NEE : SV : NL .jam-bestand

.Ja Bestandsextensie

Bestandstype 1Lijn 6 apparaatopname

De ontwikkelaar Lijn 6
Categorie Geluidsbestanden
Formaat binair

Wat is een JAM-bestand?

ErrorException: cURL-fout 35: Einde van bestand aangetroffen (zie https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) in /home/hvordan-apne/app/vendor/stichoza/google-translate- php/src/Stichoza/GoogleTranslate/TranslateClient.php:324 Stacktrace: #0 /home/hvordan-apne/app/vendor/stichoza/google-translate-php/src/Stichoza/GoogleTranslate/TranslateClient.php(361): Stichoza\GoogleTranslate\TranslateClient->getResponse(' ___ categorieën...') #1 /home/hverdan-apne/app/vendor/stichoza/google-translate-php/src/Stichoza/GoogleTranslate/TranslateClient.php(185) : Stichoza\GoogleTranslate\TranslateClient->instanceTranslate(' ___ categorieën...') #2 /home/hvordan-apne/app/common/models/Parsing.php(231): Stichoza\GoogleTranslate\TranslateClient->__call(' vertalen', Array) #3 /home/hvordan-apne/app/console/controllers/ParseController.php(28): common\models\Parsing::fileInfo('hvordan-apne.com', 'https://fileinf ...', true, true) #4 [interne functie]: console\controllers\ParseController->actionIndex('https://fileinf...', 'true', 'true') #5 /home/how -apne/app/vendor/yiisoft/yii2/base/InlineAction.php(57): call_user_func_array(Array, Array) #6 /home/how-apne/app/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(157 ): yii\base\InlineAction->runWithParams(Array) #7 /home/how-to-apne/app/vendor/yiisoft/yii2/console/Controller.php(148): yii\base\Controller->runAction( '' , Array) #8 /home/how-apne/app/vendor/yiisoft/yii2/base/Module.php(528): yii\console\Controller->runAction('', Array) #9 /home/ how-apne/app/vendor/yiisoft/yii2/console/Application.php(180): yii\base\Module->runAction('parse', Array) #10 /home/how-apne/app/vendor/yiisoft /yii2 /console/Application.php(147): yii\console\Application->runAction('parse', Array) #11 /home/how-to-apne/app/vendor/yiisoft/yii2/base/Application. php(386) : yii\console\Application->handleRequest(Object(yii\console\Request)) #12 /home/how-to-apne/app/yii(27): yii\base\Application->run( ) #13 {hoofd} ______ categorieën_tekst28 ___

De categorie audiobestanden bevat gecomprimeerde en ongecomprimeerde audioformaten, die golfvormgegevens bevatten die kunnen worden afgespeeld met audioafspeelsoftware. Deze categorie bevat ook MIDI-bestanden, partituren en audioprojectbestanden, die doorgaans geen audiogegevens bevatten.

_____ categorieën_naam29 ___ Ontwikkelaarsbestanden ______ categorieën_tekst29 ___

De categorie Ontwikkelaarsbestanden bevat bestanden die verband houden met softwareontwikkeling. Deze omvatten programmeerprojectbestanden, broncodebestanden, codebibliotheken, headerbestanden en klassenbestanden. Samengestelde objecten en componenten vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam30 ___ Tekstbestanden ______ categorieën_tekst30 ___

Tekstbestanden bevatten tekstgegevens en kunnen worden opgeslagen in platte tekst of RTF-indeling. Hoewel de meeste tekstbestanden documenten zijn die door gebruikers zijn gemaakt en opgeslagen, kunnen ze ook door softwareontwikkelaars worden gebruikt om programmagegevens op te slaan. Voorbeelden van tekstbestanden zijn tekstverwerkingsdocumenten, logbestanden en opgeslagen e-mailberichten.

_____ categorieën_naam31 ___ Diverse bestanden ______ categorieën_tekst31 ___

De categorie Diverse bestanden bevat verschillende bestandstypen die niet in andere categorieën passen. Enkele voorbeelden zijn gedeeltelijk gedownloade bestanden, installatiebestanden en hernoemde bestanden. Deze categorie kan naast computers ook bestanden bevatten die betrekking hebben op andere hardwareapparaten.

_____ categorieën_naam33 ___ Instellingenbestanden ______ categorieën_tekst33 ___

Instellingenbestanden slaan instellingen op voor het besturingssysteem en applicaties. Deze bestanden zijn niet bedoeld om door de gebruiker te worden geopend, maar worden door het overeenkomstige programma gewijzigd wanneer de programma-opties worden gewijzigd. Instellingenbestanden kunnen ook voorkeursbestanden of configuratiebestanden worden genoemd.

_____ categorieën_naam34 ___ Rasterafbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst34 ___

Rasterafbeeldingen zijn het meest voorkomende type afbeeldingsbestanden. Ze bestaan ​​uit een raster van pixels waarbij elke pixel een individuele kleur in de afbeelding vertegenwoordigt. Zowel webafbeeldingen als digitale afbeeldingen worden opgeslagen als rasterafbeeldingen. Hoewel sommige rasterafbeeldingsformaten niet-gecomprimeerd zijn, gebruiken de meeste een vorm van beeldcompressie.

_____ categorieën_naam35 ___ Webbestanden ______ categorieën_tekst35 ___

De categorie Webbestanden bevat bestanden die betrekking hebben op websites en webservers. Deze omvatten statische en dynamische webpagina's, webapplicaties en bestanden waarnaar webpagina's verwijzen. Bestanden die zijn gegenereerd door webontwikkelingssoftware vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam36 ___ Gegevensbestanden ______ categorieën_tekst36 ___

Gegevensbestanden zijn het meest voorkomende type gegevensbestanden. Ze kunnen samen met applicaties worden geïnstalleerd of door gebruikers worden gemaakt. De meeste gegevensbestanden worden opgeslagen in een binair formaat, hoewel sommige gegevens opslaan als platte tekst. Voorbeelden van gegevensbestanden zijn bibliotheken, projectbestanden en opgeslagen documenten.

_____ categorieën_naam37 ___ Videobestanden ______ categorieën_tekst37 ___

De categorie Videobestanden bevat een breed scala aan videoformaten, die verschillende codecs gebruiken om videogegevens te coderen en te comprimeren. Deze categorie bevat ook videoprofielbestanden en video-informatiebestanden, die mogelijk geen videogegevens bevatten.

_____ categorieën_naam38 ___ eBook-bestanden ______ categorieën_tekst38 ___

eBook-bestanden zijn digitale boeken die zijn ontworpen om te worden bekeken op eReaders, zoals Amazon Kindle, Sony Reader, Barnes and Noble Nook en iPad. Ze kunnen echter vaak op een pc worden bekeken met behulp van eReader-software. Hoewel veel eBook-formaten op meerdere apparaten kunnen worden bekeken, kunnen sommige eigen eBook-formaten alleen worden bekeken met behulp van specifieke hardware of software.

_____ categorieën_naam39 ___ Pagina-indelingsbestanden ______ categorieën_tekst39 ___

Pagina-indelingsbestanden zijn documenten die zowel tekst- als afbeeldingsgegevens kunnen bevatten. Ze bevatten ook opmaakinformatie, die het paginaformaat, de marges en de manier waarop de inhoud op de pagina is georganiseerd, definieert. Pagina-indelingsdocumenten worden vaak gebruikt om afdrukbare publicaties te maken, zoals kranten, tijdschriften en brochures.

_____ categorieën_naam40 ___ 3D-afbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst40 ___

3D-beeldbestanden omvatten driedimensionale modellen, 3D-animaties en 3D-projectbestanden. 3D-modellen bestaan ​​meestal uit polygonen en hoekpunten die de vorm van het model bepalen. Ze kunnen ook texturen bevatten, evenals informatie over verlichting en schaduw.

_____ categorieën_naam41 ___ Systeembestanden ______ categorieën_tekst41 ___

Het systeembestand bevat bestanden die verband houden met Mac-, Windows- en Linux-besturingssystemen. Enkele voorbeelden zijn systeembibliotheken, pictogrammen, thema's en apparaatstuurprogramma's. Bestanden die vanuit het systeem worden verzonden, vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam42 ___ Pluginbestanden ______ categorieën_tekst42 ___

Plug-inbestanden bieden extra functies en functionaliteit aan bestaande programma's. Ze worden doorgaans gebruikt door beeld-, video- en audiobewerkingsprogramma's, maar ook door webbrowsers. Plug-ins worden ook wel add-ons en extensies genoemd.

_____ categorieën_naam43 ___ Gecodeerde bestanden ______ categorieën_tekst43 ___

Gecodeerde bestanden zijn bestanden waarin gegevens in een gecodeerd formaat worden opgeslagen. Deze omvatten gecodeerde bestanden, ongecomprimeerde archieven en binair gecodeerde tekstbestanden. Bestanden worden vaak gecodeerd om veiligheidsredenen en om te voorkomen dat ze beschadigd raken tijdens gegevensoverdracht.

_____ categorieën_naam44 ___ Back-upbestanden ______ categorieën_tekst44 ___

De categorie Back-upbestanden bevat individuele bestandsback-ups en bestanden die verband houden met back-upsoftware. Individuele back-upbestanden worden vaak automatisch gegenereerd door softwareprogramma's. Back-upsoftwarebestanden omvatten incrementele back-ups en volledige systeemback-ups.

_____ categorieën_naam45 ___ CAD-bestanden ______ categorieën_tekst45 ___

Computer-Aided Design (CAD)-bestanden kunnen 2D- of 3D-ontwerpen bevatten. Ze worden gegenereerd door CAD-programma's, waarmee modellen of architectonische plannen kunnen worden gemaakt. 2D CAD-bestanden worden vaak tekeningen genoemd, terwijl 3D-bestanden vaak modellen, onderdelen of samenstellingen worden genoemd.

_____ categorieën_naam46 ___ GIS-bestanden ______ categorieën_tekst46 ___

De categorie Geografische Informatiesystemen (GIS) bevat bestanden die verband houden met GPS-apparaten en kaartsoftware. Deze bestanden kunnen kaarten, opgeslagen routes en waypoints bevatten. Veel GIS-bestanden worden opgeslagen in open formaten, die kunnen worden overgedragen tussen GPS-apparaten en computersystemen.

_____ categorieën_naam47 ___ Databasebestanden ______ categorieën_tekst47 ___

Databasebestanden slaan gegevens op in een gestructureerd formaat, georganiseerd in tabellen en velden. Individuele vermeldingen in een database worden records genoemd. Databases worden vaak gebruikt om gegevens op te slaan waarnaar wordt verwezen door dynamische websites.

_____ categorieën_naam48 ___ Uitvoerbare bestanden ______ categorieën_tekst48 ___

Uitvoerbare bestanden bevatten code die wordt uitgevoerd wanneer het bestand wordt geopend. Windows-programma's, Mac OS X-programma's, scripts en macro's worden allemaal beschouwd als uitvoerbare bestanden. Omdat deze bestandstypen code uitvoeren wanneer ze worden geopend, mogen bekende bestanden, zoals bestanden die als e-mailbijlage zijn ontvangen, niet worden geopend.

_____ categorieën_naam49 ___ Schijfimagebestanden ______ categorieën_tekst49 ___

Schijfkopiebestanden bevatten een exacte kopie van een harde schijf of een ander type medium. Ze bevatten alle bestanden, evenals de bestandssysteeminformatie. Hierdoor kunnen schijfimages worden gebruikt voor het dupliceren van schijven, cd's en dvd's. Ze worden ook vaak gebruikt voor back-updoeleinden.

_____ categorieën_naam50 ___ Gecomprimeerde bestanden ______ categorieën_tekst50 ___

Gecomprimeerde bestanden gebruiken bestandscompressie om schijfruimte te besparen. Gecomprimeerde archiefformaten kunnen ook worden gebruikt om meerdere bestanden in één archief te comprimeren. Er kunnen verschillende open en eigen compressie-algoritmen worden gebruikt om bestanden te comprimeren, en daarom zijn er veel verschillende gecomprimeerde bestandstypen.

_____ categorieën_naam51 ___ Vectorafbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst51 ___

Vectorafbeeldingen bestaan ​​uit paden, in plaats van individuele pixels. Deze paden kunnen worden gebruikt om lijnen en vormen in de afbeelding weer te geven. De meeste vectorafbeeldingsformaten kunnen ook kleuren, verlopen en afbeeldingseffecten bevatten. Omdat vectorafbeeldingen afbeeldingsgegevens als paden opslaan, kunnen ze worden vergroot zonder kwaliteitsverlies, waardoor ze een goede keuze zijn voor logo's en andere tekeningen.

_____ categorieën_naam32 ___ Spelbestanden ______ categorieën_tekst32 ___

De categorie Gamebestanden bevat opgeslagen videogamebestanden en bestanden waarnaar wordt verwezen door videogames. Het omvat ook gamerooms, dit zijn softwarekopieën van games die zijn ontwikkeld voor andere systemen, zoals de Super Nintendo en Nintendo 64. Deze bestanden kunnen worden afgespeeld met een software-emulator.

___ErrorException: cURL-fout 18: overdracht gesloten met resterende openstaande leesgegevens (zie https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) in /home/hvordan-apne/app/vendor/stichoza/google -translate-php/src/Stichoza/GoogleTranslate/TranslateClient.php:324 Stacktrace: #0 /home/hvordan-apne/app/vendor/stichoza/google-translate-php/src/Stichoza/GoogleTranslate/TranslateClient.php( 361): Stichoza\GoogleTranslate\TranslateClient->getResponse(' ___ extension_...') #1 /home/hvordan-apne/app/vendor/stichoza/google-translate-php/src/Stichoza/GoogleTranslate/TranslateClient.php (185): Stichoza\GoogleTranslate\TranslateClient->instanceTranslate(' ___ extension_...') #2 /home/hvordan-apne/app/common/models/Parsing.php(231): Stichoza\GoogleTranslate\TranslateClient-> __call('translate', Array) #3 /home/hvordan-apne/app/console/controllers/ParseController.php(28): common\models\Parsing::fileInfo('hvordan-apne.com', 'https: //fileinf...', true, true) #4 [interne functie]: console\controllers\ParseController->actionIndex('https://fileinf...', 'true', 'true') #5 / home/how-apne/app/vendor/yiisoft/yii2/base/InlineAction.php(57): call_user_func_array(Array, Array) #6 /home/how-apne/app/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller. php(157): yii\base\InlineAction->runWithParams(Array) #7 /home/how-to-apne/app/vendor/yiisoft/yii2/console/Controller.php(148): yii\base\Controller- >runAction ('', Array) #8 /home/how-apne/app/vendor/yiisoft/yii2/base/Module.php(528): yii\console\Controller->runAction('', Array) #9 /home /how-apne/app/vendor/yiisoft/yii2/console/Application.php(180): yii\base\Module->runAction('parse', Array) #10 /home/how-apne/app/ leverancier/yiisoft/yii2/console/Application.php(147): yii\console\Application->runAction('parse', Array) #11 /home/how-to-apne/app/vendor/yiisoft/yii2/base /Application.php (386): yii\console\Application->handleRequest(Object(yii\console\Request)) #12 /home/how-apne/app/yii(27): yii\base\Application->run () #13 {hoofd} ______ extension_text10805 ___

JAM-bestanden kunnen worden geconverteerd naar %li_nk%-bestanden met behulp van het Jam2Wav-programma.

______ extensie_gemeenschappelijk10805 ___ ______ extensie_beschrijving10806 ___

CAD-bestand gemaakt in STAPL-formaat (Jam Standard Test and Programming Language), een standaard bestandsformaat dat wordt gebruikt voor het programmeren van PLD's (Programmable Logic Devices); bevat gegevens en algoritmen die nodig zijn om een ​​PLD te programmeren; maakt het mogelijk om leverancierspecifieke programmeervereisten in een erkend formaat aan PLD-programmeurs te communiceren.

_____ extensie_tekst10806 ___

JAM-bestanden worden meestal gegenereerd door een leverancierspecifiek programma, ook wel "Jam Composer" genoemd. PLD-leveranciers distribueren vervolgens JAM-bestanden naar klanten (apparaatprogrammeurs), die een PLD programmeren en testen met behulp van de "Jam Player". De Jam-speler leest het JAM-bestand en biedt de faciliteiten die nodig zijn om het apparaat in een standaard JTAG-keten (Joint Test Action Group) te programmeren. Dit proces werd uitgevoerd met behulp van afzonderlijke Altera-opdrachtregelprogramma's, maar is nu ingekapseld in Altera's Quartus-ontwerpsoftware.

OPMERKING: JAM-bestanden worden opgeslagen in een ASCII-tekstindeling. Ze kunnen worden gecompileerd in %li_nk% bytecodebestanden voor een binaire representatie.

______ extensie_gemeenschappelijk10806 ___ ______ extensie_beschrijving10807 ___

Muziekpartituren opgeslagen in een voor mensen leesbaar, op tekst gebaseerd formaat; noten en akkoorden weergeven met behulp van tekstbeschrijvingen, zoals 'G7', 'Bdim' en 'Fmaj7'.

_____ extensie_tekst10807 ___

JAM-bestanden kunnen worden afgespeeld in Pyva.net JAM met behulp van instrumentstemmen van een softwaresynthesizer. De gegevens kunnen ook naar een MIDI-apparaat worden verzonden. Omdat JAM-bestanden op tekst zijn gebaseerd, kunnen ze worden bewerkt met een teksteditor.

JAM-bestanden kunnen worden gebruikt om audiofragmenten af ​​te spelen, maar bevatten geen daadwerkelijke audiogegevens.

______ extensie_gemeenschappelijk10807 ___ ______ extensie_beschrijving10808 ___

Wijziging of aanvulling op de PlayStation 3-versie van Unreal Tournament 3 (UT3); kan wijzigingen bevatten aan de personages, objecten, kaarten of gameplay zelf; gewoonlijk "USERDATA.JAM" genoemd.

_____ extensie_tekst10808 ___

JAM-bestanden moeten worden opgeslagen op een geheugenkaart of USB-flashstation en worden overgebracht naar een PS3-console om te kunnen werken. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik op een pc.

______ extension_common10808 ___ ______ product_main_features7790 ___ ______ product_text7790 ___ ______ product_main_features7791 ___ ______ product_text7791 ___ ______ product_main_features7792 ___ ______ product_text7792 ___ ______ product_main_features7793 7793 ___ ______ product_tekst7794 ___ ______ product_hoofdkenmerken7794 ___ ______ product_tekst7795 ___ ______ product_hoofdkenmerken7795 XNUMX ___ ______ product_tekstXNUMX ___ ___
Meer informatie

JAM-bestanden kunnen worden geconverteerd naar WAV bestanden met behulp van het Jam2Wav-programma.

Programma's die JAM-bestanden openen
Regenjas
Jam2Wav

Bestandstype 2Vast NIETEN-bestand

De ontwikkelaar Altera
Categorie CAD-bestanden
Formaat Tekst

.JAM-optie nummer 2

CAD-bestand gemaakt in STAPL-formaat (Jam Standard Test and Programming Language), een standaard bestandsformaat dat wordt gebruikt voor het programmeren van PLD's (Programmable Logic Devices); bevat gegevens en algoritmen die nodig zijn om een ​​PLD te programmeren; maakt het mogelijk om leverancierspecifieke programmeervereisten in een erkend formaat aan PLD-programmeurs te communiceren.

Meer informatie

JAM-bestanden worden meestal gegenereerd door een leverancierspecifiek programma, ook wel "Jam Composer" genoemd. PLD-leveranciers distribueren vervolgens JAM-bestanden naar klanten (apparaatprogrammeurs), die een PLD programmeren en testen met behulp van de "Jam Player". De Jam-speler leest het JAM-bestand en biedt de faciliteiten die nodig zijn om het apparaat in een standaard JTAG-keten (Joint Test Action Group) te programmeren. Dit proces werd uitgevoerd met behulp van afzonderlijke Altera-opdrachtregelprogramma's, maar is nu ingekapseld in Altera's Quartus-ontwerpsoftware.

OPMERKING: JAM-bestanden worden opgeslagen in een ASCII-tekstindeling. Ze kunnen worden gecompileerd .JBC bytecodebestanden voor een binaire representatie.

Programma's die JAM-bestanden openen

Bestandstype 3JAM-muziekscore

De ontwikkelaar Pyva.net
Categorie Geluidsbestanden
Formaat NB

.JAM-optie nummer 3

Muziekpartituren opgeslagen in een voor mensen leesbaar, op tekst gebaseerd formaat; noten en akkoorden weergeven met behulp van tekstbeschrijvingen, zoals 'G7', 'Bdim' en 'Fmaj7'.

Meer informatie

JAM-bestanden kunnen worden afgespeeld in Pyva.net JAM met behulp van instrumentstemmen van een softwaresynthesizer. De gegevens kunnen ook naar een MIDI-apparaat worden verzonden. Omdat JAM-bestanden op tekst zijn gebaseerd, kunnen ze worden bewerkt met een teksteditor.

JAM-bestanden kunnen worden gebruikt om audiofragmenten af ​​te spelen, maar bevatten geen daadwerkelijke audiogegevens.

Programma's die JAM-bestanden openen
Dakramen en raamkozijnen
Pyva.net JAM

Bestandstype 4PS3 Unreal Tournament 3 Mod-bestand

De ontwikkelaar Sony
Categorie Spelbestanden
Formaat NB

.JAM-optie nummer 4

Wijziging of aanvulling op de PlayStation 3-versie van Unreal Tournament 3 (UT3); kan wijzigingen bevatten aan de personages, objecten, kaarten of gameplay zelf; gewoonlijk "USERDATA.JAM" genoemd.

Meer informatie

JAM-bestanden moeten worden opgeslagen op een geheugenkaart of USB-flashstation en worden overgebracht naar een PS3-console om te kunnen werken. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik op een pc.

Programma's die JAM-bestanden openen
Dakramen en raamkozijnen
Overzetten naar een PlayStation 3

Over JAM-bestanden

Ons doel is om u te helpen begrijpen waar een bestand met de extensie *.jam verantwoordelijk voor is en hoe u dit kunt openen.

Bestandstype PS3 Unreal Tournament 3 Mod Bestand Document-, Mac-, Windows-, Linux-, Android- en iOS-softwarebeschrijvingen op deze pagina zijn individueel onderzocht en geverifieerd door het FileInfo-team. Wij streven naar 100% nauwkeurigheid en publiceren alleen informatie over de bestandsformaten die wij meerdere malen hebben getest.