaard tekstverwerkingsfuncties uitvoeren, zoals het opmaken van tekst en spellingcontrole. Het programma heeft een vergelijkbare lintindeling als andere tekstverwerkers, waarbij veel van de veelgebruikte opmaakopties direct beschikbaar zijn. Met dit programma kunt u documenten opslaan in een eigen AbiWord-formaat met de extensie %li_nk% . Het ondersteunt ook populaire formaten, zoals %li_nk% , %li_nk% , %li_nk% , %li_nk% , %li_nk% en %li_nk% . De tekstverwerker maakt teamprojecten ook eenvoudiger. Het biedt een handige samenwerkingsfunctie waarmee u via AbiCollab.net tegelijkertijd met iemand anders aan hetzelfde document kunt werken.

Deze applicatie is een solide keuze voor uw tekstverwerkingsbehoeften. Het kan omgaan met populaire kantoorbenodigdheden en maakt het samenwerken aan documenten eenvoudig. Voor de prijs van gratis is het moeilijk om AbiSource AbiWord niet eens te proberen.

Bijgewerkt: 27 mei 2014

_____ product_main_features10965 ___
 • Ondersteuning voor meerdere kantoorproductiviteitsformaten, zoals Microsoft Office XML, TXT en PDF
 • Documenten delen via e-mail of clouddiensten, waaronder iCloud en Google Drive
 • Creëer wachtwoordbeveiliging
 • Tekst-naar-spraakherkenning
_____ product_tekst10965 ____

MobiSystems OfficeSuite Pro is een programma waarmee gebruikers een verscheidenheid aan kantoordocumenten kunnen bekijken, bewerken en maken. Het programma ondersteunt Microsoft Office XML-formaten, zoals %li_nk% , %li_nk% en %li_nk% , samen met %li_nk% , %li_nk% , %li_nk% en %li_nk% bestanden. Met OfficeSuite Pro kunt u documenten delen via e-mail of naar cloudservices, waaronder Google Drive, iCloud, Dropbox en OneDrive. Het programma biedt ook wachtwoordbeveiliging voor bestanden, ondersteuning voor spellingcontrole in 14 talen en tekst-naar-spraakherkenning.

OfficeSuite Pro is een betaalbare keuze voor Android- en iOS-gebruikers die verschillende kantoorformaten willen bekijken, bewerken en creëren. Het biedt niet alle functies van een Microsoft Office-desktopapplicatie, maar als u een document moet bekijken of bewerken, zal OfficeSuite Pro van MobiSystem de klus klaren.

Bijgewerkt: 22 januari 2015

_____ product_main_features9676 ___
 • Ondersteunt Office Open XML-formaat en kan exporteren naar PDF en ePub
 • Maakt het mogelijk om tekst, afbeeldingen, video, vormen en diagrammen toe te voegen
 • Wordt geleverd met professionele sjablonen
 • Gebruikt iCloud om documenten op al uw apparaten te synchroniseren
_____ product_tekst9676 ____

Schermafbeelding van Apple-pagina's 6

De belangrijkste kenmerken

Apple Pages is een tekstverwerkingsprogramma voor OS X. Met de app kun je allerlei documenten maken, zoals rapporten, posters, cv's en kaarten.

Pagina's slaan documenten op als %li_nk% bestand, maar kunnen importeren en exporteren naar Microsoft Words Office Open XML-formaat. Het kan ook een document exporteren naar de PDF- en ePub-formaten. De applicatie biedt meer dan 60 hoogwaardige sjablonen en stelt u in staat tekst, afbeeldingen, video, figuren, tabellen en diagrammen aan uw document toe te voegen.

Pages is ook beschikbaar voor iOS-apparaten, zodat u vrijwel overal en altijd aan uw documenten kunt werken. En met iCloud worden de documenten bijgewerkt op alle geactiveerde apparaten. U kunt ook documenten delen via een link die OS X- en Windows-gebruikers toegang geeft tot de nieuwste versie met bewerkingsrechten via Pages voor iCloud bèta van www.icloud.com.

Door de jaren heen is Pages een meer verfijnde tekstverwerker voor OS X-gebruikers geworden. Het wordt geleverd met solide tekstverwerkingsfuncties, biedt een grote selectie professionele sjablonen en ondersteunt het populaire Office Open XML-formaat. Het biedt niet bijna dezelfde hoeveelheid krachtige tekstverwerking als Microsoft Word, maar als je een goedkope tekstverwerker nodig hebt die geweldig is voor het ontwerpen van pagina-indelingen, dan is Apple Pages de oplossing.

Bijgewerkt: 25 september 2017

_____ product_main_features7667 ___
 • Nauwkeurige optische tekenherkenningstechnologie (OCR).
 • Herkent pagina-indeling en opmaak
 • Detecteert en herkent automatisch talen, inclusief Aziatische talen
 • Ondersteunt import en export van verschillende bestandstypen
 • Bevat een workflowassistent om complexe taken te vereenvoudigen
 • Ondersteunt multi-core parallelle verwerking voor sneller scannen van documenten
_____ product_tekst7667 ____

OmniPage is een documentscanprogramma dat wordt gebruikt om afgedrukte documenten om te zetten in elektronische bestanden. Gescande documenten kunnen worden geëxporteerd naar verschillende bestandsindelingen, waaronder de indelingen Microsoft Office, Corel WordPerfect, Adobe Acrobat en Amazon Kindle. OmniPage kan ook worden gebruikt om niet-bewerkbare bestanden, zoals gesloten PDF-bestanden, om te zetten in bewerkbare documenten.

De eigen OCR-technologie van Nuance zorgt voor nauwkeurige herkenning van gescande documenttekst. OmniPage kan bijvoorbeeld teksttekens uit meer dan 120 talen matchen met een nauwkeurigheid van meer dan 99%. Het programma matcht karaktereigenschappen, zoals lettertype, grootte, stijl (zoals vet of cursief) en de achtergrondkleur van het document. Gebruikers kunnen ook digitale afbeeldingen van papieren documenten importeren en deze nauwkeurig vertalen naar bewerkbare documenten. Nadat uw documenten zijn gescand en geconverteerd, kunt u er wijzigingen in aanbrengen voordat u ze exporteert.

OmniPage ondersteunt een breed scala aan invoer- en uitvoerbestandsindelingen, waaronder:

OmniPage wordt voornamelijk gebruikt in professionele kantooromgevingen omdat het professionals helpt tijd en geld te besparen door fysieke documenten om te zetten in elektronische kopieën. Het is ook een handig programma voor thuisgebruikers die een grote hoeveelheid papieren documenten hebben die ze snel willen digitaliseren voor elektronische opslag en snelle toegang. Als u op zoek bent naar een gemakkelijke manier om papieren bonnen en andere documenten over te dragen, is OmniPage een geweldige oplossing.

Bijgewerkt: 13 april 2014

___
Algemene RTF-bestandsnamen

Nieuw Rich Text Document.rtf - De standaardnaam die wordt gegeven aan nieuwe RTF-bestanden die zijn gemaakt via het Windows-contextmenu (klik met de rechtermuisknop in een map en selecteer Nieuw → Rich Text Document).

Programma's die RTF-bestanden openen
Dakramen en raamkozijnen
Kingsoft WPS-kantoor
Adobe Acrobat
AbiBron AbiWord
Google Drive
Nuance Omni-pagina
Adobe Illustrator
Canvas van ACD-systemen
Microsoft WordPad
CorelDRAW
Microsoft Works
Microsoft Office
Microsoft Word
Adobe InDesign
Corel WordPerfect
kaliber
Linux
Adobe Acrobat
AbiBron AbiWord
Google Drive
kaliber
Wolfram Onderzoek Mathematica
Coole lezer
Lees Hardy RTF-editor
Android
Seavus iMindQ
SoftMaker Office PlanMaker Mobiel
MobiSystems Office Suite Pro
Coole lezer
Regenjas
Adobe Acrobat
Google Drive
Planamesa NeoOffice
Adobe Illustrator
Apple Teksteditor
LuxMac
Microsoft Word voor Mac
Microsoft Office
Microsoft PowerPoint voor Mac
Adobe InDesign
kaliber
Wolfram Onderzoek Mathematica
Thomson Reuters Eindnoot
Nuance OmniPage Pro X
Apple Pages
iOS
Seavus iMindQ
MobiSystems Office Suite Pro

Over RTF-bestanden

Ons doel is om u te helpen begrijpen waar het bestand met de extensie *.rtf verantwoordelijk voor is en hoe u het kunt openen.

Alle bestandstypen, Rich Text Format File Document, Mac, Windows, Linux, Android en iOS softwarebeschrijvingen die op deze pagina worden vermeld, zijn individueel onderzocht en geverifieerd door het FileInfo-team. Wij streven naar 100% nauwkeurigheid en publiceren alleen informatie over de bestandsformaten die wij meerdere malen hebben getest.