NEE : SV : NL .mmm-bestand

.mmm Bestandsextensie

Bestandstype 1Arrangementbestand voor Music Maker

De ontwikkelaar MAGIX
Categorie Geluidsbestanden
Formaat binair

Wat is een MMM-bestand?

Een MMM-bestand is een audioproject gemaakt door MAGIX Music Maker, een digitaal audiowerkstation (DAW). Het bevat een meersporenarrangement, inclusief instrumentale loops, audiofragmenten, overgangen en effecten.

Meer informatie
___ categorieën_naam28 ___ Audiobestanden ______ categorieën_tekst28 ___

De categorie audiobestanden bevat gecomprimeerde en ongecomprimeerde audioformaten, die golfvormgegevens bevatten die kunnen worden afgespeeld met audioafspeelsoftware. Deze categorie bevat ook MIDI-bestanden, partituren en audioprojectbestanden, die doorgaans geen audiogegevens bevatten.

_____ categorieën_naam29 ___ Ontwikkelaarsbestanden ______ categorieën_tekst29 ___

De categorie Ontwikkelaarsbestanden bevat bestanden die verband houden met softwareontwikkeling. Deze omvatten programmeerprojectbestanden, broncodebestanden, codebibliotheken, headerbestanden en klassenbestanden. Samengestelde objecten en componenten vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam30 ___ Tekstbestanden ______ categorieën_tekst30 ___

Tekstbestanden bevatten tekstgegevens en kunnen worden opgeslagen in platte tekst of RTF-indeling. Hoewel de meeste tekstbestanden documenten zijn die door gebruikers zijn gemaakt en opgeslagen, kunnen ze ook door softwareontwikkelaars worden gebruikt om programmagegevens op te slaan. Voorbeelden van tekstbestanden zijn tekstverwerkingsdocumenten, logbestanden en opgeslagen e-mailberichten.

_____ categorieën_naam31 ___ Diverse bestanden ______ categorieën_tekst31 ___

De categorie Diverse bestanden bevat verschillende bestandstypen die niet in andere categorieën passen. Enkele voorbeelden zijn gedeeltelijk gedownloade bestanden, installatiebestanden en hernoemde bestanden. Deze categorie kan naast computers ook bestanden bevatten die betrekking hebben op andere hardwareapparaten.

_____ categorieën_naam53 ___ Camera Raw-bestanden ______ categorieën_tekst53 ___

Camerabestanden zijn afbeeldingsbestanden die zijn gemaakt door digitale camera's. Ze worden opgeslagen in een ongecomprimeerd en onbewerkt formaat waarin de exacte gegevens worden opgeslagen die door de sensor van de camera zijn vastgelegd. Omdat elk type digitale camera een andere sensor heeft, bestaan ​​er veel verschillende soorten cameraformaten. Om een ​​Camera Raw-bestand te openen, moet het programma zowel het bestandstype als het specifieke cameramodel waarmee de foto is gemaakt ondersteunen.

_____ categorieën_naam33 ___ Instellingenbestanden ______ categorieën_tekst33 ___

Instellingenbestanden slaan instellingen op voor het besturingssysteem en applicaties. Deze bestanden zijn niet bedoeld om door de gebruiker te worden geopend, maar worden door het overeenkomstige programma gewijzigd wanneer de programma-opties worden gewijzigd. Instellingenbestanden kunnen ook voorkeursbestanden of configuratiebestanden worden genoemd.

_____ categorieën_naam34 ___ Rasterafbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst34 ___

Rasterafbeeldingen zijn het meest voorkomende type afbeeldingsbestanden. Ze bestaan ​​uit een raster van pixels waarbij elke pixel een individuele kleur in de afbeelding vertegenwoordigt. Zowel webafbeeldingen als digitale afbeeldingen worden opgeslagen als rasterafbeeldingen. Hoewel sommige rasterafbeeldingsformaten niet-gecomprimeerd zijn, gebruiken de meeste een vorm van beeldcompressie.

_____ categorieën_naam35 ___ Webbestanden ______ categorieën_tekst35 ___

De categorie Webbestanden bevat bestanden die betrekking hebben op websites en webservers. Deze omvatten statische en dynamische webpagina's, webapplicaties en bestanden waarnaar webpagina's verwijzen. Bestanden die zijn gegenereerd door webontwikkelingssoftware vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam36 ___ Gegevensbestanden ______ categorieën_tekst36 ___

Gegevensbestanden zijn het meest voorkomende type gegevensbestanden. Ze kunnen samen met applicaties worden geïnstalleerd of door gebruikers worden gemaakt. De meeste gegevensbestanden worden opgeslagen in een binair formaat, hoewel sommige gegevens opslaan als platte tekst. Voorbeelden van gegevensbestanden zijn bibliotheken, projectbestanden en opgeslagen documenten.

_____ categorieën_naam37 ___ Videobestanden ______ categorieën_tekst37 ___

De categorie Videobestanden bevat een breed scala aan videoformaten, die verschillende codecs gebruiken om videogegevens te coderen en te comprimeren. Deze categorie bevat ook videoprofielbestanden en video-informatiebestanden, die mogelijk geen videogegevens bevatten.

_____ categorieën_naam38 ___ eBook-bestanden ______ categorieën_tekst38 ___

eBook-bestanden zijn digitale boeken die zijn ontworpen om te worden bekeken op eReaders, zoals Amazon Kindle, Sony Reader, Barnes and Noble Nook en iPad. Ze kunnen echter vaak op een pc worden bekeken met behulp van eReader-software. Hoewel veel eBook-formaten op meerdere apparaten kunnen worden bekeken, kunnen sommige eigen eBook-formaten alleen worden bekeken met behulp van specifieke hardware of software.

_____ categorieën_naam39 ___ Pagina-indelingsbestanden ______ categorieën_tekst39 ___

Pagina-indelingsbestanden zijn documenten die zowel tekst- als afbeeldingsgegevens kunnen bevatten. Ze bevatten ook opmaakinformatie, die het paginaformaat, de marges en de manier waarop de inhoud op de pagina is georganiseerd, definieert. Pagina-indelingsdocumenten worden vaak gebruikt om afdrukbare publicaties te maken, zoals kranten, tijdschriften en brochures.

_____ categorieën_naam40 ___ 3D-afbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst40 ___

3D-beeldbestanden omvatten driedimensionale modellen, 3D-animaties en 3D-projectbestanden. 3D-modellen bestaan ​​meestal uit polygonen en hoekpunten die de vorm van het model bepalen. Ze kunnen ook texturen bevatten, evenals informatie over verlichting en schaduw.

_____ categorieën_naam41 ___ Systeembestanden ______ categorieën_tekst41 ___

Het systeembestand bevat bestanden die verband houden met Mac-, Windows- en Linux-besturingssystemen. Enkele voorbeelden zijn systeembibliotheken, pictogrammen, thema's en apparaatstuurprogramma's. Bestanden die vanuit het systeem worden verzonden, vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam42 ___ Pluginbestanden ______ categorieën_tekst42 ___

Plug-inbestanden bieden extra functies en functionaliteit aan bestaande programma's. Ze worden doorgaans gebruikt door beeld-, video- en audiobewerkingsprogramma's, maar ook door webbrowsers. Plug-ins worden ook wel add-ons en extensies genoemd.

_____ categorieën_naam43 ___ Gecodeerde bestanden ______ categorieën_tekst43 ___

Gecodeerde bestanden zijn bestanden waarin gegevens in een gecodeerd formaat worden opgeslagen. Deze omvatten gecodeerde bestanden, ongecomprimeerde archieven en binair gecodeerde tekstbestanden. Bestanden worden vaak gecodeerd om veiligheidsredenen en om te voorkomen dat ze beschadigd raken tijdens gegevensoverdracht.

_____ categorieën_naam44 ___ Back-upbestanden ______ categorieën_tekst44 ___

De categorie Back-upbestanden bevat individuele bestandsback-ups en bestanden die verband houden met back-upsoftware. Individuele back-upbestanden worden vaak automatisch gegenereerd door softwareprogramma's. Back-upsoftwarebestanden omvatten incrementele back-ups en volledige systeemback-ups.

_____ categorieën_naam45 ___ CAD-bestanden ______ categorieën_tekst45 ___

Computer-Aided Design (CAD)-bestanden kunnen 2D- of 3D-ontwerpen bevatten. Ze worden gegenereerd door CAD-programma's, waarmee modellen of architectonische plannen kunnen worden gemaakt. 2D CAD-bestanden worden vaak tekeningen genoemd, terwijl 3D-bestanden vaak modellen, onderdelen of samenstellingen worden genoemd.

_____ categorieën_naam46 ___ GIS-bestanden ______ categorieën_tekst46 ___

De categorie Geografische Informatiesystemen (GIS) bevat bestanden die verband houden met GPS-apparaten en kaartsoftware. Deze bestanden kunnen kaarten, opgeslagen routes en waypoints bevatten. Veel GIS-bestanden worden opgeslagen in open formaten, die kunnen worden overgedragen tussen GPS-apparaten en computersystemen.

_____ categorieën_naam47 ___ Databasebestanden ______ categorieën_tekst47 ___

Databasebestanden slaan gegevens op in een gestructureerd formaat, georganiseerd in tabellen en velden. Individuele vermeldingen in een database worden records genoemd. Databases worden vaak gebruikt om gegevens op te slaan waarnaar wordt verwezen door dynamische websites.

_____ categorieën_naam48 ___ Uitvoerbare bestanden ______ categorieën_tekst48 ___

Uitvoerbare bestanden bevatten code die wordt uitgevoerd wanneer het bestand wordt geopend. Windows-programma's, Mac OS X-programma's, scripts en macro's worden allemaal beschouwd als uitvoerbare bestanden. Omdat deze bestandstypen code uitvoeren wanneer ze worden geopend, mogen bekende bestanden, zoals bestanden die als e-mailbijlage zijn ontvangen, niet worden geopend.

_____ categorieën_naam49 ___ Schijfimagebestanden ______ categorieën_tekst49 ___

Schijfkopiebestanden bevatten een exacte kopie van een harde schijf of een ander type medium. Ze bevatten alle bestanden, evenals de bestandssysteeminformatie. Hierdoor kunnen schijfimages worden gebruikt voor het dupliceren van schijven, cd's en dvd's. Ze worden ook vaak gebruikt voor back-updoeleinden.

_____ categorieën_naam50 ___ Gecomprimeerde bestanden ______ categorieën_tekst50 ___

Gecomprimeerde bestanden gebruiken bestandscompressie om schijfruimte te besparen. Gecomprimeerde archiefformaten kunnen ook worden gebruikt om meerdere bestanden in één archief te comprimeren. Er kunnen verschillende open en eigen compressie-algoritmen worden gebruikt om bestanden te comprimeren, en daarom zijn er veel verschillende gecomprimeerde bestandstypen.

_____ categorieën_naam54 ___ Lettertypebestanden ______ categorieën_tekst54 ___

Lettertypebestanden bevatten een of meer lettertypen die toegankelijk zijn voor het besturingssysteem en de toepassingen. De meeste moderne lettertypen worden opgeslagen in de formaten OpenType of TrueType, die zowel door Macintosh- als Windows-computers kunnen worden gebruikt.

_____ categorieën_naam51 ___ Vectorafbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst51 ___

Vectorafbeeldingen bestaan ​​uit paden, in plaats van individuele pixels. Deze paden kunnen worden gebruikt om lijnen en vormen in de afbeelding weer te geven. De meeste vectorafbeeldingsformaten kunnen ook kleuren, verlopen en afbeeldingseffecten bevatten. Omdat vectorafbeeldingen afbeeldingsgegevens als paden opslaan, kunnen ze worden vergroot zonder kwaliteitsverlies, waardoor ze een goede keuze zijn voor logo's en andere tekeningen.

_____ categorieën_naam52 ___ Spreadsheetbestanden ______ categorieën_tekst52 ___

Spreadsheetbestanden slaan gegevens op in cellen, die zijn georganiseerd in rijen en kolommen. Elke cel kan een specifiek type gegevens bevatten, zoals een tekstreeks, getal of datum. Cellen kunnen ook formules bevatten die naar andere cellen verwijzen.

_____ extensie_beschrijving13019 ___

Een MMM-bestand is een audioproject gemaakt door MAGIX Music Maker, een digitaal audiowerkstation (DAW). Het bevat een meersporenarrangement, inclusief instrumentale loops, audiofragmenten, overgangen en effecten.

___MMM-bestand wordt geopend in MAGIX Music Maker 2019

Met MMM-bestanden kunt u een arrangement opslaan, sluiten en openen voor verdere bewerking. Wanneer u klaar bent met het afstemmen van het arrangement, kunt u het arrangement naar verschillende audioformaten exporteren, waaronder WAV , .MP3 , .OGG , .WMA og MOV .

U kunt een MMM-bestand openen in Music Maker door Bestand → Project laden ... te kiezen of door op het mappictogram in het menu te klikken. U kunt een MMM-bestand in Music Maker opslaan door Bestand → Project opslaan... te kiezen of door op het diskettepictogram in het menu te klikken.

______ extensie_gemeenschappelijk13019 ___ ______ extensie_beschrijving13020 ___

Gegevensbestand geïntroduceerd met versie 7 van Money Manager, een toepassing voor persoonlijke en zakelijke financiën; slaat financiële gegevens op voor bankrekeningen, bestellingen en transacties; wordt gebruikt om persoonlijke of zakelijke financiering bij te houden en kan worden gebruikt om rapporten in de software te genereren.

_____ extensie_tekst13020 ___

OPMERKING: Money Manager versie 6 gebruikt %li_nk% bestanden.

______ extensie_gemeenschappelijk13020 ___ ______ extensie_beschrijving13021 ___

Ongecomprimeerd kaartbestand gemaakt met MiraMon, een programma voor geografische informatiesystemen (GIS) dat gezamenlijk is ontwikkeld door het Centrum voor Ecologisch Onderzoek en Bosbouw (CREAF) en de Universiteit van Barcelona (UAB); bevat grafische kaartgegevens in zowel vector- als rasterformaten; kan ook bijgevoegde documenten of mediabestanden bevatten.

_____ extensie_tekst13021 ___

MiraMon Maps kunnen worden gecomprimeerd tot %li_nk% bestanden, zodat ze gemakkelijker te distribueren zijn. Om toegang te krijgen tot individuele lagen in het kaartbestand, moet het in ongecomprimeerd formaat worden bekeken.

______ extensie_gemeenschappelijk13021 ___ ______ extensie_beschrijving13022 ___

Bronbestand gemaakt voor meerdere hoofdlettertypen, dit zijn type 1-lettertypeprogramma's die twee of meer "hoofd"-lettertypen in een enkel lettertypebestand bevatten, en bevat metrische gegevens waarnaar wordt verwezen door de bestanden %li_nk% en %li_nk% in de Windows-omgeving; niet bedoeld om handmatig te worden geopend.

_____ extensie_tekst13022 ___

De gegevens in MMM-bestanden bepalen de lettertype-assen, die de breedte, het gewicht en de optische grootte van het lettertype vertegenwoordigen.

OPMERKING: Moet worden gebruikt met PFM- en PFB-lettertypebestanden.

______ extension_common13022 ___ ______ product_main_features10047 ___ ______ product_text10047 ___ ______ product_main_features10048 ___ ______ product_text10048 ___ ______ product_main_features10049 ___ ______ product_text10049 ___ ______ product_ hoofdkenmerken10050 ___ ______ product_hoofdkenmerken10050 ___ ______ product_hoofdkenmerken9442 ___
  • Ondersteunt een verscheidenheid aan audioformaten, zoals WAVE en MPEG
  • Biedt meer dan 2000 geluiden en loops
  • Hiermee kunnen plug-ins worden geïnstalleerd voor extra functionaliteit
_____ product_tekst9442 ____

Screenshot van MAGIX Music Maker 2019

Hoofdfuncties

MAGIX Music Maker is een DAW voor Windows. Het programma is beschikbaar als standaard- of premiumversie, die meer geavanceerde functies biedt.

De DAW ondersteunt een verscheidenheid aan audioformaten, zoals WAVE, MP3 en AIFF. Het heeft meer dan 2000 geluiden en loops, professionele studio-effecten en urban drums om Hip Hop- en Dubstep-beats te creëren. Het programma biedt een verscheidenheid aan klankpolen, zoals Reggae, Techno en Hip Hop, die kunnen worden gebruikt voor remixen, videopops, podcasts en muziekproducties. Music Maker is bovendien uitbreidbaar; extra functionaliteit kunt u installeren via plug-ins die u in de MAGIX Store kunt kopen.

Music Maker is een capabele DAW die een verscheidenheid aan populaire audioformaten ondersteunt. Het biedt ook een grote bibliotheek met geluiden en loops die via plug-ins kunnen worden toegevoegd. Hoewel niet zo indrukwekkend als Avid Pro Tools of Steinberg Cubase, is het programma MAGIX Music Maker een goede optie om je eigen nummers te produceren.

Bijgewerkt: 14 februari 2019

___
Programma's die MMM-bestanden openen
Dakramen en raamkozijnen
MAGIX Music Maker

Bestandstype 2Geldbeheerbestand

De ontwikkelaar Geldzacht
Categorie Gegevensbestanden
Formaat Tekst

.MMM optienummer 2

Gegevensbestand geïntroduceerd met versie 7 van Money Manager, een toepassing voor persoonlijke en zakelijke financiën; slaat financiële gegevens op voor bankrekeningen, bestellingen en transacties; wordt gebruikt om persoonlijke of zakelijke financiering bij te houden en kan worden gebruikt om rapporten in de software te genereren.

Meer informatie

OPMERKING: Money Manager versie 6 gebruikt .MM6 indiener.

Programma's die MMM-bestanden openen
Dakramen en raamkozijnen
Moneysoft Geldmanager

Bestandstype 3MiraMon-kaartenbestand

De ontwikkelaar CREAF en UAB
Categorie GIS-bestanden
Formaat Tekst en binair

.MMM optienummer 3

Ongecomprimeerd kaartbestand gemaakt met MiraMon, een programma voor geografische informatiesystemen (GIS) dat gezamenlijk is ontwikkeld door het Centrum voor Ecologisch Onderzoek en Bosbouw (CREAF) en de Universiteit van Barcelona (UAB); bevat grafische kaartgegevens in zowel vector- als rasterformaten; kan ook bijgevoegde documenten of mediabestanden bevatten.

Meer informatie

MiraMon-kaarten kunnen worden gecomprimeerd tot .MMZ bestanden zodat ze gemakkelijker te distribueren zijn. Om toegang te krijgen tot individuele lagen in het kaartbestand, moet het in ongecomprimeerd formaat worden bekeken.

Programma's die MMM-bestanden openen
Dakramen en raamkozijnen
MiraMon
MiraMon universele kaartlezer

Bestandstype 4Bestand met meerdere hoofdgegevens

De ontwikkelaar NB
Categorie Gegevensbestanden
Formaat binair

.MMM optienummer 4

Bronbestand gemaakt voor meerdere hoofdlettertypen, dit zijn Type 1-lettertypeprogramma's die twee of meer "hoofd"-lettertypen in één lettertypebestand bevatten en metrische gegevens bevatten waarnaar wordt verwezen door .PFM og .PFB bestanden in Windows-omgeving; niet bedoeld om handmatig te worden geopend.

Meer informatie

De gegevens in MMM-bestanden bepalen de lettertype-assen, die de breedte, het gewicht en de optische grootte van het lettertype vertegenwoordigen.

OPMERKING: Moet worden gebruikt met PFM- en PFB-lettertypebestanden.

Programma's die MMM-bestanden openen
Dakramen en raamkozijnen
Microsoft Windows-lettertypeviewer

Over MMM-bestanden

Ons doel is om u te helpen begrijpen waar het bestand met de extensie *.mmm verantwoordelijk voor is en hoe u het kunt openen.

BestandstypeMeerdere hoofdgegevens De bestandstype-, Mac-, Windows-, Linux-, Android- en iOS-softwarebeschrijvingen op deze pagina zijn individueel onderzocht en geverifieerd door het FileInfo-team. Wij streven naar 100% nauwkeurigheid en publiceren alleen informatie over de bestandsformaten die wij meerdere malen hebben getest.