NEE : SV : NL .msc-bestand

.msc Bestandsextensie

Bestandstype 1Microsoft Management Console Module-besturingsbestand

De ontwikkelaar Microsoft
Categorie Systeembestanden
Formaat XML

Wat is een MSC-bestand?

Bestand toegevoegd aan de Microsoft Management Console (MMC), een programma dat wordt gebruikt voor het configureren en monitoren van Windows-computersystemen; bevat een "snap-in", een module die extra beheerfuncties biedt; opgeslagen in een XML-formaat dat kan worden bekeken en bewerkt met een eenvoudige teksteditor.

Meer informatie

Snap-ins worden vaak door systeembeheerders gebruikt voor apparaatbeheer, schijfdefragmentatie en monitoring van systeemgebeurtenissen. Aangepaste modules kunnen worden ontwikkeld met behulp van de MMC Application Programming Interface (API), die wordt gepubliceerd door het Microsoft Developer Network (MSDN).

MMC is opgenomen in Windows-besturingssystemen vanaf Windows 2000. De onderstaande snelkoppelingen zijn beschikbaar in Configuratiescherm → Systeembeheer.

Algemene MSC-bestandsnaam
___ categorieën_naam28 ___ Audiobestanden ______ categorieën_tekst28 ___

De categorie audiobestanden bevat gecomprimeerde en ongecomprimeerde audioformaten, die golfvormgegevens bevatten die kunnen worden afgespeeld met audioafspeelsoftware. Deze categorie bevat ook MIDI-bestanden, partituren en audioprojectbestanden, die doorgaans geen audiogegevens bevatten.

_____ categorieën_naam29 ___ Ontwikkelaarsbestanden ______ categorieën_tekst29 ___

De categorie Ontwikkelaarsbestanden bevat bestanden die verband houden met softwareontwikkeling. Deze omvatten programmeerprojectbestanden, broncodebestanden, codebibliotheken, headerbestanden en klassenbestanden. Samengestelde objecten en componenten vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam30 ___ Tekstbestanden ______ categorieën_tekst30 ___

Tekstbestanden bevatten tekstgegevens en kunnen worden opgeslagen in platte tekst of RTF-indeling. Hoewel de meeste tekstbestanden documenten zijn die door gebruikers zijn gemaakt en opgeslagen, kunnen ze ook door softwareontwikkelaars worden gebruikt om programmagegevens op te slaan. Voorbeelden van tekstbestanden zijn tekstverwerkingsdocumenten, logbestanden en opgeslagen e-mailberichten.

_____ categorieën_naam31 ___ Diverse bestanden ______ categorieën_tekst31 ___

De categorie Diverse bestanden bevat verschillende bestandstypen die niet in andere categorieën passen. Enkele voorbeelden zijn gedeeltelijk gedownloade bestanden, installatiebestanden en hernoemde bestanden. Deze categorie kan naast computers ook bestanden bevatten die betrekking hebben op andere hardwareapparaten.

_____ categorieën_naam53 ___ Camera Raw-bestanden ______ categorieën_tekst53 ___

Camerabestanden zijn afbeeldingsbestanden die zijn gemaakt door digitale camera's. Ze worden opgeslagen in een ongecomprimeerd en onbewerkt formaat waarin de exacte gegevens worden opgeslagen die door de sensor van de camera zijn vastgelegd. Omdat elk type digitale camera een andere sensor heeft, bestaan ​​er veel verschillende soorten cameraformaten. Om een ​​Camera Raw-bestand te openen, moet het programma zowel het bestandstype als het specifieke cameramodel waarmee de foto is gemaakt ondersteunen.

_____ categorieën_naam33 ___ Instellingenbestanden ______ categorieën_tekst33 ___

Instellingenbestanden slaan instellingen op voor het besturingssysteem en applicaties. Deze bestanden zijn niet bedoeld om door de gebruiker te worden geopend, maar worden door het overeenkomstige programma gewijzigd wanneer de programma-opties worden gewijzigd. Instellingenbestanden kunnen ook voorkeursbestanden of configuratiebestanden worden genoemd.

_____ categorieën_naam34 ___ Rasterafbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst34 ___

Rasterafbeeldingen zijn het meest voorkomende type afbeeldingsbestanden. Ze bestaan ​​uit een raster van pixels waarbij elke pixel een individuele kleur in de afbeelding vertegenwoordigt. Zowel webafbeeldingen als digitale afbeeldingen worden opgeslagen als rasterafbeeldingen. Hoewel sommige rasterafbeeldingsformaten niet-gecomprimeerd zijn, gebruiken de meeste een vorm van beeldcompressie.

_____ categorieën_naam35 ___ Webbestanden ______ categorieën_tekst35 ___

De categorie Webbestanden bevat bestanden die betrekking hebben op websites en webservers. Deze omvatten statische en dynamische webpagina's, webapplicaties en bestanden waarnaar webpagina's verwijzen. Bestanden die zijn gegenereerd door webontwikkelingssoftware vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam36 ___ Gegevensbestanden ______ categorieën_tekst36 ___

Gegevensbestanden zijn het meest voorkomende type gegevensbestanden. Ze kunnen samen met applicaties worden geïnstalleerd of door gebruikers worden gemaakt. De meeste gegevensbestanden worden opgeslagen in een binair formaat, hoewel sommige gegevens opslaan als platte tekst. Voorbeelden van gegevensbestanden zijn bibliotheken, projectbestanden en opgeslagen documenten.

_____ categorieën_naam37 ___ Videobestanden ______ categorieën_tekst37 ___

De categorie Videobestanden bevat een breed scala aan videoformaten, die verschillende codecs gebruiken om videogegevens te coderen en te comprimeren. Deze categorie bevat ook videoprofielbestanden en video-informatiebestanden, die mogelijk geen videogegevens bevatten.

_____ categorieën_naam38 ___ eBook-bestanden ______ categorieën_tekst38 ___

eBook-bestanden zijn digitale boeken die zijn ontworpen om te worden bekeken op eReaders, zoals Amazon Kindle, Sony Reader, Barnes and Noble Nook en iPad. Ze kunnen echter vaak op een pc worden bekeken met behulp van eReader-software. Hoewel veel eBook-formaten op meerdere apparaten kunnen worden bekeken, kunnen sommige eigen eBook-formaten alleen worden bekeken met behulp van specifieke hardware of software.

_____ categorieën_naam39 ___ Pagina-indelingsbestanden ______ categorieën_tekst39 ___

Pagina-indelingsbestanden zijn documenten die zowel tekst- als afbeeldingsgegevens kunnen bevatten. Ze bevatten ook opmaakinformatie, die het paginaformaat, de marges en de manier waarop de inhoud op de pagina is georganiseerd, definieert. Pagina-indelingsdocumenten worden vaak gebruikt om afdrukbare publicaties te maken, zoals kranten, tijdschriften en brochures.

_____ categorieën_naam40 ___ 3D-afbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst40 ___

3D-beeldbestanden omvatten driedimensionale modellen, 3D-animaties en 3D-projectbestanden. 3D-modellen bestaan ​​meestal uit polygonen en hoekpunten die de vorm van het model bepalen. Ze kunnen ook texturen bevatten, evenals informatie over verlichting en schaduw.

_____ categorieën_naam41 ___ Systeembestanden ______ categorieën_tekst41 ___

Het systeembestand bevat bestanden die verband houden met Mac-, Windows- en Linux-besturingssystemen. Enkele voorbeelden zijn systeembibliotheken, pictogrammen, thema's en apparaatstuurprogramma's. Bestanden die vanuit het systeem worden verzonden, vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam42 ___ Pluginbestanden ______ categorieën_tekst42 ___

Plug-inbestanden bieden extra functies en functionaliteit aan bestaande programma's. Ze worden doorgaans gebruikt door beeld-, video- en audiobewerkingsprogramma's, maar ook door webbrowsers. Plug-ins worden ook wel add-ons en extensies genoemd.

_____ categorieën_naam43 ___ Gecodeerde bestanden ______ categorieën_tekst43 ___

Gecodeerde bestanden zijn bestanden waarin gegevens in een gecodeerd formaat worden opgeslagen. Deze omvatten gecodeerde bestanden, ongecomprimeerde archieven en binair gecodeerde tekstbestanden. Bestanden worden vaak gecodeerd om veiligheidsredenen en om te voorkomen dat ze beschadigd raken tijdens gegevensoverdracht.

_____ categorieën_naam44 ___ Back-upbestanden ______ categorieën_tekst44 ___

De categorie Back-upbestanden bevat individuele bestandsback-ups en bestanden die verband houden met back-upsoftware. Individuele back-upbestanden worden vaak automatisch gegenereerd door softwareprogramma's. Back-upsoftwarebestanden omvatten incrementele back-ups en volledige systeemback-ups.

_____ categorieën_naam45 ___ CAD-bestanden ______ categorieën_tekst45 ___

Computer-Aided Design (CAD)-bestanden kunnen 2D- of 3D-ontwerpen bevatten. Ze worden gegenereerd door CAD-programma's, waarmee modellen of architectonische plannen kunnen worden gemaakt. 2D CAD-bestanden worden vaak tekeningen genoemd, terwijl 3D-bestanden vaak modellen, onderdelen of samenstellingen worden genoemd.

_____ categorieën_naam47 ___ Databasebestanden ______ categorieën_tekst47 ___

Databasebestanden slaan gegevens op in een gestructureerd formaat, georganiseerd in tabellen en velden. Individuele vermeldingen in een database worden records genoemd. Databases worden vaak gebruikt om gegevens op te slaan waarnaar wordt verwezen door dynamische websites.

_____ categorieën_naam48 ___ Uitvoerbare bestanden ______ categorieën_tekst48 ___

Uitvoerbare bestanden bevatten code die wordt uitgevoerd wanneer het bestand wordt geopend. Windows-programma's, Mac OS X-programma's, scripts en macro's worden allemaal beschouwd als uitvoerbare bestanden. Omdat deze bestandstypen code uitvoeren wanneer ze worden geopend, mogen bekende bestanden, zoals bestanden die als e-mailbijlage zijn ontvangen, niet worden geopend.

_____ categorieën_naam49 ___ Schijfimagebestanden ______ categorieën_tekst49 ___

Schijfkopiebestanden bevatten een exacte kopie van een harde schijf of een ander type medium. Ze bevatten alle bestanden, evenals de bestandssysteeminformatie. Hierdoor kunnen schijfimages worden gebruikt voor het dupliceren van schijven, cd's en dvd's. Ze worden ook vaak gebruikt voor back-updoeleinden.

_____ categorieën_naam50 ___ Gecomprimeerde bestanden ______ categorieën_tekst50 ___

Gecomprimeerde bestanden gebruiken bestandscompressie om schijfruimte te besparen. Gecomprimeerde archiefformaten kunnen ook worden gebruikt om meerdere bestanden in één archief te comprimeren. Er kunnen verschillende open en eigen compressie-algoritmen worden gebruikt om bestanden te comprimeren, en daarom zijn er veel verschillende gecomprimeerde bestandstypen.

_____ categorieën_naam54 ___ Lettertypebestanden ______ categorieën_tekst54 ___

Lettertypebestanden bevatten een of meer lettertypen die toegankelijk zijn voor het besturingssysteem en de toepassingen. De meeste moderne lettertypen worden opgeslagen in de formaten OpenType of TrueType, die zowel door Macintosh- als Windows-computers kunnen worden gebruikt.

_____ categorieën_naam51 ___ Vectorafbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst51 ___

Vectorafbeeldingen bestaan ​​uit paden, in plaats van individuele pixels. Deze paden kunnen worden gebruikt om lijnen en vormen in de afbeelding weer te geven. De meeste vectorafbeeldingsformaten kunnen ook kleuren, verlopen en afbeeldingseffecten bevatten. Omdat vectorafbeeldingen afbeeldingsgegevens als paden opslaan, kunnen ze worden vergroot zonder kwaliteitsverlies, waardoor ze een goede keuze zijn voor logo's en andere tekeningen.

_____ categorieën_naam52 ___ Spreadsheetbestanden ______ categorieën_tekst52 ___

Spreadsheetbestanden slaan gegevens op in cellen, die zijn georganiseerd in rijen en kolommen. Elke cel kan een specifiek type gegevens bevatten, zoals een tekstreeks, getal of datum. Cellen kunnen ook formules bevatten die naar andere cellen verwijzen.

_____ categorieën_naam46 ___ GIS-bestanden ______ categorieën_tekst46 ___

De categorie Geografische Informatiesystemen (GIS) bevat bestanden die verband houden met GPS-apparaten en kaartsoftware. Deze bestanden kunnen kaarten, opgeslagen routes en waypoints bevatten. Veel GIS-bestanden worden opgeslagen in open formaten, die kunnen worden overgedragen tussen GPS-apparaten en computersystemen.

_____ extensie_beschrijving17157 ___

Bestand toegevoegd aan de Microsoft Management Console (MMC), een programma dat wordt gebruikt voor het configureren en monitoren van Windows-computersystemen; bevat een "snap-in", een module die extra beheerfuncties biedt; opgeslagen in een XML-formaat dat kan worden bekeken en bewerkt met een eenvoudige teksteditor.

_____ extensie_tekst17157 ___

Snap-ins worden vaak door systeembeheerders gebruikt voor apparaatbeheer, schijfdefragmentatie en monitoring van systeemgebeurtenissen. Aangepaste modules kunnen worden ontwikkeld met behulp van de MMC Application Programming Interface (API), die wordt gepubliceerd door het Microsoft Developer Network (MSDN).

MMC is opgenomen in Windows-besturingssystemen vanaf Windows 2000. De onderstaande snelkoppelingen zijn beschikbaar in Configuratiescherm → Systeembeheer.

___ Indexeringsdienst

comexp.msc - Componentservices

compmgmt.msc - Gegevensbeheer

devmgmt.msc - Apparaatbeheer

dfrg. msc - Schijfdefragmentatie

dhcpmgmt.msc - DHCP-beheer

diskmgmt.msc - Schijfbeheer

eventvwr.msc - Gebeurtenisviewer

fsmgmt.msc - Gedeelde mappen

gpedit.msc - Groepsbeleid

ipaddrmgmt.msc - IP-adresbeheer

lusrmgr.msc - Lokale gebruikers en groepen

ntmsmgr.msc - Verwisselbare opslag

ntmsoprq.msc - Verwijderbare opslagoperatorverzoeken

perfmon.msc - Prestatiemeter

rsop.msc - Resulterende set beleid

secpol.msc - Lokaal beveiligingsbeleid

services.msc - Diensten

tsmmc.msc - Extern bureaublad

uddi.msc - UDDI-servicebeheer

wmimgmt.msc - Windows-beheerinfrastructuur (WMI)

winsmgmt.msc - WIN S-serverbeheer

_____ extensie_beschrijving17158 ___

Bestand gemaakt door MuseScore, een gratis programma dat wordt gebruikt voor het componeren en noteren van muziek; bevat de compositie, inclusief toonsoort, instrumenten, maatsoort en muzieknoten; bevat ook prestatiestatistieken, waaronder titel, ondertitel, componist en copyrightinformatie.

_____ extensie_tekst17158 ___

MSC-bestanden worden door componisten gebruikt om partituren op te slaan. Ze kunnen in MuseScore in twintig verschillende talen worden vertaald.

OPMERKING: MSC-bestanden zijn van toepassing op MuseScore versies 0.9.4 en eerder. MuseScore versie 0.9.5 en hoger gebruikt het %li_nk% bestand

______ extension_common17158 ___ ______ product_main_features12924 ___ ______ product_text12924 ___ ______ product_main_features8558 ___
  • Maak muziek met een WYSIWYG-editor
  • Importeer MusicXML, MIDI, ABC en andere muzieknotatieformaten
  • Begin vanuit een sjabloon of begin helemaal opnieuw
  • Versleep muzikale elementen, zoals tempomarkeringen, octaven en dynamiek
  • Exporteer uw partituren naar PDF-, PNG-, WAV- en Ogg-formaten
_____ product_tekst8558 ____

MuseScore is een programma dat wordt gebruikt om bladmuziek te maken, af te spelen en af ​​te drukken. Het is beschikbaar voor Windows, OS X en Linux.

MuseScore biedt een set hulpmiddelen waarmee u een verscheidenheid aan partituren kunt maken, zoals leadsheets, koormuziek, pianomuziek en orkestrale arrangementen. U kunt helemaal opnieuw beginnen en uw instrumenten handmatig selecteren, of u kunt beginnen met een sjabloon voor veelgebruikte partituurtypen. Met het programma kun je noten, rusten, frets, voortekens en meer invoeren via een toetsenbord, muis of MIDI-toetsenbord. Met het programma kun je ook MusicXML-, MIDI-, Cap3- en ABC-muzieknotatieformaten importeren.

MuseScore ondersteunt een verscheidenheid aan muzikale markeringen, zoals slurs, tempomarkeringen, articulaties, dynamiek, segno's en coda's, octaven en herhalingen. Het programma geeft op intelligente wijze uw score weer, maar u kunt deze negeren door items naar de gewenste plek te slepen. Als je klaar bent, kun je met MuseScore je partituur rechtstreeks naar de deelruimte uploaden. Je kunt je partituur ook exporteren naar verschillende formaten, waaronder PDF, PNG, Ogg en WAV.

MuseScore is een professionele muzieknotatie die wordt gebruikt om verschillende partituren te schrijven. Het programma biedt u een verscheidenheid aan muzieknotatiefuncties en ondersteunt een groot aantal muziekformaten. MuseScore is ook gratis verkrijgbaar, wat het nog aantrekkelijker maakt in vergelijking met de duurdere MakeMusic Finale-applicatie.

Bijgewerkt: 2 januari 2015

_____ product_main_features7605 ___
  • Biedt een eenvoudige front-end tekstbewerkingsinterface
  • Opent een bestand dat is opgeslagen als platte tekst
  • Detecteert tekstcodering
_____ product_tekst7605 ____

Schermafbeelding van Microsoft Kladblok 6

Belangrijkste kenmerken

Microsoft Kladblok is een eenvoudige teksteditor die bij Microsoft Windows wordt geleverd. Hoewel het programma beperkt is in functies, is het nog steeds nuttig in verschillende contexten voor het bekijken en bewerken van platte tekstbestanden.

Omdat Kladblok een gewone teksteditor is, biedt het alleen basisopmaakfuncties. U krijgt niet dezelfde functies als een tekstverwerker die Microsoft Word biedt, zoals ondersteuning voor afbeeldingen of paginaopmaak. U kunt echter nog steeds de tekst laten omlopen en het lettertype, de stijl, de grootte en het script kiezen. Kladblok ondersteunt verschillende tekstcoderingsmodi, waaronder Unicode, UTF-8, big endian Unicode en ANSI.

Niemand zal proberen op te scheppen over de tekstbewerkingsmogelijkheden van Kladblok. Het programma is echter nog steeds nuttig in veel contexten, zoals bij het maken van aantekeningen, bij het bekijken van tekstbestanden en bij het bewerken van broncodebestanden. Om deze reden is Kladblok een veelgebruikte teksteditor.

Bijgewerkt: 25 september 2017

___
Programma's die MSC-bestanden openen
Dakramen en raamkozijnen
Microsoft Management Console

Bestandstype 2MuseScore-compositiebestand

De ontwikkelaar Het MuseScore-team
Categorie Gegevensbestanden
Formaat binair

.MSC-optienummer 2

Bestand gemaakt door MuseScore, een gratis programma dat wordt gebruikt voor het componeren en noteren van muziek; bevat de compositie, inclusief toonsoort, instrumenten, maatsoort en muzieknoten; bevat ook prestatiestatistieken, waaronder titel, ondertitel, componist en copyrightinformatie.

Meer informatie

MSC-bestanden worden door componisten gebruikt om partituren op te slaan. Ze kunnen in MuseScore in twintig verschillende talen worden vertaald.

OPMERKING: MSC-bestanden zijn van toepassing op MuseScore versies 0.9.4 en eerder. MuseScore versie 0.9.5 en hoger gebruikt het bestand .MSCX fil

Programma's die MSC-bestanden openen
Dakramen en raamkozijnen
MuseScore
Linux
MuseScore
Regenjas
MuseScore

Over MSC-bestanden

Ons doel is om u te helpen begrijpen waar het bestand met de extensie *.msc verantwoordelijk voor is en hoe u het kunt openen.

Alle bestandstypen, MuseScore Composition File Document, Mac, Windows, Linux, Android en iOS softwarebeschrijvingen die op deze pagina worden vermeld, zijn individueel onderzocht en geverifieerd door het FileInfo-team. Wij streven naar 100% nauwkeurigheid en publiceren alleen informatie over de bestandsformaten die wij meerdere malen hebben getest.