NEE : SV : NL .ppt-bestand

. Ppt Bestandsextensie

Bestandstype PowerPoint-presentatie

De ontwikkelaar Microsoft
Categorie Gegevensbestanden
Formaat binair

.PPT-optienummer

Een PPT-bestand is een bewerkbare diavoorstelling gemaakt door Microsoft PowerPoint of een ander presentatieprogramma, zoals OpenOffice Impress of Apple Keynote. Het kan opgemaakte tekst, opsommingstekens, afbeeldingen, films, geluidseffecten en muziek bevatten. PPT-bestanden worden meestal opgebouwd uit een van de vele sjablonen die bij de PowerPoint-software worden geleverd, maar kunnen ook helemaal opnieuw worden gemaakt.

Meer informatie
___ categorieën_naam28 ___ Audiobestanden ______ categorieën_tekst28 ___

De categorie audiobestanden bevat gecomprimeerde en ongecomprimeerde audioformaten, die golfvormgegevens bevatten die kunnen worden afgespeeld met audioafspeelsoftware. Deze categorie bevat ook MIDI-bestanden, partituren en audioprojectbestanden, die doorgaans geen audiogegevens bevatten.

_____ categorieën_naam29 ___ Ontwikkelaarsbestanden ______ categorieën_tekst29 ___

De categorie Ontwikkelaarsbestanden bevat bestanden die verband houden met softwareontwikkeling. Deze omvatten programmeerprojectbestanden, broncodebestanden, codebibliotheken, headerbestanden en klassenbestanden. Samengestelde objecten en componenten vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam30 ___ Tekstbestanden ______ categorieën_tekst30 ___

Tekstbestanden bevatten tekstgegevens en kunnen worden opgeslagen in platte tekst of RTF-indeling. Hoewel de meeste tekstbestanden documenten zijn die door gebruikers zijn gemaakt en opgeslagen, kunnen ze ook door softwareontwikkelaars worden gebruikt om programmagegevens op te slaan. Voorbeelden van tekstbestanden zijn tekstverwerkingsdocumenten, logbestanden en opgeslagen e-mailberichten.

_____ categorieën_naam31 ___ Diverse bestanden ______ categorieën_tekst31 ___

De categorie Diverse bestanden bevat verschillende bestandstypen die niet in andere categorieën passen. Enkele voorbeelden zijn gedeeltelijk gedownloade bestanden, installatiebestanden en hernoemde bestanden. Deze categorie kan naast computers ook bestanden bevatten die betrekking hebben op andere hardwareapparaten.

_____ categorieën_naam53 ___ Camera Raw-bestanden ______ categorieën_tekst53 ___

Camerabestanden zijn afbeeldingsbestanden die zijn gemaakt door digitale camera's. Ze worden opgeslagen in een ongecomprimeerd en onbewerkt formaat waarin de exacte gegevens worden opgeslagen die door de sensor van de camera zijn vastgelegd. Omdat elk type digitale camera een andere sensor heeft, bestaan ​​er veel verschillende soorten cameraformaten. Om een ​​Camera Raw-bestand te openen, moet het programma zowel het bestandstype als het specifieke cameramodel waarmee de foto is gemaakt ondersteunen.

_____ categorieën_naam33 ___ Instellingenbestanden ______ categorieën_tekst33 ___

Instellingenbestanden slaan instellingen op voor het besturingssysteem en applicaties. Deze bestanden zijn niet bedoeld om door de gebruiker te worden geopend, maar worden door het overeenkomstige programma gewijzigd wanneer de programma-opties worden gewijzigd. Instellingenbestanden kunnen ook voorkeursbestanden of configuratiebestanden worden genoemd.

_____ categorieën_naam34 ___ Rasterafbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst34 ___

Rasterafbeeldingen zijn het meest voorkomende type afbeeldingsbestanden. Ze bestaan ​​uit een raster van pixels waarbij elke pixel een individuele kleur in de afbeelding vertegenwoordigt. Zowel webafbeeldingen als digitale afbeeldingen worden opgeslagen als rasterafbeeldingen. Hoewel sommige rasterafbeeldingsformaten niet-gecomprimeerd zijn, gebruiken de meeste een vorm van beeldcompressie.

_____ categorieën_naam35 ___ Webbestanden ______ categorieën_tekst35 ___

De categorie Webbestanden bevat bestanden die betrekking hebben op websites en webservers. Deze omvatten statische en dynamische webpagina's, webapplicaties en bestanden waarnaar webpagina's verwijzen. Bestanden die zijn gegenereerd door webontwikkelingssoftware vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam36 ___ Gegevensbestanden ______ categorieën_tekst36 ___

Gegevensbestanden zijn het meest voorkomende type gegevensbestanden. Ze kunnen samen met applicaties worden geïnstalleerd of door gebruikers worden gemaakt. De meeste gegevensbestanden worden opgeslagen in een binair formaat, hoewel sommige gegevens opslaan als platte tekst. Voorbeelden van gegevensbestanden zijn bibliotheken, projectbestanden en opgeslagen documenten.

_____ categorieën_naam37 ___ Videobestanden ______ categorieën_tekst37 ___

De categorie Videobestanden bevat een breed scala aan videoformaten, die verschillende codecs gebruiken om videogegevens te coderen en te comprimeren. Deze categorie bevat ook videoprofielbestanden en video-informatiebestanden, die mogelijk geen videogegevens bevatten.

_____ categorieën_naam38 ___ eBook-bestanden ______ categorieën_tekst38 ___

eBook-bestanden zijn digitale boeken die zijn ontworpen om te worden bekeken op eReaders, zoals Amazon Kindle, Sony Reader, Barnes and Noble Nook en iPad. Ze kunnen echter vaak op een pc worden bekeken met behulp van eReader-software. Hoewel veel eBook-formaten op meerdere apparaten kunnen worden bekeken, kunnen sommige eigen eBook-formaten alleen worden bekeken met behulp van specifieke hardware of software.

_____ categorieën_naam39 ___ Pagina-indelingsbestanden ______ categorieën_tekst39 ___

Pagina-indelingsbestanden zijn documenten die zowel tekst- als afbeeldingsgegevens kunnen bevatten. Ze bevatten ook opmaakinformatie, die het paginaformaat, de marges en de manier waarop de inhoud op de pagina is georganiseerd, definieert. Pagina-indelingsdocumenten worden vaak gebruikt om afdrukbare publicaties te maken, zoals kranten, tijdschriften en brochures.

_____ categorieën_naam40 ___ 3D-afbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst40 ___

3D-beeldbestanden omvatten driedimensionale modellen, 3D-animaties en 3D-projectbestanden. 3D-modellen bestaan ​​meestal uit polygonen en hoekpunten die de vorm van het model bepalen. Ze kunnen ook texturen bevatten, evenals informatie over verlichting en schaduw.

_____ categorieën_naam41 ___ Systeembestanden ______ categorieën_tekst41 ___

Het systeembestand bevat bestanden die verband houden met Mac-, Windows- en Linux-besturingssystemen. Enkele voorbeelden zijn systeembibliotheken, pictogrammen, thema's en apparaatstuurprogramma's. Bestanden die vanuit het systeem worden verzonden, vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam42 ___ Pluginbestanden ______ categorieën_tekst42 ___

Plug-inbestanden bieden extra functies en functionaliteit aan bestaande programma's. Ze worden doorgaans gebruikt door beeld-, video- en audiobewerkingsprogramma's, maar ook door webbrowsers. Plug-ins worden ook wel add-ons en extensies genoemd.

_____ categorieën_naam43 ___ Gecodeerde bestanden ______ categorieën_tekst43 ___

Gecodeerde bestanden zijn bestanden waarin gegevens in een gecodeerd formaat worden opgeslagen. Deze omvatten gecodeerde bestanden, ongecomprimeerde archieven en binair gecodeerde tekstbestanden. Bestanden worden vaak gecodeerd om veiligheidsredenen en om te voorkomen dat ze beschadigd raken tijdens gegevensoverdracht.

_____ categorieën_naam44 ___ Back-upbestanden ______ categorieën_tekst44 ___

De categorie Back-upbestanden bevat individuele bestandsback-ups en bestanden die verband houden met back-upsoftware. Individuele back-upbestanden worden vaak automatisch gegenereerd door softwareprogramma's. Back-upsoftwarebestanden omvatten incrementele back-ups en volledige systeemback-ups.

_____ categorieën_naam45 ___ CAD-bestanden ______ categorieën_tekst45 ___

Computer-Aided Design (CAD)-bestanden kunnen 2D- of 3D-ontwerpen bevatten. Ze worden gegenereerd door CAD-programma's, waarmee modellen of architectonische plannen kunnen worden gemaakt. 2D CAD-bestanden worden vaak tekeningen genoemd, terwijl 3D-bestanden vaak modellen, onderdelen of samenstellingen worden genoemd.

_____ categorieën_naam47 ___ Databasebestanden ______ categorieën_tekst47 ___

Databasebestanden slaan gegevens op in een gestructureerd formaat, georganiseerd in tabellen en velden. Individuele vermeldingen in een database worden records genoemd. Databases worden vaak gebruikt om gegevens op te slaan waarnaar wordt verwezen door dynamische websites.

_____ categorieën_naam48 ___ Uitvoerbare bestanden ______ categorieën_tekst48 ___

Uitvoerbare bestanden bevatten code die wordt uitgevoerd wanneer het bestand wordt geopend. Windows-programma's, Mac OS X-programma's, scripts en macro's worden allemaal beschouwd als uitvoerbare bestanden. Omdat deze bestandstypen code uitvoeren wanneer ze worden geopend, mogen bekende bestanden, zoals bestanden die als e-mailbijlage zijn ontvangen, niet worden geopend.

_____ categorieën_naam49 ___ Schijfimagebestanden ______ categorieën_tekst49 ___

Schijfkopiebestanden bevatten een exacte kopie van een harde schijf of een ander type medium. Ze bevatten alle bestanden, evenals de bestandssysteeminformatie. Hierdoor kunnen schijfimages worden gebruikt voor het dupliceren van schijven, cd's en dvd's. Ze worden ook vaak gebruikt voor back-updoeleinden.

_____ categorieën_naam50 ___ Gecomprimeerde bestanden ______ categorieën_tekst50 ___

Gecomprimeerde bestanden gebruiken bestandscompressie om schijfruimte te besparen. Gecomprimeerde archiefformaten kunnen ook worden gebruikt om meerdere bestanden in één archief te comprimeren. Er kunnen verschillende open en eigen compressie-algoritmen worden gebruikt om bestanden te comprimeren, en daarom zijn er veel verschillende gecomprimeerde bestandstypen.

_____ categorieën_naam54 ___ Lettertypebestanden ______ categorieën_tekst54 ___

Lettertypebestanden bevatten een of meer lettertypen die toegankelijk zijn voor het besturingssysteem en de toepassingen. De meeste moderne lettertypen worden opgeslagen in de formaten OpenType of TrueType, die zowel door Macintosh- als Windows-computers kunnen worden gebruikt.

_____ categorieën_naam51 ___ Vectorafbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst51 ___

Vectorafbeeldingen bestaan ​​uit paden, in plaats van individuele pixels. Deze paden kunnen worden gebruikt om lijnen en vormen in de afbeelding weer te geven. De meeste vectorafbeeldingsformaten kunnen ook kleuren, verlopen en afbeeldingseffecten bevatten. Omdat vectorafbeeldingen afbeeldingsgegevens als paden opslaan, kunnen ze worden vergroot zonder kwaliteitsverlies, waardoor ze een goede keuze zijn voor logo's en andere tekeningen.

_____ categorieën_naam52 ___ Spreadsheetbestanden ______ categorieën_tekst52 ___

Spreadsheetbestanden slaan gegevens op in cellen, die zijn georganiseerd in rijen en kolommen. Elke cel kan een specifiek type gegevens bevatten, zoals een tekstreeks, getal of datum. Cellen kunnen ook formules bevatten die naar andere cellen verwijzen.

_____ categorieën_naam46 ___ GIS-bestanden ______ categorieën_tekst46 ___

De categorie Geografische Informatiesystemen (GIS) bevat bestanden die verband houden met GPS-apparaten en kaartsoftware. Deze bestanden kunnen kaarten, opgeslagen routes en waypoints bevatten. Veel GIS-bestanden worden opgeslagen in open formaten, die kunnen worden overgedragen tussen GPS-apparaten en computersystemen.

_____ extensie_beschrijving18992 ___

Een PPT-bestand is een bewerkbare diavoorstelling gemaakt door Microsoft PowerPoint of een ander presentatieprogramma, zoals OpenOffice Impress of Apple Keynote. Het kan opgemaakte tekst, opsommingstekens, afbeeldingen, films, geluidseffecten en muziek bevatten. PPT-bestanden worden meestal opgebouwd uit een van de vele sjablonen die bij de PowerPoint-software worden geleverd, maar kunnen ook helemaal opnieuw worden gemaakt.

___PPT-bestand wordt geopend in Microsoft PowerPoint 2016

PPT-bestanden worden gebruikt om presentaties te maken in thuis- en zakelijke omgevingen.

PPT-bestand wordt geopend in Microsoft PowerPoint 2016 Het PPT-bestand werd in 1987 geïntroduceerd met de release van PowerPoint. Het werd opgeslagen in een binair bestandsformaat en was het primaire bestandstype dat werd gebruikt om PowerPoint-presentaties op te slaan totdat het in PowerPoint 2007 werd vervangen door het bestand .PPTX , dat is opgeslagen in het OpenXML-formaat. Hoewel het PPT-bestand is vervangen door het PPTX-bestand, wordt het nog steeds ondersteund door PowerPoint.

U zult het PPTX-bestand waarschijnlijk vaker zien dan het PPT-bestand. Sommige gebruikers met oudere versies van PowerPoint kunnen presentaties echter nog steeds opslaan als PPT-bestanden. U kunt ze ontvangen via e-mail, USB-apparaat of downloaden in de cloudopslag. U kunt PowerPoint gebruiken om het bestand te openen of kiezen uit een aantal andere programma's, waaronder OpenOffice en Core Presentations.

_____ extensie_gemeenschappelijk18992 ___

Presentation1.ppt - Het standaard Microsoft PowerPoint-bestand biedt nieuwe presentaties vóór PowerPoint 2007, die nu Presentation1.pptx gebruiken.

_____ product_main_features7666 ___
 • Toegang via Google-account
 • 15 GB opslagruimte voor gratis gebruikers
 • Bekijk een breed scala aan populaire bestanden, zoals .DOCX en .JPG
 • Deel bestanden voor gemakkelijke samenwerking
 • Maak documenten en download ze als bestanden, zoals .PPTX en .XLSX.
_____ product_tekst7666 ____

Schermafbeelding van Google Drive 2017

Hoofdfuncties

Google Drive is een web- en desktopapplicatiesuite waarmee u bestanden kunt maken, bewerken, delen en opslaan. Met een Google-account kunt u bestanden uploaden en toegang krijgen tot de applicaties. In 2018 zijn de Google Desktop-programma's beëindigd, maar je hebt nog steeds online toegang tot Google Drive.

Disk biedt 15 GB opslagruimte voor gratis gebruikers met de optie om te upgraden naar meer opslagruimte. U kunt het station ook op een desktop-pc of mobiel apparaat installeren, zodat u gemakkelijk kunt uploaden. Nadat u uw bestanden heeft geüpload, kunt u ze in mappen ordenen en ervoor kiezen de documenten te delen met anderen met alleen-lezen- of lees-/schrijfrechten.

De schijf wordt geleverd met verschillende tools voor het maken en bewerken van kantoorgerelateerde bestandstypen. Google Documenten wordt gebruikt voor het bekijken en bewerken van documenten, Google Spreadsheets wordt gebruikt voor het bekijken en bewerken van spreadsheets en Google Presentaties wordt gebruikt voor het bekijken en bewerken van presentaties. Enkele van de populaire bestandsformaten die door deze tools worden ondersteund, zijn %li_nk% , %li_nk% , %li_nk% , %li_nk% , %li_nk% , %li_nk% , %li_nk% , %li_nk% en %li_nk% . Met de schijf kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd aan bestanden samenwerken, wat handig is voor teamprojecten zoals rapporten of presentaties.

Google Drive is een geweldige assistent voor gebruikers die bestanden online willen opslaan en op afstand met anderen willen samenwerken. De integratie met andere Google-functies, zoals Gmail en Google Foto's, maakt het nog nuttiger voor het organiseren van belangrijke bestanden. Als u op zoek bent naar een betrouwbare tool voor cloudopslag en samenwerking aan documenten, probeer dan Google Drive.

Bijgewerkt: 11 februari 2019

_____ product_main_features7726 ___
 • Bewerkt vector- en rasterafbeeldingen
 • Ondersteunt meer dan 100 verschillende bestandsformaten
 • Inclusief geavanceerde technische tekenhulpmiddelen
 • Symbolenbibliotheek met duizenden technische symbolen
 • SpriteLayers en SpriteEffects beeldverbeteringstechnologieën
 • Geavanceerde medische en geologische beeldvormingsmogelijkheden
_____ product_tekst7726 ____

Canvas is een tekenprogramma dat is ontworpen voor het maken en bewerken van technische illustraties en gespecialiseerde visualisaties. Het wordt voornamelijk gebruikt om vectorgebaseerde afbeeldingen te bewerken, maar ondersteunt ook rasterafbeeldingen.

De gebruikersinterface op het canvas ziet eruit als een echte tekeningserf voor het bewerken van tekeningen. Het bevat veel verschillende toolpaletten die kunnen worden weergegeven en gerangschikt om de werkruimte aan te passen. Een canvasgaas helpt vectorafbeeldingen uit te lijnen en gelijkmatig te verdelen voor precisie. Het programma ondersteunt meer dan 100 invoerbestandsformaten, zoals AutoCAD ( %li_nk% en %li_nk% ), Photoshop ( %li_nk% en %li_nk% ), Illustrator ( %li_nk% ), Portable Document Format ( %li_nk% ), CorelDRAW ( %li_nk% ), PowerPoint ( %li_nk% ), DICOM ( %li_nk% ), RAW-afbeeldingen en andere rasterafbeeldingsbestanden, zoals %li_nk% , %li_nk% en %li_nk% bestanden. Tekeningen kunnen worden opgeslagen in het eigen Canvas-formaat ( %li_nk% ) of kunnen worden geëxporteerd naar een van de verschillende bestandstypen.

Canvas wordt gebruikt voor een breed scala aan technische tekeningen en kan worden gebruikt om gespecialiseerde visualisaties te maken. Voor medische en geologische toepassingen kan het programma bijvoorbeeld numerieke gegevens van medische onderzoeksbeelden vastleggen en beeldvormingshulpmiddelen bieden om de gegevens in de kijkomgeving weer te geven. De gepatenteerde Computer Graphic Metafile (CGM)-engine voldoet aan de normen van zowel de Air Transport Authority (ATA) als het Petroleum Industry Protocol (PIP). De ondersteuning van het programma voor wetenschappelijke visualisatie maakt het ook tot een nuttig hulpmiddel voor geologische en medische onderzoekers. Het canvas bevat een palet Seismische sporen, waarmee u visualisaties van seismische gegevens kunt bestuderen. Het programma bevat ook tools om de afbeeldingen te verbeteren en wetenschappelijke gegevensformaten te visualiseren.

Voor technische illustratieprofessionals is Canvas een indrukwekkend tekenprogramma. De ondersteuning door Canvas van een breed scala aan industriële bestandsformaten en de professionele bewerkingstools maken het tot een waardevol hulpmiddel. Voor de prestaties die u uit de applicatie haalt, is de prijs de moeite waard.

Bijgewerkt: 21 november 2018

_____ product_main_features9437 ___
 • Upload bestanden van uw iOS-apparaat naar uw schijf
 • Bekijk PDF-, MP4-, JPEG-, PNG-bestanden en meer
 • Deel bestanden en mappen met andere gebruikers
_____ product_tekst9437 ____

Google Drive is een iOS-app waarmee u uw bestanden op uw schijf kunt openen en er een back-up van kunt maken. Je hebt een Google+ account nodig om de app op je apparaat te installeren.

Met Schijf kunt u documenten, video's en foto's van uw iPhone of iPad uploaden naar cloudopslag. Wanneer u uw bestanden uploadt, kunt u ze onmiddellijk bekijken, omdat Drive verschillende formaten ondersteunt, zoals PDF, Microsoft Office XML, JPEG, PNG, MOV, MP4, BMP en TIFF. Met de app kunt u ook bestanden en mappen met anderen delen en de weergavecapaciteit van de bestanden en mappen aanpassen, zodat iedereen met een link deze kan bekijken, bewerken of becommentariëren.

Met Google Drive kunt u uw cloudopslag beheren vanaf uw iOS-apparaat. U kunt een back-up maken van documenten, video's en foto's vanaf uw apparaat, bestanden bekijken die zich al in uw cloudopslag bevinden en geüploade bestanden en mappen met anderen delen. Google Drive is een onmisbare tool voor iOS-gebruikers die hun Drive-opslagruimte moeten beheren.

Bijgewerkt: 4 augustus 2015

_____ product_main_features10966 ___
 • Ondersteunt Office XML- en PDF-formaten
 • Biedt een verscheidenheid aan vormen, grafieken en dia-animaties
 • Maakt het delen van bestanden mogelijk via een link, e-mail, sociale sites en cloudservices
 • Beveiligt uw documenten met codering en door de gebruiker gedefinieerde wachtwoorden
_____ product_tekst10966 ____

Infraware Polaris Office is een gratis kantoor-app voor iOS. Het kan worden gebruikt om populaire kantoorformaten te openen, bewerken en delen.

Polaris Office ondersteunt de populaire DOCX-, XLSX- en PPTX-formaten, samen met PDF-, TXT- en ODF-formaten. Naast weergavemogelijkheden biedt de app PDF-annotaties, notitiefunctionaliteit, dia-overgangseffecten, vormen, grafieken en sjablonen. De app codeert ook documenten en gegevens om de informatie te beveiligen.

Met de app kunt u bestanden delen via e-mail, Facebook, Twitter of een link die automatisch wordt bijgewerkt om eventuele wijzigingen in het document weer te geven. Ook kun je bestanden delen via clouddiensten als OneDrive en Dropbox, waarmee je ook je bestanden kunt archiveren.

Polaris Office wordt gebruikt om met office-documenten op een iPad of iPhone te werken. Het ondersteunt de populaire Office XML- en PDF-formaten, biedt u diverse functies voor het bewerken ervan en stelt u in staat eenvoudig bestanden met anderen te delen. Infraware Polaris Office is een van de vele iOS-apps die beschikbaar zijn voor het werken met kantoorformaten, en is een van de betere opties, vooral omdat het gratis is.

Bijgewerkt: 11 juli 2016

_____ product_main_features7707 ___
 • Biedt gratis veel handige tools voor kantoorproductiviteit
 • Presenteert een gebruiksvriendelijke interface
 • Ondersteunt vele industriestandaard bestandsformaten, waaronder Microsoft Office
 • Biedt een uitgebreide helpsectie
_____ product_tekst7707 ____

Apache OpenOffice is een open source kantoorpakket vergelijkbaar met Microsoft Office. Het programma is afkomstig van OpenOffice.org en is nauw verwant aan LibreOffice. Het biedt verschillende kantoorproductiviteitsprogramma's die lijken op Microsoft Office-programma's.

Programma's opgenomen in de Open Office-suite:

OpenOffice wordt gebruikt om documenten te maken die helpen bij de kantoorproductiviteit en -organisatie. De applicaties zijn vergelijkbaar met Microsoft Office en worden gebruikt om presentaties, spreadsheets, tekeningen, diagrammen, vergelijkingen, tekstdocumenten en andere kantoordocumenten te maken. De bestanden kunnen worden opgeslagen in het eigen bestandsformaat van OpenOffice of in Microsoft Office-bestandsformaten, zoals %li_nk% , %li_nk% en %li_nk% . Elk van de OpenOffice-bestanden kan ook worden geëxporteerd als een %li_nk%-bestand, zodat u het gemakkelijk kunt delen.

Apache OpenOffice is een solide kantoorpakket. Het biedt vergelijkbare functionaliteit als Microsoft Office en is compatibel met veel industriestandaard bestandsformaten. Als u op zoek bent naar een gratis alternatief voor Microsoft Office, is Apache OpenOffice een goede keuze.

Bijgewerkt: 26 september 2018

_____ product_main_features8222 ___
 • Industriestandaard, veelgebruikt presentatiehulpmiddel
 • PowerPoint Online maakt het mogelijk om de presentatie van presentaties te bewerken en te delen
 • Vooraf geïnstalleerde thema's en ondersteuning voor aangepaste sjablonen
 • Ingebouwde beeldmanipulatie en aangepaste vormtekentools
 • Ondersteuning voor dynamische animaties en andere mediabestanden
 • Ingebouwde stroomdiagramfiguren en diagrammen
_____ product_tekst8222 ____

Microsoft PowerPoint voor Mac is een programma dat wordt gebruikt om presentaties en diavoorstellingen te maken. Het is een van de vele standaardprogramma's, samen met Word voor Mac en Excel voor Mac, die zijn opgenomen in Microsoft Office voor Mac.

PowerPoint voor Mac wordt vaak gebruikt in zakelijke en educatieve omgevingen om informatie aan een publiek te presenteren. Met de software kunt u afbeeldingen maken die veel verschillende soorten inhoud ondersteunen, waaronder tekst, tekeningen, afbeeldingen, audio en video. Het programma biedt een aantal effecten die kunnen worden toegepast op de objecten in een dia, zoals vervaging van afbeeldingen, scrollende tekst en koude effecten. U kunt ook overgangen tussen dia's toepassen, zoals rimpelen, roteren en vegen.

Met het programma kunt u afbeeldingen direct in de presentatie bewerken, de kleur en verzadiging aanpassen, filters toepassen en de achtergrond in uw afbeeldingen verwijderen. Met het programma kunt u objecten ook snel opnieuw rangschikken, zodat u minder hoeft te klikken en slepen. Als u klaar bent, kunt u uw presentatie bekijken in de Presentatorweergave. Met deze functie kunt u aantekeningen maken, repeteren, de timing regelen en opgenomen gesproken tekst integreren. PowerPoint voor Mac slaat presentaties op in de Office Open XML-indeling (OOXML) %li_nk%, terwijl de oudere %li_nk%-indeling nog steeds wordt ondersteund.

Microsoft PowerPoint voor Mac is een industriestandaardprogramma dat wordt gebruikt door zakelijke professionals, docenten en thuisgebruikers. Het biedt u hulpmiddelen voor het maken en weergeven van zakelijke cijfers, lessen, diavoorstellingen en meer. Voor Mac-gebruikers die de concurrerende software van Apple niet willen gebruiken of leren, is Keynote, Microsoft PowerPoint voor Mac, een kwaliteitsvervanger.

Bijgewerkt: 16 december 2015

_____ product_main_features13558 ___
 • Ondersteunt de PPTX- en PPT-formaten
 • Biedt rijke opmaakfuncties, waaronder tekstvakken, lettertypen, afbeeldingen, tabellen en vormen
 • Hiermee kunnen sprekernotities worden weergegeven tijdens een presentatie
 • Synchroniseer uw presentaties op al uw apparaten
_____ product_tekst13558 ____

Microsoft PowerPoint is een presentatieprogramma voor iPhones en iPads. U kunt PowerPoint-presentaties gratis bekijken, maar u moet zich aanmelden bij uw Microsoft Office 365-account om een ​​presentatie te maken of te bewerken.

PowerPoint ondersteunt de PPTX- en PPT-formaten en biedt mogelijkheden die vergelijkbaar zijn met de desktopversie. De mobiele app biedt volledige ondersteuning voor rijke opmaakfuncties, waaronder tekstvakken, lettertypen, vormen en sprekernotities. U kunt ook afbeeldingen, grafieken, tabellen, animaties, overgangen en SmartArt invoegen om uw presentatie te verbeteren. Wanneer u presenteert, biedt PowerPoint u de mogelijkheid om uw sprekernotities te bekijken en de ingebouwde laseraanwijzer, pen of luidspreker te gebruiken.

Met PowerPoint hebt u toegang tot uw presentaties vanuit iCloud, OneDrive, SharePoint en Dropbox. U kunt tegelijkertijd met andere gebruikers aan uw presentatie werken, en inhoudsindelingen of opmaakwijzigingen die in uw presentatie zijn aangebracht, worden weergegeven op uw computer en mobiele apparaten.

PowerPoint voor iOS is een geweldige aanvulling op de desktopversie van het programma. Het biedt u veel van dezelfde functies als de desktopversie en synchroniseert uw werk op al uw apparaten via uw Office 365-account. Als u de desktopversie van PowerPoint hebt en een iOS-apparaat hebt, zorg er dan voor dat u Microsoft PowerPoint voor iOS aanschaft, zodat u uw presentatie onderweg kunt bewerken.

Bijgewerkt: 16 december 2015

_____ product_main_features13559 ___
 • Ondersteunt de PPTX- en PPT-formaten
 • Biedt de juiste sjablonen
 • Hiermee kunt u afbeeldingen, tabellen, tekstvakken en diagrammen invoegen
 • Geeft u hulpmiddelen om u te helpen presenteren
_____ product_tekst13559 ____

Microsoft PowerPoint is een programma dat wordt gebruikt om presentaties op Android-apparaten te bekijken, maken en bewerken. Om een ​​presentatie te maken of te bewerken moet u inloggen op uw Microsoft Office 365-account, anders kunt u alleen de PowerPoint-presentaties bekijken.

De app ondersteunt de PPTX- en PPT-formaten en heeft een vertrouwde lay-out en mogelijkheden zoals de desktopversie. U kunt beginnen met een van de PowerPoint-sjablonen of helemaal opnieuw. Met de app kunt u tabellen, tekstvakken, afbeeldingen en grafieken invoegen en uw presentatie opfleuren met een verscheidenheid aan lettertypen, animaties, overgangen en SmartArt.

U kunt uw presentatie met anderen delen door een hyperlink of bijlage in te dienen. Met PowerPoint hebt u ook toegang tot uw presentaties vanuit OneDrive, Google Drive, SharePoint en Dropbox.

PowerPoint voor Android biedt u veel van dezelfde functies als de desktopversie en stelt u in staat eenvoudig presentaties met anderen te delen. Als u de desktopversie van PowerPoint heeft en vanaf uw Android-apparaat wilt werken, moet u Microsoft PowerPoint voor Android gebruiken.

Bijgewerkt: 16 december 2015

_____ product_main_features9438 ___
 • Upload bestanden van uw Android-apparaat naar uw schijf
 • Bekijk documenten, video's en foto's op uw schijf
 • Deel bestanden en mappen met andere gebruikers
_____ product_tekst9438 ____

Google Drive is een Android-app waarmee u uw bestanden in uw Drive kunt uploaden en openen. Je kunt de app alleen installeren met een Google+ account.

Met de app kunt u documenten, video's en foto's van uw Android-apparaat naar uw schijf uploaden. Eenmaal geüpload, kunt u naar bestanden zoeken op naam en inhoud. U kunt ondersteunde documenten, video's en afbeeldingen bekijken in verschillende formaten, zoals Microsoft Office XML, MP4, JPEG, BMP en TIFF. Met de app kunt u ook bestanden en mappen met anderen delen en de weergavecapaciteit van de bestanden en mappen aanpassen, zodat iedereen met een link deze kan bekijken, bewerken of becommentariëren.

Met Google Drive kunt u uw cloudopslag beheren vanaf uw Android-apparaat. U kunt bestanden uploaden vanaf uw apparaat, bestanden bekijken die zich al in uw cloudopslag bevinden en uw bestanden en mappen met anderen delen. Google Drive is een solide aanvullende tool voor Android-gebruikers met een Google+ account.

Bijgewerkt: 4 augustus 2015

_____ product_main_features10965 ___
 • Ondersteuning voor meerdere kantoorproductiviteitsformaten, zoals Microsoft Office XML, TXT en PDF
 • Documenten delen via e-mail of clouddiensten, waaronder iCloud en Google Drive
 • Creëer wachtwoordbeveiliging
 • Tekst-naar-spraakherkenning
_____ product_tekst10965 ____

MobiSystems OfficeSuite Pro is een programma waarmee gebruikers een verscheidenheid aan kantoordocumenten kunnen bekijken, bewerken en maken. Het programma ondersteunt Microsoft Office XML-formaten, zoals %li_nk% , %li_nk% en %li_nk% , samen met %li_nk% , %li_nk% , %li_nk% en %li_nk% bestanden. Met OfficeSuite Pro kunt u documenten delen via e-mail of naar cloudservices, waaronder Google Drive, iCloud, Dropbox en OneDrive. Het programma biedt ook wachtwoordbeveiliging voor bestanden, ondersteuning voor spellingcontrole in 14 talen en tekst-naar-spraakherkenning.

OfficeSuite Pro is een betaalbare keuze voor Android- en iOS-gebruikers die verschillende kantoorformaten willen bekijken, bewerken en creëren. Het biedt niet alle functies van een Microsoft Office-desktopapplicatie, maar als u een document moet bekijken of bewerken, zal OfficeSuite Pro van MobiSystem de klus klaren.

Bijgewerkt: 22 januari 2015

_____ product_main_features7952 ___
 • Biedt meer dan 80 dia's en sjablonen
 • Biedt een selectie tools voor beeldbeheer
 • Ondersteunt PowerPoint-bestandsformaat
 • Exporteert dia's naar populaire formaten zoals PDF, JPEG, HTML en PNG
_____ product_tekst7952 ____

Schermafbeelding van Corel Presentaties X8

Belangrijkste kenmerken

Corel Presentations is een Windows-programma dat wordt gebruikt om presentaties te maken, net als Microsoft PowerPoint. Het is alleen beschikbaar als onderdeel van de Corel WordPerfect Office-suite.

Presentaties biedt u vele hulpmiddelen waarmee u diavoorstellingen kunt aanpassen aan uw cursusmateriaal. Het programma biedt meer dan 80 verschillende thema's en sjablonen. Met presentaties kunt u een dynamische show maken, met invoeging van tekstvakken, afbeeldingen, video's en kaarten. Ingevoegde afbeeldingen kunnen worden aangepast aan uw thema, of het nu gaat om het aanpassen van contrast en helderheid of het converteren van een afbeelding naar zwart-wit. De applicatie biedt ook een breed scala aan dia-overgangen met gedrag dat u kunt aanpassen, zoals overgangssnelheid en -richting.

Presentaties zijn een aantrekkelijke keuze voor het maken van uw volgende presentatie. Het biedt onder meer een verscheidenheid aan thema's en sjablonen, hulpmiddelen voor beeldmanipulatie en aanpasbare dia-overgangen. Hoewel niet zo indrukwekkend als PowerPoint, is Corel Presentations een waardige concurrent en een goede keuze voor uw volgende presentatie.

Bijgewerkt: 21 november 2018

_____ product_main_features13557 ___
 • Industriestandaard, veelgebruikt presentatiehulpmiddel
 • Vooraf geïnstalleerde thema's en ondersteuning voor aangepaste sjablonen
 • Ingebouwde beeldmanipulatie en aangepaste vormtekentools
 • Ondersteuning voor dynamische animaties en andere mediabestanden
 • Ingebouwde stroomdiagramfiguren en diagrammen
_____ product_tekst13557 ____

Schermafbeelding van Microsoft PowerPoint 2016

Hoofdfuncties

Microsoft PowerPoint is een populair programma voor het maken van presentaties en diavoorstellingen. Het is een van de vele standaardapplicaties die bij Microsoft Office worden geleverd en wordt zowel in zakelijke als in leeromgevingen gebruikt.

Met PowerPoint kunt u dia's maken die veel verschillende soorten inhoud ondersteunen, waaronder tekst, afbeeldingen, tekeningen en rijke inhoud zoals audio en video. Individuele objecten in een dia kunnen in één keer verschijnen of als een reeks gebeurtenissen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om één opsommingsteken tegelijk weer te geven in plaats van alle opsommingstekens in één keer weer te geven. Er kunnen verschillende effecten worden toegepast op objecten in een dia, zoals het vervagen van een afbeelding of het scrollen van tekst over het scherm. Overgangen kunnen ook tussen de dia's worden toegevoegd.

PowerPoint heeft verschillende sjablonen die als diapictogrammen kunnen worden gebruikt, en u kunt ook uw eigen sjablonen maken voor aangepaste presentaties. Naast de sjablonen die bij PowerPoint worden geleverd, zijn er duizenden sjablonen in het onlinearchief die kunnen worden gebruikt om presentaties te maken. PowerPoint-sjablonen zijn ingedeeld op trefwoorden en categorieën, zodat u het juiste ontwerp voor uw publiek kunt vinden. Categorieën zijn onder meer Zakelijk, Kalenders, Grafieken en grafieken, Onderwijs en anderen. Nieuwere versies van PowerPoint-laagrepresentaties in het Office Open XML-formaat (OOXML) %li_nk% , terwijl oudere versies het eigen %li_nk%-formaat gebruiken.

Microsoft PowerPoint is een industriestandaardprogramma dat wordt gebruikt door zakelijke professionals, docenten en thuisgebruikers. Het biedt u hulpmiddelen voor het maken en weergeven van zakelijke cijfers, lessen, diavoorstellingen en meer. Als u een van de Microsoft Office-programma's gebruikt, probeer dan Microsoft PowerPoint voor uw volgende presentatie.

Bijgewerkt: 18 september 2017

_____ product_main_features8164 ___
 • Bekijk een breed scala aan bestandsformaten, waaronder PDF, AI, DNG, ICNS, PSD en RAW
 • Converteer afbeeldingen naar verschillende formaten
 • Pas afbeeldingen aan met basishulpmiddelen voor beeldbewerking, zoals vorm-/kleurextractie, bijsnijden en rotatie
 • Bewerk en codeer PDF-bestanden
 • Importeer afbeeldingen van een scanner
_____ product_tekst8164 ____

Schermafbeelding van Apple Preview 10

Belangrijkste kenmerken

Apple Preview is een programma dat wordt gebruikt om afbeeldingen en documenten op Mac-computers te bekijken. Het kan veel gangbare afbeeldingsindelingen openen, zoals %li_nk% , %li_nk% en %li_nk% , evenals enkele documentindelingen, zoals %li_nk% , %li_nk% en %li_nk% . Preview wordt meegeleverd met macOS en is het standaardprogramma voor het openen van afbeeldingsbestanden.

Naast het bekijken van afbeeldingen biedt Preview enkele beperkte bewerkingsmogelijkheden. Het beschikt over basishulpmiddelen voor beeldcorrectie die gebruik maken van de Core Image-verwerkingstechnologie van Apple, en waarmee u foto's en documenten kunt annoteren. Met Preview kunt u ook PDF-bestanden maken, bewerken en coderen, en kunt u afzonderlijke pagina's extraheren uit PDF-documenten met meerdere pagina's. Het ondersteunt echter geen ISO-gestandaardiseerde PDF, dus u moet voorzichtig zijn bij het opslaan van deze bestandstypen.

Apple Preview is erg handig als je snel afbeeldingen of pdf-bestanden wilt bekijken. Met een simpele dubbelklik op het bestand wordt de inhoud aan u getoond. Als u een Mac-gebruiker bent, beschikt u al over Preview en heeft u deze waarschijnlijk al gebruikt.

Bijgewerkt: 12 december 2018

_____ product_main_features7667 ___
 • Nauwkeurige optische tekenherkenningstechnologie (OCR).
 • Herkent pagina-indeling en opmaak
 • Detecteert en herkent automatisch talen, inclusief Aziatische talen
 • Ondersteunt import en export van verschillende bestandstypen
 • Bevat een workflowassistent om complexe taken te vereenvoudigen
 • Ondersteunt multi-core parallelle verwerking voor sneller scannen van documenten
_____ product_tekst7667 ____

OmniPage is een documentscanprogramma dat wordt gebruikt om afgedrukte documenten om te zetten in elektronische bestanden. Gescande documenten kunnen worden geëxporteerd naar verschillende bestandsindelingen, waaronder de indelingen Microsoft Office, Corel WordPerfect, Adobe Acrobat en Amazon Kindle. OmniPage kan ook worden gebruikt om niet-bewerkbare bestanden, zoals gesloten PDF-bestanden, om te zetten in bewerkbare documenten.

De eigen OCR-technologie van Nuance zorgt voor nauwkeurige herkenning van gescande documenttekst. OmniPage kan bijvoorbeeld teksttekens uit meer dan 120 talen matchen met een nauwkeurigheid van meer dan 99%. Het programma matcht karaktereigenschappen, zoals lettertype, grootte, stijl (zoals vet of cursief) en de achtergrondkleur van het document. Gebruikers kunnen ook digitale afbeeldingen van papieren documenten importeren en deze nauwkeurig vertalen naar bewerkbare documenten. Nadat uw documenten zijn gescand en geconverteerd, kunt u er wijzigingen in aanbrengen voordat u ze exporteert.

OmniPage ondersteunt een breed scala aan invoer- en uitvoerbestandsindelingen, waaronder:

OmniPage wordt voornamelijk gebruikt in professionele kantooromgevingen omdat het professionals helpt tijd en geld te besparen door fysieke documenten om te zetten in elektronische kopieën. Het is ook een handig programma voor thuisgebruikers die een grote hoeveelheid papieren documenten hebben die ze snel willen digitaliseren voor elektronische opslag en snelle toegang. Als u op zoek bent naar een gemakkelijke manier om papieren bonnen en andere documenten over te dragen, is OmniPage een geweldige oplossing.

Bijgewerkt: 13 april 2014

_____ product_main_features8767 ___
 • Open Keynote-presentaties uit '08 en '06 en het PPTX-formaat
 • Voeg afbeeldingen en video toe en voeg overgangen van hoge kwaliteit in
 • Presenteer gegevens in lijn-, cirkel-, spreidings- en kolomdiagrammen
 • Deel met een wachtwoord beveiligde presentaties via de iCloud-link
_____ product_tekst8767 ____

Apple Keynote is een OS X-app die wordt gebruikt om presentaties te maken. Het is een van de drie productiviteitsapps van Apple, samen met Pages en Numbers. Het programma is ook beschikbaar voor iOS en is toegankelijk via een webbrowser op een Mac of pc via iCloud.

Keynote ondersteunt Keynote '08- en '06-presentaties en biedt u de mogelijkheid de Office Open XML %li_nk%-indeling te importeren en exporteren. Met de app kunt u foto's of video's toevoegen, reflecties en fotolijsten aan foto's toevoegen en overgangen van hoge kwaliteit in uw dia's invoegen. Met Keynote kunt u gegevens op verschillende manieren presenteren, of het nu in kolom-, spreidings-, staaf-, cirkel- en bellendiagrammen is. U kunt ook animatie aan de diagrammen toevoegen.

Met de software kunt u uw presentatie rechtstreeks vanuit de app delen via e-mail, berichten, airdrop, YouTube, Facebook, foto's, Dropbox en Gmail. U kunt ook met een wachtwoord beveiligde presentaties delen via de iCloud-link en gedeelde presentaties vooraf bekijken in iOS- en Android-browsers.

Keynote is een app ontworpen voor gebruikers die hun ideeën en gegevens aan een publiek willen presenteren. De app biedt u een verscheidenheid aan creatieve tools en effecten, evenals ondersteuning voor het PPTX-formaat. Keynote is een handig programma waarmee OS X-gebruikers die PowerPoint voor Mac niet willen gebruiken, boeiende presentaties kunnen maken.

Bijgewerkt: 6 januari 2017

_____ product_main_features8023 ___
 • Bestaat uit schrijf-, spreadsheet- en presentatieprogramma's
 • Ondersteunt de bestandsformaten .DOCX, .XLSX en .PPTX
 • Schakelt tussen lintstijlinterfaces van 2007 en 2010
 • Slaat bestanden op in Dropbox
_____ product_tekst8023 ____

Ability Office is een kantoorpakket, vergelijkbaar met Microsoft Office, voor het Windows-besturingssysteem. De suite is beschikbaar als Ability Office of Ability Office Professional, die meer applicaties omvat.

Ability Office bestaat uit de volgende programma's:

De programma's gebruiken hun eigen bestandsformaten, waaronder %li_nk% , %li_nk% en %li_nk% , maar kunnen ook populaire %li_nk% , %li_nk% en %li_nk% bestanden openen. De programma's hebben veel van dezelfde tools die bij de Microsoft Office-applicaties worden geleverd. U kunt ook schakelen tussen de traditionele werkbalk en de Microsoft Office Ribbon-stijlinterfaces uit 2007 en 2010. Je kunt je bestanden ook rechtstreeks in Dropbox opslaan vanuit de Ability Office-applicaties.

Ability Office is een veel goedkoper alternatief voor het Microsoft Office-pakket dat tekstverwerkings-, spreadsheet- en presentatieprogramma's omvat. De Ability Office Professional-editie biedt ook de applicaties Database en Photopaint. Apache OpenOffice en Libre Office zijn echter goede vervangers voor Microsoft Office en zijn gratis beschikbaar. Misschien wil je daarom op zoek gaan naar de gratis oplossingen, hoewel Ability Office ook een solide alternatief is.

Bijgewerkt: 14 juli 2015

_____ product_main_features8124 ___
 • Ondersteunt Microsoft Office-bestandsformaten
 • Biedt handige functies voor het maken en bewerken van bestanden
 • Deel bestanden via e-mail, Google Drive, Dropbox of Box.net
_____ product_tekst8124 ____

Kingsoft WPS Office voor Android is een kantoorpakket dat wordt gebruikt voor het maken, bekijken, bewerken en opslaan van Microsoft Office-bestandsindelingen. WPS Office voor Android was voorheen bekend als Office voor Android voordat de naam in juni 2014 veranderde. Het kan als freeware worden gedownload. Het pakket bevat Writer-, Spreadsheets- en Presentatie-Android-applicaties die handige functies bieden. , inclusief rich-text-bewerking, snelle berekeningen en diabewerkingen. U kunt Microsoft Office Word-, Excel- en PowerPoint-formaten maken, bekijken en bewerken, evenals PDF en CSV. Met het programma kunt u uw bestanden ook eenvoudig delen, of dit nu via e-mailbijlagen is of via upload naar Dropbox, Google Drive of Box.net.

WPS Office voor Android is een kwaliteitskantoorpakket dat populaire Microsoft Office-formaten ondersteunt en u tools biedt om uw eigen bestanden te maken en te bewerken. De suite is ook gratis beschikbaar, wat zeldzaam is voor een programma dat de functionaliteit biedt die het biedt. Kingsoft WPS Office voor Android is de beste keuze voor het maken, bekijken, bewerken en opslaan van Microsoft Office-bestanden op uw Android-apparaat.

Bijgewerkt: 16 april 2015

_____ product_main_features12121 ___
 • Ondersteuning voor PPTX- en PPT-documenten
 • Opmaakopties voor tekens en alinea's
 • Directe toegang tot bestanden uit Dropbox, OneDrive en Google Drive
 • Exporteer uw presentatie naar PDF-formaat als een verzameling afbeeldingen
_____ product_tekst12121 ____

SoftMaker Office: Presentations Mobile is de Android-versie van de presentatie-desktopapplicatie die bij de SoftMaker Office-suite wordt geleverd. Het wordt voornamelijk gebruikt om PowerPoint-bestanden te bewerken en op te slaan.

Kantoor: Presentations Mobile ondersteunt de PPTX- en PPT-bestanden. Je kunt de bestanden openen, bewerken en opslaan en de inhoud wordt op dezelfde manier weergegeven als op de computer. Met de app kunt u automatische en handmatige diavoorstellingen besturen, inclusief de mogelijkheid om animaties, dia-overgangen en geluiden in diavoorstellingen af ​​te spelen. Enkele andere opvallende kenmerken zijn de mogelijkheden voor het opmaken van tekens en alinea's en het invoegen van tabellen, lijsten en afbeeldingen.

Office: TextMaker Mobile is een handig hulpmiddel voor het werken met PPTX- en PPT-bestanden op een Android-apparaat en biedt grotendeels dezelfde functionaliteit als de desktopversie van presentaties. Als u de desktopversie van Presentaties al gebruikt, is SoftMaker Office: Presentations Mobile een solide keuze, maar de Android-versie van PowerPoint is beter.

Bijgewerkt: 3 april 2018

___
Algemene PPT-bestandsnaam

Presentation1.ppt - Het standaard Microsoft PowerPoint-bestand biedt nieuwe presentaties vóór PowerPoint 2007, die nu Presentation1.pptx gebruiken.

Programma's die PPT-bestanden openen
Dakramen en raamkozijnen
Kingsoft WPS-kantoor
Google Drive
Nuance Omni-pagina
Apache OpenOffice
Canvas van ACD-systemen
Corel-presentaties
CorelDRAW
Microsoft Office
Kingsoft-presentatie
Seavus iMindQ
IMSI TurboPDF
Calligra-suite
Nuance PDF Converter Professional
Microsoft PowerPoint
Linux
Google Drive
Apache OpenOffice
Calligra-suite
Android
Kingsoft WPS Office voor Android
Google Drive voor Android
Seavus iMindQ
MobiSystems Office Suite Pro
Infraware Polaris Office voor Android
SoftMaker Office-presentaties mobiel
Microsoft PowerPoint voor Android
Regenjas
Google Drive
Apache OpenOffice
Planamesa NeoOffice
Microsoft Office
Apple-voorbeeld
Microsoft PowerPoint voor Mac
Apple Keynote
Nuance OmniPage Pro X
Seavus iMindQ
Calligra-suite
iOS
Google Drive voor iOS
Seavus iMindQ
MobiSystems Office Suite Pro
Infraware Polaris Office voor iOS
Microsoft PowerPoint voor iOS

Over PPT-bestanden

Ons doel is om u te helpen begrijpen waar het bestand met de extensie *.ppt verantwoordelijk voor is en hoe u het kunt openen.

Bestandstype: PowerPoint-presentatiedocument, Mac-, Windows-, Linux-, Android- en iOS-softwarebeschrijvingen op deze pagina zijn afzonderlijk onderzocht en geverifieerd met behulp van de opdracht Hoe te openen. Wij streven naar 100% nauwkeurigheid en publiceren alleen informatie over de bestandsformaten die wij meerdere malen hebben getest.