NEE : SV : NL .html-bestand

. Html Bestandsextensie

Bestandstype Hypertext-opmaaktaalbestand

De ontwikkelaar NB
Categorie Webbestanden
Formaat Tekst

.HTML-optienummer

Een HTML-bestand is een in HTML gecodeerde webpagina die in een browser kan worden weergegeven. Het wordt gebruikt voor het opmaken van tekst, tabellen, afbeeldingen en andere inhoud die op een webpagina wordt weergegeven. HTML-bestanden worden veel gebruikt op internet, omdat de meeste pagina's op statische websites de extensie ".html" hebben.

Meer informatie
___ categorieën_naam28 ___ Audiobestanden ______ categorieën_tekst28 ___

De categorie audiobestanden bevat gecomprimeerde en ongecomprimeerde audioformaten, die golfvormgegevens bevatten die kunnen worden afgespeeld met audioafspeelsoftware. Deze categorie bevat ook MIDI-bestanden, partituren en audioprojectbestanden, die doorgaans geen audiogegevens bevatten.

_____ categorieën_naam29 ___ Ontwikkelaarsbestanden ______ categorieën_tekst29 ___

De categorie Ontwikkelaarsbestanden bevat bestanden die verband houden met softwareontwikkeling. Deze omvatten programmeerprojectbestanden, broncodebestanden, codebibliotheken, headerbestanden en klassenbestanden. Samengestelde objecten en componenten vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam30 ___ Tekstbestanden ______ categorieën_tekst30 ___

Tekstbestanden bevatten tekstgegevens en kunnen worden opgeslagen in platte tekst of RTF-indeling. Hoewel de meeste tekstbestanden documenten zijn die door gebruikers zijn gemaakt en opgeslagen, kunnen ze ook door softwareontwikkelaars worden gebruikt om programmagegevens op te slaan. Voorbeelden van tekstbestanden zijn tekstverwerkingsdocumenten, logbestanden en opgeslagen e-mailberichten.

_____ categorieën_naam31 ___ Diverse bestanden ______ categorieën_tekst31 ___

De categorie Diverse bestanden bevat verschillende bestandstypen die niet in andere categorieën passen. Enkele voorbeelden zijn gedeeltelijk gedownloade bestanden, installatiebestanden en hernoemde bestanden. Deze categorie kan naast computers ook bestanden bevatten die betrekking hebben op andere hardwareapparaten.

_____ categorieën_naam53 ___ Camera Raw-bestanden ______ categorieën_tekst53 ___

Camerabestanden zijn afbeeldingsbestanden die zijn gemaakt door digitale camera's. Ze worden opgeslagen in een ongecomprimeerd en onbewerkt formaat waarin de exacte gegevens worden opgeslagen die door de sensor van de camera zijn vastgelegd. Omdat elk type digitale camera een andere sensor heeft, bestaan ​​er veel verschillende soorten cameraformaten. Om een ​​Camera Raw-bestand te openen, moet het programma zowel het bestandstype als het specifieke cameramodel waarmee de foto is gemaakt ondersteunen.

_____ categorieën_naam33 ___ Instellingenbestanden ______ categorieën_tekst33 ___

Instellingenbestanden slaan instellingen op voor het besturingssysteem en applicaties. Deze bestanden zijn niet bedoeld om door de gebruiker te worden geopend, maar worden door het overeenkomstige programma gewijzigd wanneer de programma-opties worden gewijzigd. Instellingenbestanden kunnen ook voorkeursbestanden of configuratiebestanden worden genoemd.

_____ categorieën_naam34 ___ Rasterafbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst34 ___

Rasterafbeeldingen zijn het meest voorkomende type afbeeldingsbestanden. Ze bestaan ​​uit een raster van pixels waarbij elke pixel een individuele kleur in de afbeelding vertegenwoordigt. Zowel webafbeeldingen als digitale afbeeldingen worden opgeslagen als rasterafbeeldingen. Hoewel sommige rasterafbeeldingsformaten niet-gecomprimeerd zijn, gebruiken de meeste een vorm van beeldcompressie.

_____ categorieën_naam35 ___ Webbestanden ______ categorieën_tekst35 ___

De categorie Webbestanden bevat bestanden die betrekking hebben op websites en webservers. Deze omvatten statische en dynamische webpagina's, webapplicaties en bestanden waarnaar webpagina's verwijzen. Bestanden die zijn gegenereerd door webontwikkelingssoftware vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam36 ___ Gegevensbestanden ______ categorieën_tekst36 ___

Gegevensbestanden zijn het meest voorkomende type gegevensbestanden. Ze kunnen samen met applicaties worden geïnstalleerd of door gebruikers worden gemaakt. De meeste gegevensbestanden worden opgeslagen in een binair formaat, hoewel sommige gegevens opslaan als platte tekst. Voorbeelden van gegevensbestanden zijn bibliotheken, projectbestanden en opgeslagen documenten.

_____ categorieën_naam37 ___ Videobestanden ______ categorieën_tekst37 ___

De categorie Videobestanden bevat een breed scala aan videoformaten, die verschillende codecs gebruiken om videogegevens te coderen en te comprimeren. Deze categorie bevat ook videoprofielbestanden en video-informatiebestanden, die mogelijk geen videogegevens bevatten.

_____ categorieën_naam38 ___ eBook-bestanden ______ categorieën_tekst38 ___

eBook-bestanden zijn digitale boeken die zijn ontworpen om te worden bekeken op eReaders, zoals Amazon Kindle, Sony Reader, Barnes and Noble Nook en iPad. Ze kunnen echter vaak op een pc worden bekeken met behulp van eReader-software. Hoewel veel eBook-formaten op meerdere apparaten kunnen worden bekeken, kunnen sommige eigen eBook-formaten alleen worden bekeken met behulp van specifieke hardware of software.

_____ categorieën_naam39 ___ Pagina-indelingsbestanden ______ categorieën_tekst39 ___

Pagina-indelingsbestanden zijn documenten die zowel tekst- als afbeeldingsgegevens kunnen bevatten. Ze bevatten ook opmaakinformatie, die het paginaformaat, de marges en de manier waarop de inhoud op de pagina is georganiseerd, definieert. Pagina-indelingsdocumenten worden vaak gebruikt om afdrukbare publicaties te maken, zoals kranten, tijdschriften en brochures.

_____ categorieën_naam40 ___ 3D-afbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst40 ___

3D-beeldbestanden omvatten driedimensionale modellen, 3D-animaties en 3D-projectbestanden. 3D-modellen bestaan ​​meestal uit polygonen en hoekpunten die de vorm van het model bepalen. Ze kunnen ook texturen bevatten, evenals informatie over verlichting en schaduw.

_____ categorieën_naam41 ___ Systeembestanden ______ categorieën_tekst41 ___

Het systeembestand bevat bestanden die verband houden met Mac-, Windows- en Linux-besturingssystemen. Enkele voorbeelden zijn systeembibliotheken, pictogrammen, thema's en apparaatstuurprogramma's. Bestanden die vanuit het systeem worden verzonden, vallen ook in deze categorie.

_____ categorieën_naam42 ___ Pluginbestanden ______ categorieën_tekst42 ___

Plug-inbestanden bieden extra functies en functionaliteit aan bestaande programma's. Ze worden doorgaans gebruikt door beeld-, video- en audiobewerkingsprogramma's, maar ook door webbrowsers. Plug-ins worden ook wel add-ons en extensies genoemd.

_____ categorieën_naam43 ___ Gecodeerde bestanden ______ categorieën_tekst43 ___

Gecodeerde bestanden zijn bestanden waarin gegevens in een gecodeerd formaat worden opgeslagen. Deze omvatten gecodeerde bestanden, ongecomprimeerde archieven en binair gecodeerde tekstbestanden. Bestanden worden vaak gecodeerd om veiligheidsredenen en om te voorkomen dat ze beschadigd raken tijdens gegevensoverdracht.

_____ categorieën_naam44 ___ Back-upbestanden ______ categorieën_tekst44 ___

De categorie Back-upbestanden bevat individuele bestandsback-ups en bestanden die verband houden met back-upsoftware. Individuele back-upbestanden worden vaak automatisch gegenereerd door softwareprogramma's. Back-upsoftwarebestanden omvatten incrementele back-ups en volledige systeemback-ups.

_____ categorieën_naam45 ___ CAD-bestanden ______ categorieën_tekst45 ___

Computer-Aided Design (CAD)-bestanden kunnen 2D- of 3D-ontwerpen bevatten. Ze worden gegenereerd door CAD-programma's, waarmee modellen of architectonische plannen kunnen worden gemaakt. 2D CAD-bestanden worden vaak tekeningen genoemd, terwijl 3D-bestanden vaak modellen, onderdelen of samenstellingen worden genoemd.

_____ categorieën_naam47 ___ Databasebestanden ______ categorieën_tekst47 ___

Databasebestanden slaan gegevens op in een gestructureerd formaat, georganiseerd in tabellen en velden. Individuele vermeldingen in een database worden records genoemd. Databases worden vaak gebruikt om gegevens op te slaan waarnaar wordt verwezen door dynamische websites.

_____ categorieën_naam48 ___ Uitvoerbare bestanden ______ categorieën_tekst48 ___

Uitvoerbare bestanden bevatten code die wordt uitgevoerd wanneer het bestand wordt geopend. Windows-programma's, Mac OS X-programma's, scripts en macro's worden allemaal beschouwd als uitvoerbare bestanden. Omdat deze bestandstypen code uitvoeren wanneer ze worden geopend, mogen bekende bestanden, zoals bestanden die als e-mailbijlage zijn ontvangen, niet worden geopend.

_____ categorieën_naam49 ___ Schijfimagebestanden ______ categorieën_tekst49 ___

Schijfkopiebestanden bevatten een exacte kopie van een harde schijf of een ander type medium. Ze bevatten alle bestanden, evenals de bestandssysteeminformatie. Hierdoor kunnen schijfimages worden gebruikt voor het dupliceren van schijven, cd's en dvd's. Ze worden ook vaak gebruikt voor back-updoeleinden.

_____ categorieën_naam50 ___ Gecomprimeerde bestanden ______ categorieën_tekst50 ___

Gecomprimeerde bestanden gebruiken bestandscompressie om schijfruimte te besparen. Gecomprimeerde archiefformaten kunnen ook worden gebruikt om meerdere bestanden in één archief te comprimeren. Er kunnen verschillende open en eigen compressie-algoritmen worden gebruikt om bestanden te comprimeren, en daarom zijn er veel verschillende gecomprimeerde bestandstypen.

_____ categorieën_naam54 ___ Lettertypebestanden ______ categorieën_tekst54 ___

Lettertypebestanden bevatten een of meer lettertypen die toegankelijk zijn voor het besturingssysteem en de toepassingen. De meeste moderne lettertypen worden opgeslagen in de formaten OpenType of TrueType, die zowel door Macintosh- als Windows-computers kunnen worden gebruikt.

_____ categorieën_naam51 ___ Vectorafbeeldingsbestanden ______ categorieën_tekst51 ___

Vectorafbeeldingen bestaan ​​uit paden, in plaats van individuele pixels. Deze paden kunnen worden gebruikt om lijnen en vormen in de afbeelding weer te geven. De meeste vectorafbeeldingsformaten kunnen ook kleuren, verlopen en afbeeldingseffecten bevatten. Omdat vectorafbeeldingen afbeeldingsgegevens als paden opslaan, kunnen ze worden vergroot zonder kwaliteitsverlies, waardoor ze een goede keuze zijn voor logo's en andere tekeningen.

_____ categorieën_naam52 ___ Spreadsheetbestanden ______ categorieën_tekst52 ___

Spreadsheetbestanden slaan gegevens op in cellen, die zijn georganiseerd in rijen en kolommen. Elke cel kan een specifiek type gegevens bevatten, zoals een tekstreeks, getal of datum. Cellen kunnen ook formules bevatten die naar andere cellen verwijzen.

_____ categorieën_naam46 ___ GIS-bestanden ______ categorieën_tekst46 ___

De categorie Geografische Informatiesystemen (GIS) bevat bestanden die verband houden met GPS-apparaten en kaartsoftware. Deze bestanden kunnen kaarten, opgeslagen routes en waypoints bevatten. Veel GIS-bestanden worden opgeslagen in open formaten, die kunnen worden overgedragen tussen GPS-apparaten en computersystemen.

_____ extensie_beschrijving15866 ___

Een HTML-bestand is een in HTML gecodeerde webpagina die in een browser kan worden weergegeven. Het wordt gebruikt voor het opmaken van tekst, tabellen, afbeeldingen en andere inhoud die op een webpagina wordt weergegeven. HTML-bestanden worden veel gebruikt op internet, omdat de meeste pagina's op statische websites de extensie ".html" hebben.

___HTML-bestand wordt geopend in Adobe Dreamweaver CC 2017

HTML-bestanden worden opgeslagen in een standaard tekstformaat en bestaan ​​uit codes die worden gebruikt om de structuur van een webpagina te definiëren. De bestanden kunnen worden geopend en bewerkt met een eenvoudige teksteditor, maar worden meestal geopend door broncode-editors die over functies beschikken die het voor ontwikkelaars gemakkelijker maken om te coderen.

De HTML-broncode wordt door een browser geparseerd en wordt doorgaans niet door de gebruiker gezien. Om de HTML van een webpagina te bekijken, selecteert u "Bron weergeven" in het menu Weergave van de browser.

_____ extensie_gemeenschappelijk15866 ___

index.html - Het hoofd- of index-HTML-bestand dat wordt geladen wanneer een clientbrowser een webservermap opvraagt. Wanneer bijvoorbeeld http://www.sampledomain.com/ wordt opgevraagd, laadt de webserver standaard http://www.sampledomain.com/index.html, tenzij deze is geconfigureerd om een ​​ander bestand te gebruiken.

default.html - Het indexbestand dat vaak wordt gebruikt door Windows-webservers zoals Microsoft IIS.

_____ product_main_features10793 ___
 • Aanpasbare, op Eclipse gebaseerde ontwikkelomgeving
 • Intelligente broncode-productiviteitstool voor CFML, HTML, JavaScript en CSS
 • Codevoorbeelden in de belangrijkste browsers
 • Integratie met Microsoft Office, Sharepoint en Exchange Server
_____ product_tekst10793 ____

ColdFusion Builder is een commerciële IDE die wordt gebruikt om internettoepassingen op de server te maken. Het is gebouwd op het open source-platform Eclipse, dezelfde software die de Flash Builder-applicatie van Adobe aanstuurt.

De ColdFusion Builder-interface kan worden aangepast aan verschillende werkruimte-indelingen, "perspectieven" genoemd. Met elk perspectief kunt u de IDE aanpassen voor een specifiek ontwikkelingsdoel, zoals webontwerp, programmeren of implementatie. ColdFusion Builder biedt hulpmiddelen voor het beheer van lokale en externe ColdFusion-servers. Een ingebouwd paneel geeft de beschikbare servers weer en bevat bedieningselementen om elke server te starten en te stoppen. Via het paneel kunt u ook de ColdFusion-serverlogboeken bekijken en zijn er menuopties beschikbaar om servermonitors en beheerpagina's te starten. Indien nodig kunt u meerdere servers voor één project configureren. Er kan bijvoorbeeld een webproject worden gemaakt om zowel ontwikkelings- als productieservers te gebruiken.

De IDE (Integrated Development Environment) van ColdFusion Builder bevat verschillende productiviteitstools voor het ontwikkelen van ColdFusion-applicaties. De broncode-editor biedt syntaxisaccentuering, slimme pop-ups, codeaanvulling en andere ingebouwde intelligentiefuncties. De browserweergave toont voorbeelden van de huidige applicatie terwijl deze wordt ontwikkeld. Daarnaast zijn er verschillende wizards opgenomen om applicatiemodules te genereren, zoals Object to Relationship Mapping (ORM)-code en andere databasecomponenten. Omdat ColdFusion op Eclipse is gebaseerd, kunt u de IDE uitbreiden met plug-ins van derden (of "extensies") die beschikbaar zijn voor de Eclipse-gemeenschap. Adobe bevat ook een raamwerk waarmee u plug-ins kunt maken met behulp van ColdFusion Markup Language (CFML), hoewel Eclipse-plug-ins oorspronkelijk in Java zijn geschreven. U kunt ColdFusion-projecten delen op de RIAForge-communitywebsite.

Als u een webontwikkelaar of programmeur bent die ColdFusion-servertoepassingen maakt, is ColdFusion Builder een zeer nuttig programma. Het geeft je een grote hoeveelheid functionaliteit en helpt je sneller schonere code te schrijven. Wanneer u het zelf probeert, ontdekt u direct de voordelen.

Bijgewerkt: 29 augustus 2016

_____ product_main_features9675 ___
 • Maak webnotities en deel of bewaar ze
 • Verwijder onnodige inhoud bij het lezen van artikelen
 • Importeer favorieten uit andere browsers
 • Vraag Cortana om vragen te beantwoorden of informatie op een webpagina te markeren
 • Verken websitecode met ontwikkelaarstools
 • Voeg artikelen toe aan uw leeslijst voor later
 • Zie privé
_____ product_tekst9675 ____

Schermafbeelding van Microsoft Edge 40

Hoofdfuncties

Microsoft Edge is een webbrowser voor Windows 10-apparaten. Het biedt vertrouwde browserfuncties die beschikbaar zijn in Internet Explorer (die het heeft vervangen), Google Chrome en Mozilla Firefox, en introduceert ook enkele nieuwe functies.

Edge heeft een startpagina die bestaat uit een zoekbalk mogelijk gemaakt door Bing en een aanpasbare nieuws- en informatiefeed. Het biedt een verscheidenheid aan browsefuncties, waaronder een favorietenbalk, webgeschiedenis, downloadlijst, privé browsen, ontwikkelaarstools en de mogelijkheid om een ​​pagina te openen met Internet Explorer. U kunt ook artikelen in de leeslijst opslaan om deze op een later tijdstip te lezen en specifieke webpagina's configureren die worden geopend wanneer u de browser start.

De browser heeft verschillende unieke kenmerken. U kunt Cortana, de virtuele assistent van Windows, vragen om vragen te beantwoorden of relevante informatie op een webpagina te markeren. U kunt notities schrijven, markeringen maken en elk deel van een webpagina kopiëren en deze met anderen delen of opslaan in OneNote, Favorieten of Leeslijst. De browser bevat ook een leesweergave, vergelijkbaar met de leesweergave van Apple Safari, die onnodige inhoud verwijdert bij het lezen van een artikel.

Alle nieuwe functies en verbeterde prestaties maken Edge tot een aanzienlijke upgrade ten opzichte van Internet Explorer. Het biedt een aantal bekende browserhulpmiddelen en voegt unieke functies toe, zoals Cortana-integratie en webnotities. Er zijn enkele tekortkomingen in Edge, waaronder het onvermogen om inhoud tussen apparaten te synchroniseren. Microsoft Edge bevindt zich nog niet op hetzelfde niveau als Chrome of Firefox, maar het is een veelbelovende start voor Windows 10-gebruikers.

Bijgewerkt: 11 februari 2019

_____ product_main_features7858 ___
 • Tools voor het bewerken, bouwen, debuggen en testen van software
 • Ondersteuning voor C/C++, C#, Visual Basic, F#, SQL, CSS, JavaScript en andere talen
 • Programmadistributie voor Windows-, web-, cloud- en SharePoint-platforms
 • Live testen van eenheden, uitvoeren tot klikken en uitzonderingen Helper's foutopsporings- en testtools
 • Direct beheer van teamprojecten gehost door providers zoals GitHub en Team Foundation Server
 • Aangepaste omgeving
_____ product_tekst7858 ____

Visual Studio is een softwareontwikkelingstool die wordt gebruikt om Windows-programma's en webapplicaties te maken. De ontwikkelkit bevat een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) en testtools voor alle fasen van het softwareontwikkelingsproces.

Visual Studio bevat de volgende componenten:

De Visual Studio IDE bevat verschillende ingebouwde perspectieven om verschillende taken uit te voeren. Er zijn unieke interfaces beschikbaar voor het programmeren van de broncode, het opsporen van fouten en het creëren van visuele vormen. Ontwikkelaars kunnen een van deze kant-en-klare lay-outs gebruiken of hun eigen perspectieven aanpassen. De Visual Studio-suite omvat Microsoft Visual Basic, Visual C++, Visual C#, Visual F#, Visual Web Developer en Team Foundation Server. De software ondersteunt een breed scala aan programmeertalen, waaronder C, C++, VB.NET, C#, F#, XML, HTML, JavaScript en CSS.

Microsoft Visual Studio biedt ontwikkelaars een aanpasbare IDE en ondersteunt een breed scala aan populaire programmeertalen. Het is een goed hulpmiddel voor professionele softwareontwikkelaars die commerciële software willen maken. Microsoft Visual Studio is ook handig voor webontwikkelaars die dynamische websites en interactieve webapplicaties willen maken voor het .NET-framework.

Bijgewerkt: 23 oktober 2018

_____ product_main_features7623 ___
 • Op standaarden gebaseerde, visuele (WYSIWYG) webontwikkeling
 • Perspectiefgebaseerde werkruimteomgeving met aanpasbare werkbalken
 • Syntaxisaccentuering, codekleuring en andere geavanceerde codeerfuncties voor meerdere talen
 • Websitebeheer en FTP / SFTP-publicatie
 • Voorbeeldperspectief voor live weergave
 • Integratie controle systeemintegratie
 • Ondersteuning voor EcmaScript 6 en de nieuwste versie van Chromium Embedded Framework
_____ product_tekst7623 ____

Schermafbeelding van Adobe Dreamweaver CC 2019

Belangrijkste kenmerken

Adobe Dreamweaver is een professioneel webontwikkelingsprogramma dat wordt gebruikt voor het ontwerpen en onderhouden van websites. Het biedt een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) voor het maken van op standaarden gebaseerde websites en webapplicaties.

De Dreamweaver-werkruimte bestaat uit een visuele "WYSIWYG"-editorinterface die automatisch HTML genereert, maar gebruikers ook in staat stelt handmatig HTML-code te schrijven. Met het programma kunnen gebruikers schakelen tussen bewerkingsperspectieven bij het ontwerpen van webpagina's, waarbij elk perspectief bestaat uit een aangepaste lay-out van werkbalken, vensters en panelen. Terwijl een codeerperspectief een teksteditor met syntaxisaccentuering kan omvatten, kan een ontwerpersperspectief een visuele HTML-editor tonen. Enkele van de door Dreamweaver ondersteunde talen zijn HTML, PHP, ASP, XML, CSS, ActionScript en JavaScript.

Dreamweaver wordt geleverd met veel functies waarmee webontwikkelaars tijd kunnen besparen. Het programma biedt aanpasbare startersjablonen voor het bouwen van webpagina's, HTML-e-mail, e-commercesites en meer. Functies voor het genereren van code en codemonitoring zorgen ervoor dat websites hetzelfde weergeven in verschillende browsers zonder dat u de code rechtstreeks hoeft te manipuleren. Syntaxisaccentuering, codekleuring en visuele hints helpen ontwikkelaars code sneller te schrijven, lezen en bijwerken en fouten op te sporen voordat ze de pagina's publiceren. Gebruikers kunnen de inhoud ook in realtime in Dreamweaver bekijken en bewerken voordat ze deze publiceren, zonder dat ze de pagina's in een browser hoeven te bekijken. Dit is vooral handig voor het bouwen van responsieve websites voor meerdere browservensters en schermformaten.

Adobe Dreamweaver is een indrukwekkend webontwikkelingsprogramma dat wordt gebruikt door zowel amateur- als professionele webontwikkelaars. Het programma wordt geleverd met veel functies die webontwikkeling praktischer en krachtiger maken. Dreamweaver is op zijn minst het proberen waard voor webontwikkelaars, vooral als ze al een Adobe Creative Cloud-abonnee zijn.

Bijgewerkt: 18 december 2018

_____ product_main_features7860 ___
 • Ondersteuning voor veel programmeertalen, zoals C++ en Java
 • Syntaxisaccentuering en vouwen
 • Tabletdocumentinterface en bewerken op gesplitst scherm
 • Uitgebreide functionaliteit via plug-ins
_____ product_tekst7860 ____

Notepad++ is een teksteditor die lijkt op Kladblok, maar biedt extra functies, zoals geavanceerde bewerkingstools voor de broncode. Het wordt gratis verspreid, het is niet gebundeld met Windows.

De teksteditor bestaat uit een gelikte documentinterface en bewerking op gesplitst scherm, terwijl hij ook functionaliteit biedt voor slepen en neerzetten. Hoewel het als teksteditor kan worden gebruikt, wordt het programma voornamelijk gebruikt voor het bewerken van broncodes. Het ondersteunt een breed scala aan programmeertalen, zoals C++, HTML, Pascal, Java en YAML. De editor bevat ook veel basisfuncties voor het bewerken van de broncode, zoals syntaxisaccentuering, macro-opname en -uitvoering, en sneltoetsaanpassing.

Notepad++ ondersteunt ook plug-ins voor extra functionaliteit. U kunt uw eigen plug-in maken of een plug-in installeren met behulp van de Plug-in Manager van het programma. Plugin Manager helpt u bij het installeren, bijwerken en verwijderen van bestaande compatibele plug-ins.

Als je een teksteditor nodig hebt om efficiënter te kunnen coderen, zal Notepad++ de klus klaren. Het biedt een efficiënte interface, ondersteuning voor een breed scala aan programmeertalen en uitgebreide functionaliteit via plug-ins. Notepad++ is een zeer capabele tekst- en broncode-editor voor Windows-gebruikers.

Bijgewerkt: 11 augustus 2014

___
Algemene HTML-bestandsnamen

index.html - Het hoofd- of index-HTML-bestand dat wordt geladen wanneer een clientbrowser een webservermap opvraagt. Wanneer bijvoorbeeld http://www.sampledomain.com/ wordt opgevraagd, laadt de webserver standaard http://www.sampledomain.com/index.html, tenzij deze is geconfigureerd om een ​​ander bestand te gebruiken.

default.html - Het indexbestand dat vaak wordt gebruikt door Windows-webservers zoals Microsoft IIS.

Programma's die HTML-bestanden openen
Dakramen en raamkozijnen
Microsoft Kladblok
Adobe Acrobat
AbiBron AbiWord
Adobe Dreamweaver
Opera
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Richardson EditRocket
Google Drive
Nuance Omni-pagina
Canvas van ACD-systemen
FileMaker Pro
Microsoft Visual Studio
Microsoft WordPad
Linux
Adobe Acrobat
AbiBron AbiWord
Opera
Mozilla Firefox
Google Chrome
Richardson EditRocket
Google Drive
Eclipse
Oracle NetBeans
kaliber
Sublime Text
Het MathWorks MATLAB
Wolfram Onderzoek Mathematica
Coole lezer
ActiveState Komodo-bewerking
Android
Google Chrome
Seavus iMindQ
SoftMaker Office PlanMaker Mobiel
Coole lezer
Regenjas
Macvim
Adobe Acrobat
Adobe Dreamweaver
Opera
Mozilla Firefox
Google Chrome
Richardson EditRocket
Apple Safari
Google Drive
Planamesa NeoOffice
Apple Teksteditor
FileMaker Pro
Alleen Bones TextWrangler
Alleen botten BBEdit
Adobe Flash
iOS
Google Chrome
Apple Safari
Seavus iMindQ
Fornace Espresso HTML
Alexander Blach Tekstische code-editor
Good.iWare GoodReader voor iOS

Over HTML-bestanden

Ons doel is om u te helpen begrijpen waar het bestand met de extensie *.html verantwoordelijk voor is en hoe u het kunt openen.

Alle bestandstypen, Hypertext Markup Language File Document, Mac-, Windows-, Linux-, Android- en iOS-softwarebeschrijvingen die op deze pagina worden vermeld, zijn individueel onderzocht en geverifieerd door het FileInfo-team. Wij streven naar 100% nauwkeurigheid en publiceren alleen informatie over de bestandsformaten die wij meerdere malen hebben getest.